POIM - Sprijin pentru investitii in cogenerarea de inalta eficienta

Miercuri, 12 Aprilie 2017

Investi╚Ťiile în cogenerare de înalt─â eficien╚Ť─â vor fi sprijinite printr-o schem─â de ajutor de stat, potrivit unei hot─ârâri de guvern adoptat─â în ╚Öedin╚Ťa de ast─âzi.

Sus╚Ťinerea se adreseaz─â întreprinderilor mari, mijlocii ╚Öi mici (inclusiv microîntreprinderi), pentru capacit─â╚Ťile nou instalate sau renovate.

Schema de ajutor se aplic─â pentru proiectele care propun ca ac╚Ťiuni:

  • Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înalt─â eficien╚Ť─â (maximum 8 Mwe) pe gaz natural ╚Öi biomas─â la nivelul întreprinderilor;
  • Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înalt─â eficien╚Ť─â care utilizeaz─â gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor.

Bugetul total alocat schemei de ajutor este de 81,1 milioane euro, din care 85% reprezint─â fonduri europene nerambursabile asigurate din Fondul european de Dezvoltare Regional─â ╚Öi 15% reprezint─â fonduri de cofinan╚Ťare public─â asigurat─â de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management a Programului Opera╚Ťional Infrastructur─â Mare.

Ajutorul se acord─â sub form─â de aloc─âri financiare nerambursabile, suma maxim─â care se poate acorda pentru un proiect de investi╚Ťii nu poate dep─â╚Öi 15 milioane de euro.

Poten╚Ťialii beneficiari sunt societ─â╚Ťile din industrie/administratorul unui parc industrial sau distribuitorul de energie termic─â al unui parc industrial cu consumuri energetice de peste 200 tep (tone echivalent petrol)/an, care pot dovedi un necesar util de energie termic─â pentru procesele industriale cu o durat─â de minim 4000-5000 h/an ╚Öi care necesit─â simultan ╚Öi o cantitate suficient─â de energie electric─â ce poate fi asigurat─â de grupuri de cogenerare.

Beneficiarii pot depune proiecte numai individual, nu în parteneriat încheiat exclusiv în scopul depunerii aplica╚Ťiilor de finan╚Ťare.

Investi╚Ťia/investi╚Ťiile din cadrul proiectului nu trebuie s─â mai fi beneficiat de finan╚Ťare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finan╚Ťare, cu excep╚Ťia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografic─â, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execu╚Ťie).

Costurile eligibile sunt:

  • costurile suplimentare de investi╚Ťii pentru echipamentele necesare pentru ca instala╚Ťia s─â func╚Ťioneze ca instala╚Ťie de cogenerare de înalt─â eficien╚Ť─â, în compara╚Ťie cu instala╚Ťiile conven╚Ťionale de energie electric─â sau de energie termic─â de aceea╚Öi capacitate;
  • costurile suplimentare de investi╚Ťii pentru modernizarea în vederea ob╚Ťinerii unei eficien╚Ťe sporite în cazul în care o instala╚Ťie existent─â atinge deja pragul de înalt─â eficien╚Ť─â.

Num─ârul estimat de beneficiari este de 50 de întreprinderi.

Schema de ajutor de stat se aplic─â pân─â la data de 31 decembrie 2020.

Implementarea schemei de ajutor are ca obiective realizarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utiliz─ârii resurselor, mai ecologic─â ╚Öi mai competitiv─â, conducând la dezvoltare durabil─â ╚Öi, totodat─â, la atingerea obiectivelor Uniunii de cre╚Ötere cu 20% a eficien╚Ťei energetice pân─â în 2020 ╚Öi a obiectivului global stabilit prin Directiva 2012/27/UE a Parlamentului european ╚Öi a Consiliului de a se economisi cel pu╚Ťin 20% din consumul de energie primar─â la nivelul Uniunii.

Implementarea schemei de ajutor de stat va conduce la economii în consumul de combustibili/energie primar─â prin procese de cogeenrare de înalt─â eficien╚Ť─â ╚Öi evitarea emisiilor de carbon aferente combustibililor fosili.

Prin realizarea acestor proiecte de urm─âre╚Öte cre╚Öterea cu 50 MWe (Megawatt electric) a puterii instalate în cogenerare.

Sprijinul financiar este destinat atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul „Axei prioritare 6 – Promovarea energiei curate ╚Öi eficien╚Ťei energetice în vederea sus╚Ťinerii unei economii cu emisii sc─âzute de carbon, obiectivul Specific 6.4 – Cre╚Öterea economiilor în consumul de energie primar─â produs─â în sisteme de cogenerare de înalt─â eficien╚Ť─â” din cadrul Programului Opera╚Ťional Infrastructur─â Mare 2014-2020.

Sursa: Comunicat Guvern