In conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 561/2009, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene aduce la cunostinta publicului textul proiectului de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” – S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 27.02.2018.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene – b-dul Libertatii nr. 16, Latura Nord - Directia Generala Juridica, Relatia cu Parlamentul si Afaceri Europene, la adresa de e-mail cosmin.neagu@mdrap.ro sau la nr. de tel. 0372111511.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile.

Publicat Marti, 27 Februarie 2018