Vă aducem la cunoștință că Ghidul Solicitantului, împreună cu Pachetul aplicației pentru primul Apel Restrâns relansat au fost modificate a doua oară.

Pachetul aplicației a fost actualizat în conformitate cu noua versiune a Metodologiei şi criteriilor de evaluare şi selecție aprobate de Comitetul de Monitorizare.

Vă rugăm să consultați Corrigendum-ul 2, aferent primului Apel Restrâns relansat, care poate fi accesat pe pagina noastră de internet, în cadrul secțiunii Apeluri de proiecte, împreună cu Ghidul Solicitantului pentru proiecte strategice actualizat.

Corrigendum-ul 2 conține mai multe modificări importante, inclusiv o abordare mai flexibilă, simplificată, privind completarea documentelor.

Potențialii aplicanți sunt rugați să țină cont de aceste modificări şi să folosească varianta actualizată a Pachetului aplicației.

Publicat Vineri, 15 Decembrie 2017