Pactul teritorial posibil instrument pentru asigurarea abordarii integrate a politicilor

Întâlnire de consultare a autorităţilor relevante privind modalităţile de implementare la nivel naţional a pactului teritorial (propus de către CoR) în contextul Strategiei EU2020 şi a dezbaterilor privind viitorul politicii de coeziune 2014 – 2020, Bucureşti, 28 noiembrie 2011

MATERIALELE INTÂLNIRII

CONTEXT

Pe data de 8 martie 2011, Comitetul Regiunilor (CoR) a lansat spre consultarea statelor membre propunerea privind Pactul teritorial – Valorificarea deplină a Strategiei Europa 2020. Conform propunerii CoR, pactul teritorial presupune un acord între diferitele niveluri de guvernare ale unui stat membru (naţional, regional şi local), prin care părţile decid să acţioneze de o manieră coordonată şi să-şi sincronizeze agendele politice pentru a-şi concentra eforturile şi resursele financiare în vederea implementării eficiente a Strategiei Europa 2020. Astfel, această abordare „contractuală”, susţinută de indicatori şi obiective adecvate şi însuşită de către toţi partenerii, ar declanşa sinergiile şi efectele sistemice de care au nevoie statele membre pentru a realiza obiectivele şi ţintele Strategiei Europa 2020.

De asemenea, pactele teritoriale ar putea conferi Strategiei Europa 2020 o dimensiune teritorială şi o responsabilitate teritorială prin luarea în considerare a diversităţii şi particularităţilor de la nivel local şi regional şi convertirea acestora în politici localizate în teritoriu (place-based policy), care să acopere cei trei piloni ai strategiei (creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii), susţinute de indicatori şi obiective teritoriale (inclusiv de tip „dincolo de PIB”). Totodată, pactele teritoriale ar putea contribui şi la orientarea către obiectivele Strategiei Europa 2020 a tuturor instrumentelor şi canalelor de finanţare de care dispun diferitele niveluri de guvernare vizate.

Adoptarea de către Comisia Europeană la începutul lunii octombrie 2011 a pachetului legislativ privind Politica de coeziune pentru perioada 2014 – 2020, aduce elemente esenţiale pentru discutarea oportunităţii încheierii de pacte teritoriale la nivel naţional. Astfel, noile propuneri de regulamente, lansate spre consultare statelor membre, pun în evidenţă o mai mare atenţie acordată dimensiunii teritoriale şi politicilor urbane, abordării integrate, parteneriatului, guvernanţei multi-nivel, în acest sens, fiind necesare acţiuni naţionale de pregătire din punct de vedere instituţional şi tehnic astfel încât programarea viitoarelor fonduri să respecte cerinţele noilor regulamente. Mai mult decât atât, Contactul de parteneriat care va fi încheiat între Comisia Europeană şi statele membre, va conţine o secţiune referitoare la abordarea integrată a dezvoltării teritoriale, fiind necesară o analiză atentă a mecanismelor şi instrumentelor prin care România poate răspunde noilor cerinţe europene.

Având în vedere că teritoriul reprezintă un factor integrator al politicilor sectoriale, considerăm că pactul teritorial propus de către CoR ar putea reprezenta unul dintre instrumentele prin care ar putea fi asigurată abordarea integrată a politicilor.

Cu scopul clarificării la nivel naţional a modalităţilor de utilizare a pactelor teritoriale a avut loc o primă întâlnire de consultare la nivel interministerial care a scos în evidenţă atât contribuţia semnificativă pe care pactele teritoriale o pot avea în implementarea eficientă a Strategiei Europa 2020 precum şi complexitatea unui astfel de demers naţional, una dintre variantele de implementare analizată fiind încheierea unor pacte teritoriale – pilot.

Este de asemenea important de reţinut faptul că Programul Naţional de Reformă 2011 – 2013 prevede necesitatea analizării oportunităţii şi modalităţilor de utilizare a pactului teritorial în România în colaborare cu structurile asociative ale autorităţilor publice locale. Având în vedere rolul cheie al nivelului local şi regional, considerăm că pactul teritorial ar putea reprezenta o oportunitate pentru o contribuţie eficientă a comunităţilor locale şi regionale la efortul naţional de atingere a ţintelor stabilite pentru România aferente Strategiei EU 2020.

Astfel, în continuarea acţiunilor de consultare, vă invităm să participaţi pe data de 28 noiembrie 2011, ora 1000, Str. Apolodor nr. 17, Sala de Consiliu (parter), la întâlnirea „Pactul teritorial - posibil instrument pentru asigurarea abordării integrate a politicilor” prin intermediul căreia dorim să aflăm opinia dvs. cu privire la pactul teritorial şi modalităţile de implementare a acestuia la nivel naţional. Prima parte a întâlnirii va fi dedicată prezentării propunerii CoR şi punctului de vedere al MDRT privind pactul teritorial.

Persoana de contact privind pactul teritorial este doamna Delia Elena POPA, manager public, telefon: 0372 114 560, mobil: 0749 196 946.

Publicat Marti, 1 Noiembrie 2011