POR - Lansarea apelurilor de proiecte aferente prioritatii de investitii 2.1.B - Incubatoare de afaceri

Marti, 5 Decembrie 2017

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene a lansat, în data de 04.12.2017, apelurile de proiecte

•  POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri)

•  POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dun─ârii)

aferente Axei prioritare 2 - Îmbun─ât─â┼úirea competitivit─â┼úii întreprinderilor mici ┼či mijlocii, Priorit─â╚Ťii de investi┼úii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploat─ârii economice a ideilor noi ╚Öi prin încurajarea cre─ârii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul specific al acestei priorit─â╚Ťi îl reprezint─â consolidarea pozi╚Ťiei pe pia╚Ť─â a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Na╚Ťional─â de Competitivitate ┼či Planurile de Dezvoltare Regional─â, prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri sectoriale.

Cererile de finan╚Ťare se vor putea depune, exclusiv prin intermediul aplica╚Ťiei MySMIS, începând cu data de 05.02.2018, pe parcursul a 3 luni.

Toate cererile de finan╚Ťare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformit─â╚Ťii administrative ╚Öi eligibilit─â╚Ťii ╚Öi evaluare tehnic─â ╚Öi financiar─â. Vor fi selectate în vederea contract─ârii, în limita aloc─ârii financiare disponibile, proiectele care au ob╚Ťinut cele mai mari punctaje la evaluarea tehnic─â ╚Öi financiar─â.

Investi╚Ťiile finan╚Ťabile vizeaz─â crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spa╚Ťiilor aferente ╚Öi dotarea acestora cu active corporale ╚Öi necorporale, precum ╚Öi dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora.

Valoarea finan╚Ť─ârii nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro ╚Öi maximum 7 milioane euro.

Solicitan╚Ťii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

• entit─â┼úile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea public─â a administra┼úiei publice locale, institu┼úia sau consor┼úiul de institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt superior acreditate, institutele, centrele ┼či sta┼úiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comer┼ú, societ─â╚Ťile, societ─â╚Ťile cooperative, asocia╚Ťiile ╚Öi funda╚Ťiile, patronatele, sindicatele)

• parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri; Condi╚Ťiile de accesare a finan╚Ť─ârii sunt detaliate în Ghidul specific aferente celor dou─â apeluri (apelul na╚Ťional 2.1.B, respectiv apelul dedicat ITI Delta Dun─ârii 2.1.B.ITI).

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional-POR 2014-2020 urmeaz─â POR 2007-2013 ╚Öi este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR), în perioada actual─â de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice ╚Öi a fost adoptat de Comisia European─â pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul s─âu general este cre╚Öterea competitivit─â╚Ťii economice ╚Öi îmbun─ât─â┼úirea condi╚Ťiilor de via╚Ť─â ale comunit─â╚Ťilor locale ╚Öi regionale, prin sprijinirea dezvolt─ârii mediului de afaceri, infrastructurii ╚Öi serviciilor, pentru dezvoltarea durabil─â a regiunilor, astfel încât acestea s─â î╚Öi poat─â gestiona în mod eficient resursele ╚Öi s─â î╚Öi valorifice poten╚Ťialul de inovare ╚Öi de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o ax─â de asisten╚Ť─â tehnic─â), care au în total o alocare estimat─â de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezint─â sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribu╚Ťia na╚Ťional─â.