POR - SUERD: Ghidul solicitantului pentru proiecte de crestere a eficientei energetice la cladirile rezidentiale, in consultare pana pe 25 august

Joi, 10 August 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera┼úional Regional (POR) a publicat pe 10.08.2017, spre consultare public─â, Ghidul Solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranzi╚Ťiei c─âtre o economie cu emisii sc─âzute de carbon, Prioritatea de investi╚Ťii 3.1 - Sprijinirea eficien╚Ťei energetice, a gestion─ârii inteligente a energiei ╚Öi a utiliz─ârii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cl─âdirile publice, ╚Öi în sectorul locuin╚Ťelor, Opera╚Ťiunea A – Cl─âdiri reziden╚Ťiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dun─ârii (SUERD), prev─âzute de Aria prioritar─â 2 – Încurajarea energiilor durabile.

Eventualele observa╚Ťii ╚Öi propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pân─â la 25 august 2017.

Investi┼úiile care se vor realiza în baza acestui Ghid se vor implementa implementeaz─â pe teritoriul celor 12 jude╚Ťe riverane Dun─ârii (Cara╚Ö Severin, Mehedin╚Ťi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, C─âl─âra╚Öi, Ialomi╚Ťa, Br─âila, Gala╚Ťi, Tulcea, Constan╚Ťa), în cadrul a patru regiuni de dezvoltare ale României, parcurse de fluviul Dun─ârea (Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest, Vest).

Observa╚Ťiile primite vor fi analizate în vederea stabilirii variantei finale a Ghidului solicitantului mai sus men┼úionat, iar r─âspunsurile la solicit─ârile de clarific─âri ori propunerile primite vor fi publicate pe site-ul programului.