Definirea politicilor publice

Politicile publice reprezintă o serie de activităţi desfăşurate de administraţia publică centrală de specialitate, având ca scop principal soluţionarea problemelor de politici publice identificate. O anumită soluţie poate fi implementată prin intermediul unuia sau mai multor acte normative.

Problema de politică publică = condiţie sau situaţie care generează nevoi ori insatisfacţii, pentru a căror corecţie este necesară acţiunea guvernamentală

Tipuri de documente de politici publice

Documentele de politici publice sunt: planul, strategia şi propunerea de politică publică.

Obiectivul general şi atribuţiile principale ale Unităţii de Politici Publice

Structura din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) care are atribuţii în domeniul elaborării, monitorizării şi evaluării politicilor publice, conform Hotărârii Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările ulterioare, este Unitatea de Politici Publice (UPP). 

UPP este constituită ca  un compartiment de sine stătător, având ca obiectiv general asigurarea suportului necesar dezvoltării capacităţii administrative a instituţiei - în domeniile: 

Alte atribuţii ale UPP:

  • asigură secretariatul Grupului de Management (GM), constituit din personalul de conducere al instituţiei, precum şi îndrumarea metodologică a subgrupurilor tehnice de management (STM), în vederea dezvoltării sistemului de control managerial şi a realizării procesului de planificare strategică la nivelul MDRAP;
  • coordonează activităţile de însuşire a bunelor practici şi de transfer de cunoştinţe la nivelul instituţiei, în conformitate cu Strategia pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale şi cu Strategia pentru consolidarea capacităţii administrative; 
  • participă la elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de dezvoltare organizaţională şi simplificare administrativă; 
  • realizează coordonarea la nivel funcţional cu alte structuri din cadrul MDRAP pentru elaborarea şi armonizarea lucrărilor de sinteză comune; 
  • participă la  procesul de monitorizare a stadiului de implementare a strategiilor elaborate la nivelul MDRAP; 
  • asigură formarea de specialitate pentru personalul intern MDRAP în domeniile politicilor publice, planificării strategice şi controlului managerial intern, la solicitarea reprezentanţilor din STM; 
  • propune, elaborează şi gestionează proiecte finanţabile din fonduri europene postaderare, sau alte fonduri externe, pentru creşterea performanţei managementului intern al ministerului.

Contact:

CĂLIN Beatrice Monica – Manager Public, coordonator, Unitatea de Politici Publice
Tel.birou: (+4) 0372111627
Email: politici.publice@mdrap.ro

Actualizat Vineri, 7 Octombrie 2016