În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ - Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru completarea articolului 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 26.02.2018.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Bulevardul Libertatii, nr. 16, sector 5, Bucuresti – Directia Generala Programul Operational Regional, la adresa de e-mail laurentiu.caprian@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372-111.630.

Termenul limita pâna la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Luni, 26 Februarie 2018