POIIMM: 246 milioane EUR pentru IMM-urile din Romania, in contextul in care FEI semneaza primele acorduri in cadrul Initiativei pentru IMM-uri cu trei banci comerciale

Miercuri, 17 Mai 2017

Fondul European de Investi╚Ťii (FEI), parte a Grupului B─âncii Europene de Investi╚Ťii, a semnat primele tranzac╚Ťii privind garantarea în cadrul Ini╚Ťiativei pentru IMM-uri în România, cu urm─âtoarele b─ânci comerciale: Raiffeisen Bank, Banca Comercial─â Român─â (BCR) ╚Öi ProCredit Bank.

Aceste acorduri vizeaz─â îmbun─ât─â╚Ťirea accesului la finan╚Ťare pentru peste 4.300 de IMM-uri din România, inclusiv microîntreprinderi ╚Öi start-upuri, oferind, prin b─âncile care particip─â la implementarea Ini╚Ťiativei IMM, finan╚Ťare la rate mai mici ale dobânzii.

Cele trei tranzac╚Ťii privind garantarea vor genera finan╚Ťare IMM-urilor în România în valoare total─â de 246 milioane EUR, acoperind aproape jum─âtate din suma total─â de 540 milioane EUR din finan╚Ťarea total─â disponibil─â în cadrul Ini╚Ťiativei.

Aceste trei tranzac╚Ťii au fost semnate la mai pu╚Ťin de un an de la lansarea Ini╚Ťiativei în România. Programul Opera╚Ťional Ini╚Ťiativa pentru IMM-uri din România, lansat în octombrie 2016 ╚Öi finan╚Ťat cu 100 milioane EUR din Fondul European de Dezvoltare Regional─â (FEDR), face parte dintr-o ini╚Ťiativ─â mai ampl─â a Comisiei Europene ╚Öi a Grupului BEI ╚Öi implic─â o schimbare inovatoare în utilizarea fondurilor europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii, pe care le combin─â cu bugetul central UE ╚Öi fondurile BEI. Contribu╚Ťia României, al─âturi de bugetul central al UE (resurse din Programul Orizont 2020) ╚Öi fondurile grupului BEI alocate programului, va fi multiplicat─â de împrumuturi comerciale oferite prin intermediul unui mecanism de partajare a riscurilor. În consecin╚Ť─â, mai multe IMM-uri vor beneficia de resurse europene în condi╚Ťii avantajoase, cum ar fi rate ale dobânzilor reduse ╚Öi cerin╚Ťe îmbun─ât─â╚Ťite pentru colaterale. Acest instrument financiar va ac╚Ťiona ca un catalizator al investi╚Ťiilor private ╚Öi va stimula crearea de locuri de munc─â în cadrul comunit─â╚Ťii IMM-urilor.

Vicepre╚Öedintele BEI, Andrew McDowell, a declarat: "Aceste trei b─ânci sunt creditori importan╚Ťi pentru IMM-uri în România ╚Öi prin intermediul Ini╚Ťiativei pentru IMM-uri vor fi parteneri importan┼úi în acordarea de sprijin antreprenorilor. Grupul BEI se angajeaz─â s─â implementeze Ini╚Ťiativa pentru IMM-uri ╚Öi avem pl─âcearea s─â anun╚Ť─âm, împreun─â cu autorit─â╚Ťile din România, c─â primele b─ânci comerciale vor începe acum s─â ofere finan╚Ťare IMM-urilor din România. Suntem încrez─âtori c─â aceste acorduri vor aduce beneficii durabile întreprinderilor din România".

Viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrul dezvolt─ârii regionale, administra╚Ťiei publice ╚Öi fondurilor europene, a declarat: „Semnarea acestor acorduri se traduce prin rate mai mici ale dobânzilor prin b─âncile care particip─â la implementarea Ini╚Ťiativei IMM pentru mediul de afaceri din România. Aici ne referim la cele peste 4 300 de IMM-uri, inclusiv microîntreprinderi ╚Öi start-upuri care se bucur─â de efectele acestor acorduri extrem de a╚Öteptate pe pia╚Ťa din România. POIMM sus╚Ťine astfel dezvoltarea afacerilor în mod inteligent ╚Öi competitiv.”

Comentând semnarea noilor acorduri, Directorul Executiv al FEI, Pier Luigi Gilibert, a declarat: "Sunt încântat c─â primele trei acorduri ale Ini╚Ťiativei pentru IMM-uri din România au fost semnate atât de repede. Aceste tranzac╚Ťii vor genera 246 milioane EUR pentru finan╚Ťarea IMM-urilor din România, în urm─âtorii ani. Combina╚Ťia dintre fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii, resursele UE din Orizont 2020 ╚Öi ale Grupului BEI permit FEI s─â asigure partajarea riscurilor ╚Öi disponibilizarea capitalului c─âtre intermediarii financiari, pentru beneficiul final al IMM-uri."

Comentând asupra acestei noi ini╚Ťiative, Comisarul European pentru politic─â regional─â, Corina Cre╚Ťu, a declarat: "M─â bucur s─â v─âd c─â Ini╚Ťiativa pentru IMM-uri ajut─â întreprinderile mici din România. IMM-urile joac─â un rol crucial în economia ╚Ť─ârii ╚Öi a Europei: creeaz─â locuri de munc─â în comunit─â╚Ťile locale ╚Öi introduc pe pia╚Ť─â produse inovatoare. Prin decizia de a investi 100 de milioane de euro din bugetul Politicii de coeziune în acest program de pionierat, România a f─âcut o alegere inteligent─â, care va stimula competitivitatea economiei sale ╚Öi va oferi finan╚Ťarea de care au nevoie întreprinderile sale".

Despre FEI

Fondul European de Investi╚Ťii (FEI) este parte a Grupului BEI. Misiunea sa central─â este de a sprijini întreprinderile mici ╚Öi mijlocii (IMM-uri) ajutându-le s─â acceseze finan╚Ťare. FEI creeaz─â ╚Öi dezvolt─â instrumente de capital de risc ╚Öi de cre╚Ötere, garan╚Ťii ╚Öi microfinan╚Ťare care ╚Ťintesc în mod specific acest segment al pie╚Ťei. În acest fel, FEI contribuie la obiectivele UE de sprijin a inov─ârii, cercet─ârii ╚Öi dezvolt─ârii, antreprenoriatului, cre╚Öterii ╚Öi ocup─ârii.

Despre BEI

Banca European─â de Investi╚Ťii (BEI) reprezint─â institu╚Ťia UE pentru împrumuturi pe termen lung fiind de╚Ťinut─â de Statele Membre ale UE. Pune la dispozi╚Ťie finan╚Ť─âri pe termen lung pentru investi╚Ťii cu grad sc─âzut de risc care contribuie la cre╚Ötere, locuri de munc─â, convergen╚Ť─â regional─â ╚Öi ac╚Ťiuni climatice în Europa ╚Öi nu numai. Pentru a maximiza cre╚Öterea ╚Öi crearea de locuri de munc─â, BEI urm─âre╚Öte patru arii prioritare: inovare ╚Öi abilit─â╚Ťi, IMM-uri, ac╚Ťiuni climatice ╚Öi infrastructuri strategice în UE.

Vezi comunicatul de pres─â integral