Guvernul a aprobat Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii

Joi, 5 Iulie 2018

Guvernul a aprobat ast─âzi, 5 iulie, printr-o hot─ârâre, Regulamentul privind controlul de stat al calit─â┼úii în construc┼úii, care stabile┼čte cadrul normativ general, obiectivele, con┼úinutul, organizarea ┼či modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea în construc┼úii.

Controlul de stat al calit─â┼úii în construc┼úii se aplic─â tuturor construc┼úiilor, inclusiv instala┼úiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destina┼úie, categorie ┼či clas─â de importan┼ú─â sau sursa de finan┼úare. Excep┼úie fac locuin┼úele unifamiliale cu un singur nivel (parter) ┼či anexele gospod─âre┼čti din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural ┼či în satele apar┼úin─âtoare municipiilor ┼či ora┼čelor, precum ┼či construc┼úiile provizorii ┼či lucr─ârile de construc┼úii care se pot executa f─âr─â autoriza┼úie de construire sau desfiin┼úare, dup─â caz, potrivit legii.

Controlul de stat al calit─â┼úii în construc┼úii urm─âre┼čte, în principal, respectarea prevederilor legale privind:

• performan┼úa ┼či conformitatea produselor pentru construc┼úii;

• atestarea ┼či autorizarea speciali┼čtilor în domeniul construc┼úiilor;

• acreditarea sau autorizarea laboratoarelor de analiz─â ┼či încerc─âri în construc┼úii;

• certificarea sistemelor de management al calit─â┼úii în construc┼úii;

• certificarea performan┼úei energetice ┼či auditarea energetic─â a cl─âdirilor;

• reglement─ârile tehnice în construc┼úii;

• verificarea ┼či expertizarea tehnic─â a proiectelor;

• verificarea calit─â┼úii lucr─ârilor executate, expertizarea tehnic─â a execu┼úiei construc┼úiilor, auditul energetic al cl─âdirilor;

• asigurarea activit─â┼úii metrologice în construc┼úii;

• recep┼úia la terminarea lucr─ârilor ┼či recep┼úia final─â la expirarea perioadei de garan┼úie;

• comportarea în exploatare a construc┼úiilor ┼či interven┼úiile în timp asupra acestora;

• postutilizarea construc┼úiilor.

Controlul de stat al calit─â┼úii în construc┼úii se exercit─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control ┼či inspec┼úie din cadrul Inspectoratului de Stat în Construc┼úii (ISC) ┼či din cadrul institu┼úiilor prev─âzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc┼úii (republicat─â, cu modific─ârile ulterioare), prin structurile proprii de control ale acestora.

În condi┼úiile în care se constat─â înc─âlcarea dispozi┼úiilor legale ┼či a cerin┼úelor privind asigurarea calit─â┼úii în construc┼úii, personalul cu atribu┼úii de control ┼či inspec┼úie poate dispune m─âsuri de remediere, poate aplica sanc┼úiuni sau, dup─â caz, poate dispune chiar oprirea execut─ârii lucr─ârilor realizate necorespunz─âtor.

Actul normativ adoptat ast─âzi va intra în vigoare la 60 de zile de la data public─ârii în Monitorul Oficial al României, Partea I.