V? inform?m c? pachetul aplica?iei pentru al treilea Apel restrâns (propuneri de proiecte strategice) a fost revizuit.  Corrigendum nr. 3 aferent Apelului restrâns nr. 3 poate fi accesat pe pagina web a Programului, în cadrul sec?iunii Apeluri de proiecte, împreun? cu Ghidului Solicitantului pentru al treilea Apel restrâns, actualizat.

Poten?ialii aplican?i sunt ruga?i s? ia la cuno?tin?? aceste modific?ri de ordin tehnic ?i s? foloseasc? varianta actualizat? a Pachetului aplica?iei.

Publicat Luni, 15 Ianuarie 2018