POR - Ghidul Solicitantului privind Cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive - in consultare publica

Vineri, 28 Iulie 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera┼úional Regional (POR) a publicat, pe 27.07.2017, spre consultare public─â, Ghidul Solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritar─â 10 Îmbun─ât─â╚Ťirea infrastructurii educa╚Ťionale, Prioritate de investi╚Ťii 10.1 Investi╚Ťiile în educa╚Ťie ╚Öi formare, inclusiv în formare profesional─â, pentru dobândirea de competen╚Ťe ╚Öi înv─â╚Ťare pe tot parcursul vie╚Ťii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa╚Ťie ╚Öi formare, Obiectiv Specific 10.3 Cre╚Öterea relevan╚Ťei înv─â╚Ť─âmântului ter╚Ťiar universitar în rela╚Ťie cu pia╚Ťa for╚Ťei de munc─â ╚Öi sectoarele economice competitive în cadrul Programului Opera┼úional Regional 2014-2020.

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avu╚Ťi în vedere sunt institu┼úiile de înv─â┼ú─âmânt superior de stat cuprinse în Anexa nr. 2 Structura institu┼úiilor de înv─â┼ú─âmânt superior de stat, domeniile de studii universitare de licen┼ú─â ┼či specializ─ârile/programele de studii acreditate sau autorizate s─â func┼úioneze provizoriu, loca┼úiile geografice de desf─â┼čurare, num─ârul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, form─â de înv─â┼ú─âmânt ┼či limb─â de predare, precum ┼či num─ârul maxim de studen┼úi care pot fi ┼čcolariza┼úi în anul universitar 2017 - 2018 a Hot─ârârii de Guvern nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor ┼či al specializ─ârilor/programelor de studii universitare ┼či a structurii institu┼úiilor de înv─â┼ú─âmânt superior pentru anul universitar 2017 – 2018. Valoarea finan╚Ť─ârii nerambursabile acordate este de minimum 100.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lans─ârii apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplic─â întregii valori a finan╚Ť─ârii nerambursabile.

Eventualele observa╚Ťii ╚Öi propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, pân─â la data de 11.08.2017.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional 2014-2020 este unul dintre programele opera╚Ťionale din genera╚Ťia 2014-2020 implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ┼či Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management.