POR: Ghidul solicitantului privind imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala pentru sprijinirea obiectivelor SUERD in consultare publica

Miercuri, 17 Mai 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera┼úional Regional (POR) a publicat în data de 17 mai 2017 spre consultare public─â, „Ghidul Solicitantului. Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/6/6.1/SUERD/1, Prioritatea de Investi╚Ťii 6.1, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prev─âzute de Aria prioritar─â 1 - Interconectarea regiunii Dun─ârii a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dun─ârii (SUERD)”.

Eventualele observa╚Ťii ╚Öi propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pân─â la data de 31 mai 2017.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezint─â îmbun─ât─â╚Ťirea infrastructurii rutiere de importan╚Ť─â regional─â în 12 jude╚Ťe riverane Dun─ârii (Cara╚Ö Severin, Mehedin╚Ťi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, C─âl─âra╚Öi, Ialomi╚Ťa, Br─âila, Gala╚Ťi, Tulcea, Constan╚Ťa).

Prioritatea de investi╚Ťie 6.1, sprijin─â activit─â╚Ťi specifice de crestere a gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene. Valoarea finan╚Ť─ârii nerambursabile acordate este de minimum 1 milion euro. Valoarea maximum 30 milioane euro (aplicant un singur judet), respectiv maxim 40 milioane de Euro pentru proiecte realizate în parteneriat intre doua sau mai multe judete, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lans─ârii apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplic─â valorii eligibile a finan╚Ť─ârii.

Sunt eligibile numai proiectele implementate în jude╚Ťele riverane Dun─ârii. Proiectele localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dun─ârii nu se încadreaz─â în acest apel de proiecte.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional POR 2014-2020 urmeaz─â POR 2007-2013 ┼či este unul programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale ┼či de investi┼úii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR), în perioada actual─â de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra┼úiei Publice ┼či Fondurilor Europene ┼či a fost adoptat de Comisia european─â pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul s─âu general este cre┼čterea competitivit─â┼úii economice ┼či îmbun─ât─â┼úirea condi┼úiilor de via┼ú─â ale comunit─â┼úilor locale ┼či regionale, prin sprijinirea dezvolt─ârii mediului de afaceri, infrastructurii ┼či serviciilor, pentru dezvoltarea durabil─â a regiunilor, astfel încât acestea s─â î┼či poat─â gestiona în mod eficient resursele ┼či s─â î┼či valorifice poten┼úialul de inovare ┼či de asimilare a progresului tehnologic.