POCA - Ghidul solicitantului nr. CP1/2017 (B-IF) pentru regiunea mai dezvoltata (B-IF), in consultare publica pana pe 27 martie

Vineri, 17 Martie 2017

Ghidul solicitantului nr. CP 1/2017 pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov) și anexele acestuia sunt în consultare publică până pe 27 martie a.c.

Consultarea publică a fost lansată de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) în cadrul Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 27 martie 2017.

Cererea de proiecte CP 1/2017 pentru regiunea mai dezvoltată (B-IF) are drept solicitanți eligibili unităţi administrativ-teritoriale (judeţe şi orașe organizate ca municipii: județul Ilfov și municipiul București) şi subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor (sectoarele municipiului Bucureşti).

Cererea de proiecte are o alocare financiară eligibilă orientativă de 1.775.000 lei.

Proiectele finanțate vor contribui la rezultatele de program ce vizează: aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice; grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice; grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului din administrația publică; îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției.

* * *

POCA 2014-2020 este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) - obiectivul tematic nr. 11-„Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice”. Gestionat de MDRAPFE, în calitate de Autoritate de Management, POCA reprezintă continuarea Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013.

Programul finanțează proiecte ale administrației publice care urmăresc crearea unei administrații moderne, eficiente, servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, proceduri clare, simple și predictibile de funcționare și profesionalizarea funcționarilor publici, contribuind, astfel, la implementarea măsurilor de reformă și la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.