AM POCU a aprobat 55 de proiecte pentru comunitatile marginalizate din cele 63 aflate in evaluare

Vineri, 12 Mai 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera╚Ťional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE) public─â ast─âzi listele intermediare ale cererilor de finan╚Ťare care au fost aprobate în urma evalu─ârii tehnico-financiare a proiectelor depuse pentru apelurile:

• POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Local─â Integrat─â (DLI 360 grade) în comunit─â╚Ťile marginalizate în care exist─â popula╚Ťie apar╚Ťinând minorit─â╚Ťii rome - Regiuni mai pu╚Ťin dezvoltate”;

• POCU/20/4/4.2 „Dezvoltare Local─â Integrat─â (DLI 360 grade) în comunit─â╚Ťile marginalizate”.

Au fost admise pentru finan╚Ťare 55 de proiecte, în valoare total─â de aproximativ 237,82 milioane euro, din cele 63 trecute de etapa verificarii conformit─â╚Ťii administrative ╚Öi eligibilit─â╚Ťii. Dintre acestea, 30 de proiecte (cu o valoare total─â de circa 131,35 mil. euro) sunt aferente apelului POCU/18/4/4.1 ╚Öi 25 de proiecte (în valoare total─â de aprox. 106,47 mil. euro) apelului de proiecte POCU/20/4/4.2.

Proiectele care vor fi finan╚Ťate vizeaz─â comunit─â╚Ťile marginalizate ╚Öi pornesc de la o abordare integrat─â, în func╚Ťie de nevoile specifice locale. Ac╚Ťiunile vizeaz─â integrarea persoanelor pe pia╚Ťa muncii, încurajarea particip─ârii la stagii ╚Öi scheme de ucenicie/ cursuri de formare profesional─â, sprijin pentru continuarea educa╚Ťiei cu ob╚Ťinerea unor calific─âri ╚Öi competen╚Ťe relevante pentru pia╚Ťa muncii ╚Öi integrarea profesional─â, precum ╚Öi încurajarea ╚Öi cultivarea spiritului antreprenorial.

Listele publicate ast─âzi pe pagina programului nu includ cererile de finan╚Ťare aflate în etapa de solu╚Ťionare contesta╚Ťii (cu privire la etapa de verificare a conformit─â╚Ťii administrative ╚Öi eligibilit─â╚Ťii).

Reamintim poten╚Ťialilor beneficiari (autorit─â╚Ťile publice locale cu responsabilit─â╚Ťi în domeniu/ ONG-uri, în parteneriat cu actori cu expertiz─â relevant─â pentru ac╚Ťiunile selectate) c─â pân─â în data de 16 iunie 2017 pot depune cereri de finan╚Ťare în cadrul noilor apeluri de proiecte aferente Obiectivului specific 4.1, respectiv Obiectivului specific 4.2 POCU.

***

Despre apelurile de proiecte

Programul Opera╚Ťional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are o alocare total─â de 4,326 miliarde euro. Programul stabile╚Öte priorit─â╚Ťile de investi╚Ťii, obiectivele specifice ╚Öi ac╚Ťiunile asumate de c─âtre România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investi╚Ťiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007ÔÇÉ2013 ╚Öi contribuind la reducerea disparit─â╚Ťilor de dezvoltare economic─â ╚Öi social─â dintre România ╚Öi Statele Membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

POCU 4.1. „Dezvoltare Local─â Integrat─â (DLI 360 grade) în comunit─â╚Ťile marginalizate în care exist─â popula╚Ťie apar╚Ťinând minorit─â╚Ťii rome - regiuni mai pu╚Ťin dezvoltate ╚Öi regiune dezvoltat─â” ╚Öi POCU 4.2. „Dezvoltarea Local─â Integrat─â (DLI 360 grade) în comunit─â╚Ťile marginalizate” fac parte din Axa Prioritar─â 4 - Incluziunea social─â ╚Öi combaterea s─âr─âciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea s─âr─âciei ╚Öi a oric─ârei forme de discriminare, Prioritatea de investi╚Ťii 9.ii: Integrarea socio-economic─â a comunit─â╚Ťilor marginalizate, cum ar fi romii.

Suma total─â alocat─â axei prioritare 4 este de 1.047.023.965 Euro pentru regiunile mai pu╚Ťin dezvoltate (din care 65.852.595 Euro rezerv─â de performan╚Ť─â) ╚Öi 63.168.893 Euro pentru Regiunea Bucure╚Öti-Ilfov (4.118.209 Euro rezerva de performan╚Ť─â).