În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ - Hotarâre a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului national de cadastru si carte funciara 2015-2023.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 12.07.2017.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti – Directia Generala Juridica, Relatia cu Parlamentul si Afaceri Europene, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372.114.569.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Miercuri, 12 Iulie 2017