AM POCU a finalizat etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii proiectelor depuse in cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1 si POCU/20/4/4.2

Marti, 21 Martie 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera╚Ťional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a finalizat etapa de verificare a conformit─â╚Ťii administrative ╚Öi a eligibilit─â╚Ťii proiectelor depuse în cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1 Dezvoltare Local─â Integrat─â (DLI 360 grade) în comunit─â╚Ťile marginalizate în care exist─â popula╚Ťie apar╚Ťinând minorit─â╚Ťii rome - Regiuni mai pu╚Ťin dezvoltate, respectiv POCU/20/4/4.2 Dezvoltare Local─â Integrat─â (DLI 360) în comunit─â╚Ťile marginalizate.

Dintr-un num─âr de 312 propuneri depuse în cadrul apelurilor, 63 de proiecte au trecut în faza de evaluare tehnic─â ╚Öi financiar─â. Proiectele admise sunt adaptate nevoilor reale, au un nivel ridicat de maturitate, calitate ╚Öi poten╚Ťial de cre╚Ötere a nivelului de trai în comunit─â╚Ťile marginalizate.

Principalele motive de respingere au vizat neconformarea la:

- Criteriul 1: „Cererea de finan╚Ťare respect─â formatul solicitat ╚Öi con╚Ťine toate anexele solicitate” - 150 de proiecte neconforme;

- Criteriul 3: „Solicitantul ╚Öi partenerii s─âi (dac─â e cazul) fac parte din categoria de beneficiari eligibili ╚Öi îndeplinesc condi╚Ťiile stabilite în Ghidul Solicitantului” - 173 de proiecte neconforme;

- Criteriul 4: „Solicitantul/partenerii trebuie s─â îndeplineasc─â condi╚Ťiile specifice de eligibilitate aferente prezentului apel de proiecte” - 83 de proiecte neconforme.

Cu o alocare total─â de peste 347 milioane euro (cofinan╚Ťarea UE ╚Öi contribu╚Ťia na╚Ťional─â), apelurile au fost deschise în perioada mai-septembrie 2016. Au fost depuse 312 cereri de finan╚Ťare cu o valoare total─â de peste 878 milioane euro, care au fost evaluate începând cu luna noiembrie 2016 de c─âtre exper╚Ťii din cadrul autorit─â╚Ťii de management ╚Öi organismelor intermediare din cadrul MDRAPFE.

Suma r─âmas─â necontractat─â dup─â etapa de selec╚Ťie va face obiectul unui nou apel de proiecte estimat a fi deschis în trimestrul al II-lea a.c. În acest sens, pentru a veni în sprijinul poten╚Ťialilor beneficiari, AM POCU va republica, în perioada imediat urm─âtoare, Ghidurile Solicitantului - Condi╚Ťii Specifice în variant─â îmbun─ât─â╚Ťit─â, cu elemente suplimentare de claritate ╚Öi coeren╚Ť─â, pe baza lec╚Ťiilor înv─â╚Ťate în aceast─â perioad─â.

Anun╚Ťul AM POCU ╚Öi listele proiectelor respinse sunt publicate pe site, în sec╚Ťiunea specific─â Anun╚Ťuri AM/OI – Programul Opera╚Ťional Capital Uman.