POR- S-a lansat apelul de proiecte pentru extinderea sistemului de cadastru

Miercuri, 13 Septembrie 2017

Autoritatea de Management a Programului Opera╚Ťional Regional (AM POR) a lansat, marti,  12 septembrie, apelul de proiecte cu num─ârul POR/2017/11/11.1/1, Axa prioritar─â 11 – Extinderea geografic─â a sistemului de înregistrare a propriet─â┼úilor în cadastru ┼či cartea funciar─â, Prioritatea de investi╚Ťii 11.1 – Consolidarea capacit─â╚Ťii institu╚Ťionale ╚Öi o administra╚Ťie public─â eficient─â.

Aceast─â prioritate de investi╚Ťii va fi implementat─â de Autoritatea Na╚Ťional─â de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â (ANCPI), prin intermediul unui proiect major, destinat s─â completeze obiectivul Programului Na╚Ťional de Cadastru ╚Öi Carte Funciar─â. ANCPI va colabora, în acest sens, cu unit─â╚Ťile subordonate, în conformitate cu legisla╚Ťia în vigoare.

Alocarea apelului este de 312,89 milioane euro, din care 265,96 milioane euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regional─â, iar 46,93 milioane reprezint─â cofinan╚Ťare de la bugetul de stat.

Proiectul va avea mai multe componente, printre care cea de integrare a datelor existente, extinderea înregistr─ârii sistematice în zonele rurale, îmbun─ât─â╚Ťirea serviciilor de înregistrare a propriet─â╚Ťilor. Beneficiarii subsidiari sunt autorit─â╚Ťile publice locale ╚Öi cet─â╚Ťenii din mediul rural.

Având proprietatea înregistrat─â, popula╚Ťia din zonele interven╚Ťiei va putea beneficia de îmbun─ât─â╚Ťirea condi╚Ťiilor economice ╚Öi sociale, în condi╚Ťiile securiz─ârii statutului propriet─â╚Ťii. Totodat─â, procesul duce la clarificarea situa╚Ťiei terenurilor, cu impact pozitiv asupra bugetelor locale.

În plus, vor fi create condi╚Ťii optime pentru realizarea programelor ╚Öi proiectelor de dezvoltare regional─â ╚Öi na╚Ťional─â, a investi╚Ťiilor în infrastructur─â ╚Öi în alte domenii: agricultur─â, mediu, turism, agroturism. În acest fel, sunt îndeplinite pre-condi╚Ťii necesare pentru accesaera fondurilor alocate României prin alte programe europene sau guvernamentale. Ghidul Solicitantului con╚Ťine informa╚Ťiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/11/11.1/1 referitoare la specificitatea proiectului major, modalitatea de completare ╚Öi de depunere a cererii de finan╚Ťare, condi╚Ťii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare ┼či contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instruc╚Ťiuni de completare a Cererii de finan╚Ťare de c─âtre solicitantul eligibil.

Depunerea cererilor de finan╚Ťare se face utilizând sistemul electronic - aplica╚Ťia MYSMIS.

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 16.10.2017, ora 12.00. Cererile de finan╚Ťare vor putea fi transmise pân─â la data de 15.01.2018, ora 12.00.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional 2014-2020 este unul dintre programele opera╚Ťionale implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ┼či Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management.