LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII in vigoare la 01.01.2016 (actualizat: 23-05-2016)

DOMENII :

I.         Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii

II.        Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente

III.       Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor

IV.       Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat

V.        Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi

VI.       Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice

VII.      Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase

VIII.     Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori

IX.       Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii

X.        Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete

XI.       Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări

XII.      Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice

XIII.     Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare

XIV.     Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze

XV.      Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor

XVI.    Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice şi cadastrale

XVII.   Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale

XVIII.  Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi de irigaţii

XIX.    Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi regularizărilor de râuri

XX.     Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj

XXI.    Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii

XXII.   Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor

XXIII.  Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj

XXIV.  Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995

XXV.   Reglementări tehnico-economice şi metodologice

XXVI.  Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi

XXVII. Reglementări tehnice privind performanța energetică a clădirilor

XXVIII.Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu

XXIX.  Reglementări tehnice privind documentaţiile de urbanism

Actualizat Luni, 23 Mai 2016
Subsectiuni