POR - Ghidul solicitantului pentru AP 3, PI 3.1, Operatiunea b - Cladiri Publice in consultare publica pana pe 21 iulie

Vineri, 7 Iulie 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 6 iulie 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei UE pentru regiunea Dunării, prevăzute de Aria prioritară 2 - Încurajarea energiilor durabile.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 21 iulie a.c.(15 zile calendaristice).

Observațiile primite vor fi analizate în vederea definitivării variantei finale a Ghidului solicitantului mai sus menţionat, iar răspunsurile individuale la solicitările de clarificări ori propunerile primite vor fi publicate pe site-ul inforegio.

* * *

Programul Operațional Regional este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management.