În perioada de programare 2014-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene gestionează, în calitate de autoritate de management sau de autoritate naţională, 12 programe de cooperare teritorială europeană la care participă şi România, programe care se deruleaza atât la graniţele interne, cât şi la graniţele externe ale Uniunii Europene.

Precizare privind implementarea programelor de cooperare teritorială europeană (ref. atribuirea contractului de achiziţie publică) (publicat: 09.05.2017)

Programe pentru care MDRAPFE este Autoritate de Management (AM)

 1. Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020;
 2. Programul operaţional comun România - Republica Moldova 2014 - 2020;
 3. Programul operaţional comun România - Ucraina 2014 - 2020
 4. Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia 2014 - 2020;
 5. Programul Interreg V-A România - Ungaria 2014 - 2020;
 6. Programul operaţional comun ''Bazinul Mării Negre'' 2014 - 2020;

Programe pentru care MDRAPFE este Autoritate Naţională (AN)

 1. Programul Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014 - 2020;
 2. Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;
 3. Programul operaţional Programul de cooperare URBACT III;
 4. Programul de cooperare INTERACT III 2014 - 2020;
 5. Programul transnaţional ''Dunărea'' 2014 - 2020;
 6. Programul de cooperare ESPON 2020;

Alte programe

Detalii despre programele de cooperare teritorială europeană se găsesc în secţiunea dedicată din site-ul Comisiei Europene.

Cadru legislativ

 • Ordonanţa nr. 29 din 19 august 2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană, în perioada 2014-2020
 • NORME METODOLOGICE din 29 aprilie 2016 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană, în perioada 2014-2020
  Aprobate de Ordinul nr. 340/607/190/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 1 iunie 2016
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană
 • HOTĂRÂRE nr. 274 din 22 aprilie 2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului naţional, a punctelor naţionale de contact şi a persoanei naţionale de contact, precum şi a unităţilor de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care participă România în perioada de programare 2014-2020
Actualizat Marti, 9 Mai 2017
Subsectiuni