POR - apel lansat pentru proiecte 2.1 A ITI Delta Dunarii, cu depunere incepand din 10 mai

Marti, 11 Aprilie 2017

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ┼či Fondurilor Europene a lansat, în data de 10.04.2017, apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Îmbun─ât─â┼úirea competitivit─â┼úii întreprinderilor mici ┼či mijlocii, Priorit─â╚Ťii de investi┼úii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploat─ârii economice a ideilor noi ╚Öi prin încurajarea cre─ârii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investi┼úii Teritoriale Integrate Delta Dun─ârii.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezint─â consolidarea pozi╚Ťiei pe pia╚Ť─â a întreprinderilor mici ╚Öi mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Na╚Ťional─â de Competitivitate ┼či Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investi╚Ťii 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploat─ârii economice a ideilor noi ╚Öi prin încurajarea cre─ârii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” are ca obiectiv consolidarea pozi╚Ťiei pe pia╚Ť─â a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Na╚Ťional─â de Competitivitate ┼či Planurile de Dezvoltare Regional─â . Ea este dedicat─â sprijinirii dezvolt─ârii microîntreprinderilor, pe de o parte ╚Öi a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de alt─â parte.

În cadrul prezentului apel se pot depune numai proiecte pentru investi╚Ťiile localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investi┼úii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dun─ârii (municipiul Tulcea, ora╚Öele Babadag, Isaccea, M─âcin ╚Öi Sulina, precum ┼či satele apar┼úin─âtoare acestora).

Cererile de finan╚Ťare se vor putea depune, exclusiv prin intermediul aplica╚Ťiei MySMIS, începând cu data de 10.05.2017, pe parcursul a 4 luni. Perioada de depunere a proiectelor poate fi redus─â, dup─â primele 2 luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Investi╚Ťiile eligibile pentru cofinan╚Ťare includ:

- Investi╚Ťii finan╚Ťabile prin ajutor de stat regional: Construirea, modernizarea, extinderea spa╚Ťiilor de produc╚Ťie/servicii; Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

- Investi╚Ťii finan╚Ťabile prin ajutor de minimis: Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calit─â╚Ťii, mediului sau s─ân─ât─â╚Ťii; activit─â╚Ťi specifice procesului de interna┼úionalizare (participarea la târguri ┼či expozi┼úii interna┼úionale, misiuni comerciale).

Valoarea minim─â eligibil─â a unui proiect este 25.000 de euro.

Valoarea maxim─â a finan╚Ť─ârii nerambursabile solicitate trebuie s─â respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maxim─â a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioad─â de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finan┼úare ┼či anul curent depunerii cererii de finan┼úare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei.

Solicitan╚Ťii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societ─â╚Ťile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societ─â╚Ťile sau societ─â╚Ťi cooperative care se încadreaz─â în categoria microîntreprinderilor.

Condi╚Ťiile de accesare a finan╚Ť─ârii sunt detaliate în Ghidul specific acestui apel.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional-POR 2014-2020 urmeaz─â POR 2007-2013 ╚Öi este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR), în perioada actual─â de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice ╚Öi a fost adoptat de Comisia European─â pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul s─âu general este cre╚Öterea competitivit─â╚Ťii economice ╚Öi îmbun─ât─â┼úirea condi╚Ťiilor de via╚Ť─â ale comunit─â╚Ťilor locale ╚Öi regionale, prin sprijinirea dezvolt─ârii mediului de afaceri, infrastructurii ╚Öi serviciilor, pentru dezvoltarea durabil─â a regiunilor, astfel încât acestea s─â î╚Öi poat─â gestiona în mod eficient resursele ╚Öi s─â î╚Öi valorifice poten╚Ťialul de inovare ╚Öi de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o ax─â de asisten╚Ť─â tehnic─â), care au în total o alocare estimat─â de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezint─â sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribu╚Ťia na╚Ťional─â.