Mesajul doamnei Sevil Shhaideh transmis la Adunarea Generala a Asociatiei Oraselor din Romania

Luni, 3 Aprilie 2017

Stimate domnule preşedinte,

Onoraţi participanţi,

Doamnelor și domnilor,

Vă mulţumesc pentru invitaţia de-a fi alături de dumneavoastră – mă onorează şi, în acelaşi timp, mă obligă să vă provoc la un dialog sincer despre problemele pe care le întâmpinaţi şi să încercăm să găsim împreună soluţii.

Am centralizat o parte din propunerile dumneavoastră în domeniul reformei administrației publice, unul dintre domeniile prioritare Guvernului si am demarat consultarea publică pentru Codul Administrativ. Guvernul susține creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice, pentru a răspunde în mod coerent, predictibil și transparent nevoilor comunității.

In acest sens, a fost elaborat proiectul de modificare și completare a Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici. Principalele aspecte prevăzute în acest proiect au în vedere: realizarea unei evidențe unitare a întregului personal din administrația publică, modificarea statutului prefecților și a subprefecților ca funcții de demnitate publică, cu rang de secretar de stat, respectiv de subsecretar de stat și reintroducerea, corelativ, a funcției de secretar general al instituției prefectului.

Ministerul a demarat și procedurile necesare pentru viitorul Cod al serviciilor comunitare de utilităţi publice. În cel mai scurt timp, vom avea o comisie de specialitate, din care vor face parte şi reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. Prin Programul de Guvernare se prevede că una dintre măsurile de asigurare a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale să fie reașezarea sistemului de echilibrare a bugetelor locale. Astfel,  începand cu 1 ianuarie 2018 fiecare UAT va beneficia de un buget minim de 750 lei/capita. De asemenea, tot de la 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit va fi integral sursă a bugetului local.

Ceea ce mi-am propus la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene este corelarea perfectă a surselor de finanțare pe care vi le punem la dispoziție.

În Programul de Guvernare 2017-2020, am inclus măsuri concrete care pot rezolva mare parte din problemele cu care vă confruntaţi. Ca și prioritățile ministerului: PNDL etapa 2 – pentru finanțarea a 5000 de obiective (apă, canalizare, drumuri, dispensare, etc), 2.500 de creșe și grădinițe și 2.000 de unități de învățământ preuniversitar, care necesită investiții pentru obținerea autorizațiilor de funcționare, cu un buget de 30 miliarde credite de angajament. Au fost depuse peste 20.000 de solicitări însumând peste 80 de miliarde de lei. De asemenea, ne-am propus ca până la finalul acestui an să rambursăm de la Comisia Europeană 5,2 miliarde de euro fonduri europene. In acest sens, am trimis către CE toate documentele pentru acreditarea, pana la 1 iulie, a tuturor autorităților de management, am lansat aproape toate apelurile și vă invit să aplicați pentru proiecte. Începând cu a doua jumătate a lunii aprilie, se vor putea depune cereri de finanțare prin POR 2014-2020, pentru poriecte dedicate dezvoltării urbane durabile - Axa4. Bugetul disponibil este de 1,38 de miliarde de euro.

In concluzie, MDRAPFE vine în sprijinul dumneavoastră prin crearea de condiții optime de a obține fonduri în vederea dezvoltării orașelor dvs, îmbunătățirea calității mediului în zonele urbane, dezvoltarea infrastructurii de bază, promovarea incluziunii sociale în orașele din România. Vă mulțumesc și vă asigur de tot sprijinul și deschiderea mea în identificarea celor mai eficiente soluții de dezvoltare economică durabilă.