POR - a fost aprobata versiunea finala a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/3/3.2/1/SUERD

Joi, 21 Septembrie 2017

Versiunea final─â a Ghidului Solicitantului – Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor ╚őn cadrul apelului de proiecte cu num─ârul POR/2017/3/3.2/1/SUERD, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazat─â pe planurile de mobilitate urban─â durabil─â din cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranzi╚Ťiei c─âtre o economie cu emisii sc─âzute de carbon a Programului Opera┼úional Regional (POR) 2014-2020 a fost aprobat─â joi, 21.09.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene ╚Öi este publicat─â pe site-ul programului.

Ghidul con╚Ťine informa╚Ťiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte cu num─ârul POR/2017/3/3.2/1/SUERD referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare ╚Öi de depunere a cererilor de finan╚Ťare, condi╚Ťii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instruc╚Ťiuni de completare a Cererii de finan╚Ťare de c─âtre solicitan╚Ťi.

Depunerea cererilor de finan╚Ťare se face utilizând sistemul electronic - aplica╚Ťia MySMIS.

Pentru preg─âtirea proiectelor este prev─âzut─â o perioad─â de dou─â luni de la data public─ârii Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 21.11.2017, ora 12.00, iar Cererile de finan╚Ťare vor putea fi transmise pân─â la data de 21.05.2018, ora 12.00.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional 2014-2020 este unul dintre programele opera╚Ťionale implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ┼či Fondurilor Europene (MDRAPFE),în calitate de Autoritate de Management.