V? inform?m c? pachetul aplica?iei pentru al treilea Apel restrâns (propuneri de proiecte strategice) a fost revizuit. Corrigendum nr. 2 aferent Apelului Deschis nr. 3 poate fi accesat pe pagina web a Programului, în cadrul sec?iunii Apeluri de proiecte, împreun? cu  Ghidul Solicitantului pentru al treilea Apel Deschis, actualizat.

Poten?ialii aplican?i sunt ruga?i s? ia la cuno?tin?? aceste modific?ri de ordin tehnic ?i s? foloseasc? varianta actualizat? a Pachetului aplica?iei.