În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ - Hotarare a Guvernului pentru aprobarea listelor proiectelor fazate conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operationale finantate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 13.02.2017.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti – Directia Generala Juridica si Relatia cu Parlamentul, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372.114.569.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Luni, 13 Februarie 2017