POCU - Lista intermediara a cererilor de finantare aprobate In cadrul apelurilor 18/4/4.1 si 20/4/4.2

Vineri, 12 Mai 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera╚Ťional Capital Uman (AM POCU) public─â lista intermediar─â a cererilor de finan╚Ťare aprobate în etapa de evaluare tehnic─â ╚Öi financiar─â pentru apelurile de proiecte:

POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Local─â Integrat─â (DLI 360 grade) în comunit─â╚Ťile marginalizate în care exist─â popula╚Ťie apar╚Ťinând minorit─â╚Ťii rome - Regiuni mai pu╚Ťin dezvoltate”;

• POCU/20/4/4.2 „Dezvoltare Local─â Integrat─â (DLI 360 grade) în comunit─â╚Ťile marginalizate”.

Ca urmare a finaliz─ârii etapei de evaluare tehnic─â ╚Öi financiar─â (inclusiv solicitarea de clarific─âri ╚Öi ajust─âri bugetare, unde a fost cazul), au fost aprobate spre finan╚Ťare:

• 30 de cereri de finan╚Ťare în cadrul apelului de proiecte POCU/18/4/4.1, respectiv

• 25 de cereri de finan╚Ťare în cadrul apelului de proiecte POCU/20/4/4.2.

În cursul zilei de 12 mai 2017, atât solicitan╚Ťii cererilor de finan┼úare admise, cât ╚Öi solicitan╚Ťii cererilor de finan╚Ťare respinse în etapa de evaluare tehnic─â ╚Öi financiar─â vor fi informa╚Ťi prin sistemul informatic MySMIS2014.

Solicitan╚Ťii care nu au primit pân─â la sfâr╚Öitul zilei de 12 mai 2017 "Notificarea privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare" sunt ruga╚Ťi s─â contacteze AM POCU la adresa de e-mail cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Solicitantul poate contesta rezultatul evalu─ârii cererii lui de finan┼úare o singur─â dat─â pentru fiecare etap─â. Contesta┼úiile se vor depune de solicitant in MySMIS2014 în termen de 5 zile lucr─âtoare de la data transmiterii notific─ârii privind rezultatul evaluarii tehnice ╚Öi financiare, potrivit pa╚Öilor descri╚Öi în documentul „Modalitatea de depunere a contesta╚Ťie in sistemul informatic MySmis”.