Autoritatile de Management au acum posibilitatea sa contracteze proiecte in MySMIS2014

Vineri, 14 Aprilie 2017

Serviciul Coordonare SMIS din MDRAPFE anun╚Ť─â c─â, împreun─â cu Serviciul de Telecomunica╚Ťii Speciale, a pus la dispozi╚Ťia Autorit─â╚Ťilor de Management (AM) ╚Öi viitorilor beneficiari de fonduri europene modulele de Contractare ╚Öi de Achizi╚Ťii pentru proiectele depuse ╚Öi evaluate în MySMIS2014.

Opera╚Ťionalizarea modulului Contractare permite AM ╚Öi beneficiarilor s─â semneze contracte mai rapid, debirocratizeaz─â, standardizeaz─â ╚Öi transparentizeaz─â precontractarea în sistem. Beneficiarul este informat despre stadiul proiectului s─âu ╚Öi nu mai este nevoit de depun─â pe hârtie documente suplimentare necesare contract─ârii.

Modulul Achizi╚Ťii are scopul de a sprijini managementul proiectelor prin corelarea în cadrul MySMIS2014 a informa╚Ťiilor referitoare la achizi╚Ťiile realizate de solicitan╚Ťi cu informa╚Ťiile din cererile de finan╚Ťare. În acest modul sunt înregistrate date despre etapele achizi╚Ťiilor efectuate în cadrul proiectelor (ini╚Ťiere, derulare, evaluare, atribuire ╚Öi modificare prin acte aditionale), asigurându-se monitorizarea procedurilor de achizi╚Ťii în cadrul proiectulu. Ca urmare a opera╚Ťionaliz─ârii acestui modul, sec╚Ťiunea Plan de Achizi╚Ťii din cererile de finan╚Ťare va avea introduse automat informa╚Ťiile completate de c─âtre solicitant în modulul de achizi╚Ťii (similar cu sec╚Ťiunea Solicitant, unde nu se completeaz─â informa╚Ťii, ci sunt înc─ârcate automat din meniul aferent entit─â╚Ťii juridice).

***

Informa╚Ťii suplimentare

Pentru perioada de programare 2014-2020, art. 122 (alin.3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 creeaz─â obliga╚Ťia statelor membre de a asigura schimbul electronic de date între beneficiari ╚Öi structurile din sistemul de management ╚Öi control, permi╚Ťând beneficiarilor s─â prezinte, într-o singur─â transmitere, toate informa╚Ťiile necesare. Pentru a respecta aceste obliga╚Ťii, România dezvolt─â sistemul informatic integrat MySMIS2014.

MySMIS2014 a fost lansat public în data de 28 martie 2016. Are func╚Ťionale în prezent modulele Definire apel (dedicat AM), Depunere cerere de finan╚Ťare (dedicat solicitan╚Ťilor de finan╚Ťare), Evaluare ╚Öi selec╚Ťie proiecte (pentru AM ╚Öi solicitan╚Ťi), Contractare (pentru AM ╚Öi solicitan╚Ťi), respectiv Achizi╚Ťii (pentru solicitan╚Ťii de finan╚Ťare).

Modulul Implementare proiect, dedicat AM ╚Öi solicitan╚Ťilor de finan╚Ťare, se afl─â în dezvoltare.