În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, republicat?, Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice si Fondurilor Europene aduce la cuno?tin?a publicului textul urm?torului proiect de act normativ - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene pentru aprobarea Procedurii speciale prevazuta la art. 25 din Legea nr. 185/2016 privind unele masuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanta nationala in domeniul gazelor naturale.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 17.02.2017.

Observa?iile ?i propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucure?ti – Direc?ia General? Juridic? ?i Rela?ia cu Parlamentul, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la num?rul de fax 0372.114.569.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Vineri, 17 Februarie 2017