POR - A fost modificat Ghidul specific aferent apelului de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD

Joi, 12 Iulie 2018

În data de 12.07.2018, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice a emis ordinul de modificare ╚Öi completare a Ordinului ministrului delegat pentru fondurile europene cu nr. 7147/15.12.2017 pentru aprobarea Ghidul Solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1, Axa prioritar─â 3 - Sprijinirea tranzi╚Ťiei c─âtre o economie cu emisii sc─âzute de carbon, Prioritatea de investi╚Ťii 3.1 - Sprijinirea eficien╚Ťei energetice, a gestion─ârii inteligente a energiei ╚Öi a utiliz─ârii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cl─âdirile publice, ╚Öi în sectorul locuin╚Ťelor, Opera╚Ťiunea A - Cl─âdiri reziden╚Ťiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dun─ârii, ce con┼úine condi┼úii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Modific─ârile constau în prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu o lun─â de zile (data de închidere a depunerii de proiecte fiind 15.08.2018, ora 10.00).

Forma consolidată a Ghidului Specific și Sinteza modificarilor sunt publicate pe site-ul programului.

* * *

POR 2014-2020 este unul dintre programele opera╚Ťionale din genera╚Ťia 2014-2020 implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra┼úiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.