AM POCA lanseaza cererea de proiecte nr. CP 4/2017

Joi, 9 Februarie 2017

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â (AM POCA), deschide o nou─â linie de finan╚Ťare, în cadrul Axei prioritare 2 - Administra╚Ťie public─â ╚Öi sistem judiciar accesibile ┼či transparente, Obiectiv Specific 2.1: Introducerea de sisteme ╚Öi standarde comune în administra╚Ťia public─â local─â ce optimizeaz─â procesele orientate c─âtre beneficiari în concordan╚Ť─â cu Strategia pentru Consolidarea Administra╚Ťiei Publice.

Cererea de proiecte nr. CP 4/2017 - Sprijinirea autorit─â┼úilor ╚Öi institu┼úiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât ╚Öi din regiunile mai pu╚Ťin dezvoltate, s─â introduc─â managementul calit─â╚Ťii în concordan┼ú─â cu Planul de ac╚Ťiuni pentru implementarea etapizat─â a managementului calit─â╚Ťii în autorit─â╚Ťi ╚Öi institu╚Ťii publice 2016-2020 are drept solicitan╚Ťi eligibili unit─â┼úi administrativ-teritoriale (jude┼úe ╚Öi ora╚Öe organizate ca municipii) ╚Öi subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor (sectoarele municipiului Bucure┼čti).

CEREREA DE PROIECTE se reg─âse╚Öte în sistemul informatic MySMIS, astfel:

Pentru regiunea mai dezvoltat─â:

Cod apel: POCA/115/2/1/Introducerea de sisteme ╚Öi standarde comune în administra╚Ťia public─â local─â ce optimizeaz─â procesele orientate c─âtre beneficiari în concordan╚Ť─â cu SCAP

Titlu: CP4/2017 - Sprijinirea autorit─â┼úilor ╚Öi institu┼úiilor publice locale din regiunea mai dezvoltat─â s─â introduc─â managementul calit─â╚Ťii în concordan┼ú─â cu Planul de Ac╚Ťiuni pentru implementarea etapizat─â a managementului calit─â╚Ťii

Pentru regiunile mai pu╚Ťin dezvoltate:

Cod apel: POCA/118/2/1/Introducerea de sisteme ╚Öi standarde comune în administra╚Ťia public─â local─â ce optimizeaz─â procesele orientate c─âtre beneficiari în concordan╚Ť─â cu SCAP

Titlu: CP4/2017 - Sprijinirea autorit─â┼úilor ╚Öi institu┼úiilor publice locale din regiunile mai pu╚Ťin dezvoltate s─â introduc─â managementul calit─â╚Ťii în concordan┼ú─â cu Planul de Ac╚Ťiuni pentru implementarea etapizat─â a managementului calit─â╚Ťii.

Odat─â cu lansarea cererii de proiecte nr. CP 4/2017, este pus la dispozi╚Ťia poten╚Ťialilor beneficiari, Ghidul solicitantului cu anexele aferente, care poate fi accesat la adresa www.poca.ro.

Pentru proiectele ce urmeaz─â a fi depuse în cadrul acestei cereri de proiecte sunt alocate urm─âtoarele sume: 3.600.000 lei, pentru regiunea mai dezvoltat─â (Bucure╚Öti-Ilfov); 67.300.000 lei, pentru regiunile mai pu╚Ťin dezvoltate (Nord Est, Sud Est, mai pu╚Ťin zona vizat─â de Strategia Integrat─â de Dezvoltare Durabil─â a Deltei Dun─ârii (SIDDDD), care are o alocare distinct─â, Sud, Sud Vest, Vest, Nord Vest, Centru); 1.050.000 lei, pentru zona vizat─â de SIDDDD.

Proiectele finan╚Ťate în cadrul acestei cereri de proiecte vor fi în concordan╚Ť─â cu m─âsurile stabilite în Planul de ac╚Ťiuni pentru implementarea etapizat─â a managementului calit─â╚Ťii în autorit─â╚Ťi ╚Öi institu╚Ťii publice 2016-2020 ╚Öi vor contribui la atingerea rezultatelor de program: Sisteme de management al performan╚Ťei ╚Öi calit─â╚Ťii corelate cu Planul de ac╚Ťiune în etape implementat în administra╚Ťia public─â local─â, precum ╚Öi cuno╚Ötin╚Ťe ╚Öi abilit─â╚Ťi ale personalului din autorit─â╚Ťile ╚Öi institu╚Ťiile publice locale îmbun─ât─â╚Ťite, în vederea sprijinirii m─âsurilor/ac╚Ťiunilor vizate de aceste proiecte.

P─âr╚Ťile interesate sunt invitate s─â depun─â cererile de finan╚Ťare pân─â la data de 24 martie 2017.

* * *

POCA 2014-2020 este cofinan┼úat din Fondul Social European (FSE) - obiectivul tematic nr. 11-Consolidarea capacit─â╚Ťii institu╚Ťionale a autorit─â╚Ťilor publice ╚Öi a p─âr╚Ťilor interesate ╚Öi eficien╚Ťa administra╚Ťiei publice. Gestionat de MDRAPFE în calitate de Autoritate de Management, POCA reprezint─â continuarea Programului Opera┼úional Dezvoltarea Capacit─â┼úii Administrative (PODCA) 2007-2013. Programul finan╚Ťeaz─â proiecte ale administra╚Ťiei publice care urm─âresc crearea unei administra╚Ťii moderne, eficiente, servicii publice competitive, investi╚Ťii ╚Öi reglement─âri de calitate, proceduri clare, simple ╚Öi predictibile de func╚Ťionare ╚Öi profesionalizarea func╚Ťionarilor publici, contribuind astfel la implementarea m─âsurilor de reform─â ╚Öi la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.