Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Liviu Dragnea, a prezentat astazi, într-o conferinta de presa, Programul National de Cadastru si Carte Funciara, aprobat în ultima sedinta de guvern. Redam mai jos transcriptul conferintei.

Liviu Dragnea:

Va multumesc ca ati acceptat invitatia noastra. Conferinta de presa de astazi este prilejuita de lansarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara. Este, poate, primul proiect major, primul proiect amplu, care se întinde pe o perioada mai lunga, mai lunga decât cea a unui mandat guvernamental. Fac un apel la toata clasa politica, la toate guvernele viitoare, ca acest program sa continue si sa fie dus la bun sfârsit.

Primul lucru care trebuie subliniat, când vorbim despre cadastru si carte funciara este legat de valorificarea proprietatilor din România. Orice proprietate este un capital potential, aflat la dispozitia proprietarului sau a posesorului, iar ceea ce este cel mai important este ca acest capital poate fi pus în valoare doar prin intabularea dreptului de proprietate din cartea funciara. O proprietate fara cadastru este un fel de bun care nu poate fi folosit de catre proprietar. De ce este importanta înscrierea sistematica a proprietatilor în cadastru si în cartea funciara. Pentru ca proprietatile imobiliare, de regula, reprezinta mai mult de jumatate din avutia unei natiuni, iar în lipsa cadastrului, aceasta avutie nu poate fi valorificata, practic sunt niste hârtii fara valoare pe mâna proprietarului.

Obiectivul principal al programului national de cadastru si carte funciara este de a înregistra gratuit toate imobilele, respectiv toate terenurile si cladirile din România, inclusiv apartamentele, în sistemul integrat de cadastru si carte funciara. O data atins acest obiectiv se revitalizeaza piata imobiliara din România, se dezvolta creditul agricol si creditul ipotecar, se dezvolta toate tranzactiile care au ca obiect vânzarea si cumpararea de imobile.

Programul va fi finantat din trei surse: doua surse principale - veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru, în cuantum de peste 4 miliarde de lei si fonduri externe rambursate prin Programul Operational Regional în cuantum de peste 300 milioane euro. În situatia în care institutiile administrativ teritoriale vor dori sa participe cu cofinantare sau cu fonduri din bugetele locale, si aceasta va putea fi o sursa de finantare a programului. Din cele 4 miliarde de lei care reprezinta veniturile Agentiei Nationale de Cadastru se vor plati realizarea planurilor cadastrale ale imobilelor la nivelul tuturor unitatilor administrativ teritoriale, deschiderea cartilor funciare, precum si cartea certificatelor de mostenitor pentru succesiune nedezbatuta. Toate acestea vor fi gratuite pentru beneficiari, repet, persoane fizice sau juridice, inclusiv institutii publice. De asemenea, suma respectiva acopera toate celelalte cheltuieli necesare, cheltuieli de personal, bunuri si servicii, toate cheltuielile necesare pentru realizarea programului.

În acest slide sunt defalcate sumele pe toate cele 8 tipuri de activitati. La o evaluare superficiala si rapida, Programul National de Cadastru si Carte Funciara va genera cel putin 5.600 de locuri de munca. În opinia mea, locurile de munca nou create direct si indirect datorita acestui program vor fi mult mai mari. 600 posturi vor fi implementate suplimentar în cadrul Agentiei Nationale de Cadastru special în filialele judetene, iar peste 5.000 de locuri de munca se vor înfiinta la nivelul firmelor care vor câstiga licitatiile pentru realizarea masuratorilor cadastrale, precum si locuri de munca în plus la birourile notariale si la alte institutii implicate.

În România, avem o estimare a numarului total de imobile de circa 40 de milioane. si aici vorbim despre imobile, terenuri, cladiri, apartamente, tot ceea ce înseamna imobil. Din care 20% se afla în mediul urban, iar cea mai mare parte, 80% în mediul rural. Astazi, din cele 40 de milioane de imobile estimate în România, doar circa 7,4 milioane sunt înregistrate în evidentele de cadastru si carte funciara, ceea ce reprezinta putin peste 18% din total. Jumatate dintre acestea, circa 3,6 milioane se afla în mediul urban, iar diferenta în mediul rural. Pe acest slide puteti vedea desfasurat calendarul pe ani, pe care l-am elaborat pentru implementarea programului. Acest calendar este realizat având la baza analize clare si bazându-ne pe venituri certe, prognozate la acest moment. Vorbim de numarul de UAT-uri care vor avea cadastru general realizat, atât din fondurile proprii ale Agentiei de Cadastru, cât si din cele ale Programului Operational Regional. În prezent, doar 7 unitati administrativ teritoriale din România au cadastru finalizat integral, cadastru general si carti funciare deschise pentru toate proprietatile. Una din aceste unitati administrativ teritoriale a realizat cadastrul printr-un proiect pilot, iar 6 au fost realizate printr-un program care a fost început, dar stopat la un moment dat. În 2015 vizam demararea procesului de înregistrare sistematica a proprietatilor în 147 de unitati administrativ teritoriale, cu o suma alocata de 158 de milioane de lei. Pentru aceste unitati administrativ teritoriale procedurile de achizitie au fost deja demarate si ofertele se vor deschide la începutul lunii mai. Iar pentru diferenta, o comisie din cadrul Agentiei Nationale de Cadastru va realiza o propunere de prioritizare pentru realizarea cadastrului în urmatorii ani, pentru fiecare judet în parte si pentru fiecare localitate în parte, care sa tina cont de cel putin unul din urmatoarele criterii: o unitate administrativ teritoriala care face obiectul dezvoltarii proiectelor de infrastructura la nivel national, autostrazi de exemplu, unitati administrativ teritoriale care fac obiectul realizarii unor proiecte de dezvoltare locala, precum si unitati administrativ teritoriale care reprezinta asezari informale ale comunitatilor aflate în conditii de saracie extrema.

Propunerile se inainteaza în consiliul de administratie de la Agentia Nationala de Cadastru, consiliu din care fac parte reprezentati ai Uniunii Notarilor Publici din România, ai Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, ai Asociatiei Comunelor si Asociatiei Municipiilor din România, precum si de la Ministerul Dezvoltarii, Regionale si Administratiei Publice. Pentru asigurarea suportului tehnic necesar derularii programului national pentru zona urbana vor fi realizate ortofotoplanuri pentru cele 320 de municipii si orase. Ortofotoplanul reprezinta imaginea situatiei reale din teren, se realizeaza prin fotografii la diferite scari. Un aspect important pe care vreau sa vi-l aduc la cunostinta il reprezinta digitalizarea datelor care se va realiza, datele pe care le avem în prezent pe suport de hârtie pentru toate cartile funciare si planurile cadastrale. Practic prin aceasta digitalizare oricine va putea accesa electronic, informatic, toate datele publice care sunt la dispozitia Agentiei Nationale de Cadastru.

O componenta importanta a programului este legata de informarea populatiei cu privire la acest program, în special pentru a facilita colaborarea si accesul specialistilor. S-a luat în calcul, de asemenea, instruirea personalului atât în cadrul ANCPI, cât si din cadrul primariilor si, de asemenea, si personalul care va lucra în firmele selectate care au câstigat licitatia. Vreau sa va uitati cu atentie la situatia din prezent. Aici avem un exemplu al haosului creat ca urmare a emiterii titlului de proprietate în lipsa unor masuratori cadastrale, avem practic trei titluri de proprietate care au o suprafata comuna, deci se suprapun. Exista o zona de suprapunere care este revendicata de toti cei trei proprietari din zona respectiva, o comuna din judetul Arges. O alta situatie, cel putin ciudata, reprezinta situatia de fata si anume, titlul de proprietate, unde nu este trecuta nici tarlaua, nici parcela. Deci practic, nu sunt date de identificare, deci nu se stie unde este terenul. Un om are acest titlu de proprietate, dar nu stie unde este terenul în localitatea respectiva. Deci practic, ori nu îl are nicaieri, ori poate fi situat, amplasat, oriunde vrea el, pe teritoriul localitatii respective. Sus este extravilan, jos este intravilan. Un alt tip de situatie este urmatoarea unde, pe acelasi titlu de proprietate se mentioneaza ca terenul se gaseste de la tarlaua 1 pâna la tarlaua 8, adica în interiorul acestui grup de tarlale, proprietarul are terenul cam unde vrea administratorul, respectiv cel care are terenul arendat. De asemenea, titlul de proprietate cu suprafata în cote parti, adica suprafata de teren se afla în cota indiviza fortata si în multe situatii, cotele indivize adunate dintr-o tarla nu se obtine suprafata egala cu tarlaua respectiva, deci este ori mai mult, ori mai putin. De obicei, este mai mult. Ca si în programe, însiintarea proprietarilor prin campania de informare publica, identificarea limitelor administrative, stabilirea sectoarelor cadastrale, identificarea plasamentelor imobilelor, identificarea drepturilor reale a posesorilor si a altor detinatori, sesizarea Camerei Notarilor pentru emiterea certificatelor de mostenitor, actualizarea informatiilor culese din teren, publicarea si afisarea în conditiile legii a documentelor tehnice cadastrale, înregistrarea si solutionarea contestatiilor, deschiderea noilor carti funciare si închiderea lucrarilor sistematice de cadastru.

Asa va arata cadastrul în România. Aici avem cadastrul realizat într-un proiect pilot, în comuna Valea Mare, din judetul Olt, realizat cu sprijinul Bancii Mondiale. Asa trebuie, de fapt, sa arate un plan cadastral pentru fiecare localitate din România. Aici este prezentarea planului cadastral pe suport ortofotoplan si aici este exemplul de interactionare, de folosire a geo-portalului, a suportului informatic. Geoportalul este administrat de ANCPI care va putea fi accesat gratuit de catre oricine este interesat. Chiar si în acest moment, geoportalul este activ si poate fi accesat cu informatii, cu privire la proprietatile înregistrate pâna în acest moment în sistem. Unul din principalele beneficii ale înregistrarii sistematice a proprietatilor este ca se va clarifica situatia juridica a proprietatilor, ceea ce va duce la cresterea sigurantei. De asemenea, printr-o evidenta clara a proprietatilor vom avea o dezvoltare a pietei creditului ipotecar. De asemenea, toate acestea vor implica o dezvoltare rapida a proiectelor de infrastructura pentru ca, în prezent, si nu numai în prezent, sunt întârziate de cele mai multe ori din cauza lipsei unei evidente cadastrale complete. Iar în ceea ce priveste beneficiile generale ale programului mentionez: posibilitatea comasarii terenurilor, înregistrarea domeniului public si privat al fiecarei unitati administrativ teritoriale, precum si a statului român, eliberarea certificatelor de mostenitor, finalizarea procesului de restituire a imobilelor la nivelul fiecarei localitati, precum si înregistrarea imobilelor detinute fara acte, de posesori. Alte beneficii: realizarea gratuita a planului cadastral pentru fiecare proprietate, reducerea termenelor pentru cererile de carte funciara si plan cadastral, diminuarea costurilor tranzactiilor imobiliare, precum si actualizarea registrelor de evidenta ale priimariilor.

Practic, Programul National de Cadastru este un pas important, pe care Guvernul nostru a decis sa îl faca în directia dezvoltarii economice, durabile si sustenabile.

Publicat Marti, 19 Mai 2015