ANFP - incepe competitia!

Luni, 11 Iunie 2018

Începând cu 11 iunie 2018, AgenĊ£ia NaĊ£ională a FuncĊ£ionarilor Publici (ANFP) demarează înscrierile la cea de-a XI-a ediĊ£ie a CompetiĊ£iei celor mai bune practici din administraĊ£ia publică din România. Prin intermediul acestei competiĊ£ii, ANFP va identifica iniĊ£iative ĊŸi rezultate cu un real impact asupra modernizării administraĊ£iei publice pentru a le promova, ulterior, în cadrul conferinĊ£ei internaĊ£ionale anuale, InovaĊ£ie ĊŸi calitate în sectorul public.

CompetiĊ£ia este deschisă instituĊ£iilor ĊŸi autorităĊ£ilor publice de la toate nivelurile administraĊ£iei publice, înscrierea desfăĊŸurându-se în perioada 11 iunie – 31 iulie 2018, pe site-ul www.anfp.gov.ro, la secĊ£iunea InovaĊ£ie ĊŸi calitate/ CompetiĊ£ia. InformaĊ£iile necesare pentru depunerea bunelor practici ĊŸi formatul standard pentru aplicaĊ£ie pot fi consultate în cadrul aceleiaĊŸi secĊ£iuni.

În vederea promovării bunelor practici inovative ĊŸi a rezultatelor acestora, în competiĊ£ie sunt aĊŸteptate proiecte/cazuri de bună practică care nu au mai fost premiate la ediĊ£iile anterioare.

SecĊ£iunile tematice ale acestei ediĊ£ii sunt următoarele:

  • InvestiĊ£ii inteligente în dezvoltarea resurselor umane;
  • Inițiative și soluții integrate pentru dezvoltarea durabilă;
  • Consultarea publică - premisă pentru funcționalitatea mecanismelor codecizionale;

CompetiĊ£ia se finalizează cu premierea celor mai bune practici în cadrul conferinĊ£ei internaĊ£ionale „InovaĊ£ie ĊŸi calitate în sectorul public”, care va avea loc în luna octombrie, precum și cu diseminarea acestora la nivel naĊ£ional printr-un Ghid de bune practici.

„Apreciez faptul că acest proiect anual al AgenĊ£iei NaĊ£ionale a FuncĊ£ionarilor Publici a reuĊŸit de fiecare dată să recunoască ĊŸi să ierarhizeze acele practici din administraĊ£ia publică care ĊŸi-au pus, prin valoarea lor, amprenta asupra comunităĊ£ilor ĊŸi a vieĊ£ii cetăĊ£enilor, în general. Sunt convins că oamenii din spatele acestor iniĊ£iative merită întreaga noastră apreciere, iar instituĊ£iile publice pe care le reprezintă, o recunoaĊŸtere la nivel naĊ£ional ĊŸi internaĊ£ional, obiective pe care AgenĊ£ia le va atinge ĊŸi cu ocazia celei de-a XI-a ediĊ£ii a conferinĊ£ei InovaĊ£ie ĊŸi calitate în sectorul public.”, a precizat Vasile-Felix COZMA, preĊŸedintele ANFP.