In conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 561/2009, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene aduce la cunostinta publicului textul proiectului de Hotarâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 21.02.2018.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene – b-dul Libertatii nr. 16, Latura Nord - Directia Generala Juridica, Relatia cu Parlamentul si Afaceri Europene, la adresa de e-mail cosmin.neagu@mdrap.ro sau la nr. de tel. 0372111511.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile.

Publicat Miercuri, 21 Februarie 2018