Dezvoltarea bibliotecii electronice EUKN

Statele partenere ale GECT EUKN au dezvoltat o biblioteca electronica extinsă, conţinând documente de bună calitate care acoperă urmatoarele tematici din domeniul urbanismului:

  • Mediu înconjurător urban;
  • Locuire;
  • Infrastructură şi transport;
  • Economie: ocuparea forţei de muncă şi cunoaştere;
  • Integrare şi incluziune socială;
  • Prevenirea crimelor şi securitate;
  • Competenţe şi creşterea capacităţii administrative

Biblioteca electronică, cea mai importantă resursă a platformei şi cel mai vizibil rezultat al acesteia, este accesibilă prin intermediul Portalului EUKN. Cele 10 website-uri naţionale ale statelor partenere pun la dispoziţia utilizatorilor documente naţionale organizate în patru secţiuni: bune practici, cercetări, politici, reţele de cunoaştere.

Dezvoltarea reţelei naţionale, activităţi de informare, diseminare şi formare

Cele 10 Puncte Centrale Naţionale ale EUKN joacă un rol crucial în diseminarea cunoştinţelor în domeniul urbanismului atât la nivel european cât şi la nivel naţional. Prin Punctele Centrale Naţionale, EUKN face disponibile tuturor profesioniştilor experienţa si cunoştinţele naţionale, regionale şi locale în domeniul urbanismului. Pe de altă parte, Punctele Centrale Naţionale colectează de jos în sus informaţii - de exemplu informaţii la nivel local, regional şi naţional si le oferă specialiştilor precum si altor părţi interesate la nivel european.

Modalitatea de stimulare a profesioniştilor din domeniul urbanismului în scopul obţinerii de documente care pot fi publicate pe website- ul EUKN este o provocare  pentru fiecare Punct Central Naţional. Pentru o buna funcţionare a reţelei se organizează activităţi care să creeze o „comunitate  de practici”-  conferinţe, workshop- uri pe diverse teme, cursuri de formare profesională, etc.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi pagina României de pe Portalul EUKN.

Actualizat Joi, 13 Decembrie 2012