POCU a lansat Ghidul Solicitantului "Romania profesionala - Resurse umane competitive"

Luni, 21 August 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera┼úional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra┼úiei Publice ┼či Fondurilor Europene lanseaz─â varianta final─â a Ghidului Solicitantului „România profesional─â — Resurse umane competitive”.

Cine sunt beneficiarii direc╚Ťi ai proiectelor

Vor beneficia de aceste proiecte angaja╚Ťii care ocup─â pozi╚Ťii de management, angaja╚Ťii din departamentele de resurse umane ╚Öi antreprenorii care î╚Öi gestioneaz─â propriile afaceri în sectoarele economice cu poten╚Ťial competitiv corelate cu domeniile de specializare inteligent─â din Strategia Na╚Ťional─â pentru Competitivitate 2014-2020. Aceste sectoare sunt: turism ┼či ecoturism, textile ┼či piel─ârie, lemn ┼či mobil─â, industrii creative, industria auto ╚Öi componente, tehnologia informa┼úiilor ┼či comunica┼úiilor, procesarea alimentelor ┼či a b─âuturilor, s─ân─âtate ┼či produse farmaceutice, energie ┼či management de mediului, bioeconomie (agricultur─â, silvicultur─â, pescuit ┼či acvacultur─â), biofarmaceuric─â ┼či biotehnologii. Fiecare proiect va avea ca ╚Ťint─â un minim de 300 de persoane.

Care sunt resursele alocate

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 60.888.395 euro din care 85% finan╚Ťare din Fondul Social European ╚Öi 15% contribu╚Ťie na╚Ťional─â. Valoarea maxim─â eligibil─â a unui proiect este de 1 milion euro. Perioada de implementare a unui proiect este de maximum 12 luni.

Ce activit─â╚Ťi sunt finan╚Ťate

Sunt a╚Öteptate proiecte care au în vedere îmbun─ât─â╚Ťirea activit─â╚Ťii de management a companiilor prin cre╚Öterea num─ârului de angaja╚Ťi care beneficiaz─â de noi instrumente, metode ╚Öi practici de management al resurselor umane ╚Öi de condi╚Ťii de lucru îmbun─ât─â╚Ťite, respectiv:

  • Derularea de campanii de con╚Ötientizare a importan╚Ťei form─ârii continue adresate angaja╚Ťilor ╚Öi angajatorilor;
  • Organizarea de programe de formare profesional─â pentru manageri ╚Öi angaja╚Ťii din departamentele de resurse umane;
  • Sprijin acordat întreprinderilor pentru elaborarea sau revizuirea planific─ârii strategice pe termen lung în vederea consolid─ârii competitivit─â╚Ťii economice.

Cine sunt poten╚Ťialii aplican╚Ťi*

  • Organiza╚Ťii sindicale (sindicate, federa╚Ťii sindicale, confedera╚Ťii sindicale sau uniuni sindicale teritoriale);
  • Organiza╚Ťii patronale (patronate, federa╚Ťii patronale, confedera╚Ťii patronale sau uniuni patronale teritoriale);
  • Asocia╚Ťii de întreprinderi, persoane juridice constituite in conformitate cu Ordonan╚Ťa nr. 26 din 2000 cu privire la asocia╚Ťii si funda╚Ťii;
  • Furnizori de formare profesional─â autoriza╚Ťi;
  • Camerele de Comer╚Ť ╚Öi Industrie.

*Solicitan╚Ťii pot depune proiecte doar individual nu ╚Öi în parteneriat ╚Öi trebuie s─â aib─â o vechime de minim 1 an calendaristic la data înregistr─ârii cererii de finan╚Ťare în sistemul informatic MySMIS.

Despre apelul de proiecte

„România profesional─â — Resurse umane competitive” face parte din Axa prioritar─â 3. Locuri de munc─â pentru to╚Ťi, Obiectivul tematic 8, Prioritatea de investi╚Ťii 8v, obiectivul specific 3.8.: „Cre╚Öterea num─ârului de angaja╚Ťi care beneficiaz─â de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane ╚Öi de condi╚Ťii de lucru îmbun─ât─â╚Ťite în vederea adapt─ârii activit─â╚Ťii la dinamica sectoarelor economice cu poten╚Ťial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligent─â conform SNCDI”.

Apelul de proiecte va fi deschis în sistemul informatic MySMIS2014 timp de o lun─â, începând cu 28 august 2017 ╚Öi este dedicat exclusiv proiectelor din regiuni mai pu╚Ťin dezvoltate.

Despre Programul Opera╚Ťional Capital Uman 2014-2020

Programul Opera╚Ťional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are o alocare total─â de 4,326 miliarde euro. Programul stabile╚Öte priorit─â╚Ťile de investi╚Ťii, obiectivele specifice ╚Öi ac╚Ťiunile asumate de c─âtre România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investi╚Ťiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007ÔÇÉ2013 ╚Öi contribuind la reducerea disparit─â╚Ťilor de dezvoltare economic─â ╚Öi social─â dintre România ╚Öi Statele Membre ale UE.