Masuri pentru continuarea asigurarii sumelor necesare finantarii proiectelor in cadrul obiectivului

Vineri, 4 August 2017

Cadrul normativ privind gestionarea ╚Öi utilizarea fondurilor externe nerambursabile ╚Öi a cofinan╚Ť─ârii publice na╚Ťionale pentru obiectivul ”Cooperare teritorial─â european─â”, în perioada 2014-2020, a fost modificat ╚Öi completat, ast─âzi, de Guvern, astfel încât bugetul de stat s─â nu r─âmân─â împov─ârat cu eventualele sume încasate necuvenit de beneficiarii parteneri români în cadrul programelor cu finan╚Ťare european─â.

Potrivit ordonan╚Ťei adoptate ast─âzi, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene este abilitat s─â solicite beneficiarilor restituirea sumelor men╚Ťionate, în cazul în care România, în calitate de stat membru pe al c─ârui teritoriu este situat beneficiarul partener, restituie de la bugetul de stat, la bugetul general al Uniunii Europene, sume pentru acoperirea fondurilor europene considerate pl─âtite necuvenit ca urmare a constat─ârii, în cadrul proiectelor, a unor nereguli, altele decât cele constatate prin notele de constatare a neregulilor ╚Öi de stabilire a crean╚Ťelor bugetare sau prin procesele-verbale de stabilire a crean╚Ťelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzilor datorate. Debitorul va fi notificat în acest sens de c─âtre Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene. Dac─â beneficiarii parteneri din România nu restituie sumele respective în termen de 5 zile lucr─âtoare de la data comunic─ârii notific─ârii, MDRAPFE emite decizii de recuperare a debitului, care constituie titlu de crean╚Ť─â.

Actul normativ stabile╚Öte termenele în care debitorii au obliga╚Ťia efectu─ârii pl─â╚Ťii acestor sume ╚Öi cele în care pot depune contesta╚Ťie.

Actul normativ aduce o serie de modific─âri ╚Öi complet─âri ╚Öi în ceea ce prive╚Öte contribu╚Ťia public─â na╚Ťionala total─â. Astfel, pentru continuarea asigur─ârii sumelor necesare finan╚Ť─ârii Programelor Interreg V-A România-Bulgaria ╚Öi Interreg V-A România-Ungaria, în situa╚Ťia indisponibilit─â╚Ťii fondurilor externe ca urmare a ramburs─ârii par╚Ťiale a pl─â╚Ťilor intermediare de c─âtre Comisia European─â, conform reglement─ârilor UE, Autoritatea de management ╚Öi Autoritatea Na╚Ťional─â au obliga╚Ťia de a asigura aceste sume din bugetul propriu, propor╚Ťional, cu bugetul aferent activit─â╚Ťilor desf─â╚Öurate de partenerii români, bulgari sau unguri, a╚Öa cum sunt acestea prev─âzute în contractele de finan╚Ťare. În cazul Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalier─â România-Serbia, Autoritatea de management va asigura sumele respective din bugetul propriu pentru beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri români.

Alte modific─âri esen┼úiale aduse prin actul normativ vizeaz─â realizarea supracontract─ârii la nivel de program, precum ┼či acordarea de avansuri din cofinan╚Ťarea public─â de la bugetul de stat beneficiarilor români ai Programului transna╚Ťional Dun─ârea, program pentru care Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene îndepline╚Öte rolul de Autoritate Na╚Ťional─â ╚Öi Punct Na╚Ťional de Contact. Acest amendament are scopul de a veni în sprijinul partenerilor români ╚Öi de a cre╚Öte gradul de absorb╚Ťie de fonduri al României la nivelul programului.

Sursa: Comunicat Guvern