Cooperare Romania-Bulgaria 2014-2020- se lanseaza al treilea apel de proiecte!

Vineri, 31 Martie 2017

Comitetul de monitorizare a Programului de cooperare teritorială INTERREG V-A România-Bulgaria, reunit pe data de 30 martie, la Călărași, a decis lansarea celui de-al treilea apel de proiecte, cu un buget total de 109,5 milioane de euro (din care 93 de milioane de euro sunt alocați din Fondul European de Dezvoltare Regională-FEDR).

Sunt eligibile pentru finanțare proiecte în domeniile: transport, protecția mediului și turism și cele care abordează riscuri specifice (sisteme de gestionare a dezastrelor) (axele prioritare 1, 2 și 3). Ghidul Aplicantului va fi publicat în curând în site-ul web al programului.

Specific pentru acest apel este abordarea în două etape, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene, depunerea proiectelor urmând să fie realizată exclusiv electronic, prin sistemul E-MS.

De asemenea, acest apel se adresează indicatorilor dificil de atins şi are la bază alocarea financiară disponibilă după selectarea proiectelor în cadrul primului apel de proiecte.

Celelalte puncte de pe agenda reuniunii Comitetului de Monitorizare au vizat reevaluarea a 3 proiecte depuse în cadrul celui de al doilea apel de proiecte, modificări bugetare ale proiectelor identificate în etapa de pre-contractare și selecţia a 4 proiecte de pe lista de rezervă care au obţinut punctaje de peste 65 de puncte, pentru a contribui astfel la atingerea indicatorilor în dificultate.

Programul se implementează într-un ritm accelerat şi constant, până în prezent fiind lansate două apeluri de proiecte: primul a fost lansat pe 26 martie 2015, pentru primele 3 axe - transport, mediu şi turism, riscuri; al doilea apel a vizat axele 4 şi 5 (îmbunătățirea pieței muncii şi dezvoltarea capacității instituționale) şi a fost lansat în 15 octombrie 2015.

***

Programul de cooperare teritorială INTERREG V-A România-Bulgaria este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management. Sunt eligibile pentru finanțare prin program, ca parteneri/beneficiari lideri de proiect, autorităţi publice centrale (ex: ministere), autorităţi publice locale (ex: consilii judeţene), organisme de drept public (ex. institute naţionale, universităţi publice) organizaţii non-profit (ex. O.N.G.-uri, asociaţii sau fundaţii, camere de comerţ, structuri asociative ale administraţiilor publice, universităţi private etc.), cu sediul în aria eligibilă a programului.

Aria eligibilă include 7 județe din România: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa și 8 districte din Bulgaria: Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobric.

Fișa de program