POR - Ghidul solicitantului pentru proiecte nefinalizate - "Ambulatorii si Unitati de primiri urgente" - in consultare publica

Luni, 18 Iunie 2018

Autoritatea de Management pentru Programul Opera┼úional Regional (POR) a publicat, în data de 15.06.2018, spre consultare public─â, Ghidul Solicitantului. Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul :

- POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni - Nefinalizate

- POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate

- POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate

- POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate, Axa prioritar─â 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare ┼či sociale, Prioritatea de investi╚Ťii 8.1 – Investi┼úii în infrastructurile sanitare ┼či sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel na┼úional, regional ┼či local, reducând inegalit─â┼úile în ceea ce prive┼čte starea de s─ân─âtate ┼či promovând incluziunea social─â prin îmbun─ât─â┼úirea accesului la serviciile sociale, culturale ╚Öi de recreere, precum ╚Öi trecerea de la serviciile institu╚Ťionale la serviciile prestate de comunitati, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Opera╚Ťiunea A – Ambulatorii "Cre╚Öterea accesibilit─â╚Ťii serviciilor de s─ân─âtate, comunitare ╚Öi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele s─ârace ╚Öi izolate" ╚Öi Obiectivul Specific 8.2 – Îmbun─ât─â╚Ťirea calit─â╚Ťii ╚Öi a eficien╚Ťei îngrijirii spitalice╚Öti de urgen╚Ť─â , Opera╚Ťiunea B – Unit─â╚Ťi de primiri urgen╚Ťe".

Eventualele observa╚Ťii ╚Öi propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro / info@mdrap.ro, pân─â la data de 25.06.2018. Apelurile de proiecte se adreseaz─â celor ╚Öapte regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest ╚Öi Centru, inclusiv a ora╚Öelor/municipiilor din cadrul ADI „ITI Delta Dun─ârii".

Valoarea total─â eligibil─â a Cererilor de finan┼úare, echivalent─â în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 1.000.000 euro . În ceea ce prive╚Öte valoarea maxim─â total─â eligibil─â, se va avea în vedere alocarea regional─â ┼či nu se va dep─â┼či valoarea unui proiect „major" a┼ča cum este el definit atât în legisla┼úia na┼úional─â cât ┼či în cea comunitar─â, calculat─â la cursul infoeuro din luna depunerii.

Solicitan╚Ťii eligibili în cadrul prezentelor apeluri de proiecte sunt :

a) Ministerul S─ân─ât─â╚Ťii, organ de specialitate al administra╚Ťiei publice centrale, cu personalitate juridic─â, în subordinea Guvernului, conform Hotarârii de Guvern nr. 144 din 23 Februarie 2010 privind organizarea ╚Öi func╚Ťionarea Ministerului S─ân─ât─â╚Ťii, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare

b) Parteneriate între Ministerul S─ân─ât─â╚Ťii ╚Öi :

- unit─â┼úile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administra┼úiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicat─â cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare ╚Öi constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativ─â a teritoriului României, republicat─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare

- autorit─â╚Ťi/ institu╚Ťii ale administra╚Ťiei publice locale;

- unit─â╚Ťi sanitare publice cu personalitate juridic─â proprie;

- orice alte autorit─â╚Ťi/ institu╚Ťii publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.

În cazul parteneriatului, liderul de proiect/parteneriat va fi Ministerul S─ân─ât─â╚Ťii.