POCA - Ghidul solicitantului nr. IP 10/2017, in consultare publica pana pe 27 martie

Vineri, 17 Martie 2017

Ghidul solicitantului pentru Cererea de proiecte IP 10/2017 (MySMIS: POCA/130/1/1) în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) și anexele acestuia sunt în consultare publică până pe 27 martie a.c. Este vorba despre proiecte ce vizează evaluări sistemice ale cadrului de reglementare și fundamentarea politicilor publice bazate pe dovezi.

Consultarea publică a fost lansată de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) în cadrul Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice (SCAP).

Părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 27 martie 2017.

Cererea de proiecte IP 10/2017 are drept solicitanți eligibili Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Turismului, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul, Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Această cerere de proiecte are o alocare financiară eligibilă orientativă de 70.000.000 lei.

Proiectele finanțate vor contribui la rezultatele de program ce vizează: aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului, fondul activ al legislației sistematizat și simplificat progresiv, cadrul pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local și pentru creșterea calității serviciilor publice implementate.

* * *

POCA 2014-2020 este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) - obiectivul tematic nr. 11-„Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice”. Gestionat de MDRAPFE în calitate de Autoritate de Management, POCA reprezintă continuarea Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013.

Programul finanțează proiecte ale administrației publice care urmăresc crearea unei administrații moderne, eficiente, servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, proceduri clare, simple și predictibile de funcționare și profesionalizarea funcționarilor publici, contribuind astfel la implementarea măsurilor de reformă și la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.