in temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ - Ordin pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere, indicativ P 118/2-2013, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2463/2013.

Proiectul de act normativ a fost publicat in data de 23.02.2018.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti – Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura, la adresa de e-mail  mihai.parausanu@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372-114.549.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Vineri, 23 Februarie 2018