AM POCA reintroduce in evaluare proiectele respinse pentru depasirea pragului de 2% a contributiei beneficiarului

Marti, 7 Noiembrie 2017

Autoritatea de Management a Programului Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â (AM POCA) din cadrul MDRAPFE anun╚Ť─â c─â va reintroduce în evaluare proiectele care au fost respinse pentru dep─â╚Öirea pragului de 2% a contribu╚Ťiei beneficiarului, în cadrul apelurilor “Cre╚Öterea capacit─â╚Ťii ONG-urilor ╚Öi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative” ╚Öi “Sprijin pentru ac╚Ťiuni de îmbun─ât─â╚Ťire a accesului la justi╚Ťie”.

Suntem permanent deschi╚Öi la dialog cu societatea ╚Öi cu poten╚Ťialii beneficiari, pentru a îmbun─ât─â╚Ťi toate aspectele care ╚Ťin de folosirea fondurilor europene. Nu sanc╚Ťion─âm beneficiarii pentru inadverten╚Ťele produse în procesul de lansare a apelului, am analizat situa╚Ťia ╚Öi am luat singura decizie posibil─â ca s─â avem o abordare corect─â în evaluare. Ne dorim s─â fim al─âturi de beneficiari ╚Öi în perioada urm─âtoare, atât în scrierea, cât ╚Öi în implementarea proiectelor”, a apreciat ministrul delegat al Fondurilor Europene, Marius Nica.

Astfel, în procesul de analiz─â a contesta╚Ťiilor depuse de poten╚Ťialii beneficiari, vor fi luate în considerare limitele de minim 2,00% pentru contribu╚Ťia beneficiarului respectiv maxim 98,00% pentru valoarea asisten╚Ťei financiare nerambursabile.

Aceast─â decizie a fost luat─â pentru a solu╚Ťiona inadverten╚Ťele survenite din necorelarea formulei de calcul din Ghidul solicitantului postat pe site-ul www.poca.ro cu cea din configurarea apelului în MySMIS2014 ╚Öi pentru a r─âspunde, astfel, aspectelor semnalate de partenerii sociali.

Dat fiind c─â este un apel competitiv, selec╚Ťia cererilor de finan╚Ťare se va face dup─â analizarea contesta╚Ťiilor depuse în cadrul cererii de proiecte.

Despre cererea de proiecte

Cererile de proiecte CP 2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1) “Cre╚Öterea capacit─â╚Ťii ONG-urilor ╚Öi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative” ╚Öi CP 3/2017 (MySMIS: POCA/113/2/3) “Sprijin pentru ac╚Ťiuni de îmbun─ât─â╚Ťire a accesului la justi╚Ťie” au fost lansate oficial în data de 9 februarie 2017 ╚Öi a avut ca dat─â limit─â pentru depunerea proiectelor 28 aprilie.

Alocarea financiar─â în cadrul CP 2/2017 a fost de 7,69 mil. de euro (35.000.000 lei), iar în cadrul CP3/2017 de 9,78 mil. de euro (45.000.000 lei). Cererile depuse pentru CP 2 ating o valoare total─â de de 50 mil. de euro, valoarea maxim─â eligibil─â aferent─â unui proiect fiind de 219,40 mii euro (1.000.000 lei), iar în cadrul CP3 cererile depuse ating aprox. 21,6 mil. de euro, valoarea maxim─â eligibil─â aferent─â unui proiect fiind de aprox.1,65 mil. euro (7.500.000 lei).

Scopul cererii de proiecte “Cre╚Öterea capacit─â╚Ťii ONG-urilor ╚Öi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative” l-a reprezentat sprijinirea ONG-urilor ╚Öi a partenerilor sociali (organiza╚Ťii sindicale, organiza╚Ťii patronale, precum ╚Öi formele de asociere ale acestora cu personalitate juridic─â), atât din regiunea mai dezvoltat─â (Bucure╚Öti-Ilfov), cât ╚Öi din regiunile mai pu╚Ťin dezvoltate, pentru a formula ╚Öi promova propuneri alternative la politicile publice ini╚Ťiate de Guvern.

Din cele 240 de cereri de finan╚Ťare depuse în cadrul apelului, dou─â cereri au fost retrase, 151 au fost respinse în etapa de verificare a conformit─â╚Ťii administrative ╚Öi a eligibilit─â╚Ťii, 16 respinse la evaluarea tehnic─â ╚Öi financiar─â, fiind admise 71 cereri de proiecte (cu punctaj de peste 60 de puncte).

Scopul cererii de proiecte “Sprijin pentru ac╚Ťiuni de îmbun─ât─â╚Ťire a accesului la justi╚Ťie” a fost sprijinirea ONG-urilor ╚Öi a partenerilor sociali s─â deruleze campanii de informare sau educa╚Ťie juridic─â ╚Öi s─â ofere cet─â╚Ťenilor servicii suport (inclusiv asisten╚Ť─â juridic─â), pentru a cre╚Öte accesul la justi╚Ťie. În cazul acestei cereri de proiecte, din cele 19 proiecte depuse nu a fost admis niciun proiect (18 au fost respinse în etapa de verificare a conformit─â╚Ťii administrative ╚Öi a eligibilit─â╚Ťii, unul respins la evaluarea tehnic─â ╚Öi financiar─â).

Despre Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â 2014-2020 (POCA)

POCA 2014-2020 este cofinan┼úat din Fondul Social European (FSE) - obiectivul tematic nr. 11-Consolidarea capacit─â╚Ťii institu╚Ťionale a autorit─â╚Ťilor publice ╚Öi a p─âr╚Ťilor interesate ╚Öi eficien╚Ťa administra╚Ťiei publice. Gestionat de MDRAPFE în calitate de Autoritate de Management, POCA reprezint─â continuarea Programului Opera┼úional Dezvoltarea Capacit─â┼úii Administrative (PODCA) 2007-2013.

Programul finan╚Ťeaz─â proiecte care urm─âresc crearea unei administra╚Ťii moderne, eficiente, servicii publice competitive, investi╚Ťii ╚Öi reglement─âri de calitate, proceduri clare, simple ╚Öi predictibile de func╚Ťionare ╚Öi profesionalizarea func╚Ťionarilor publici, contribuind astfel la implementarea m─âsurilor de reform─â ╚Öi la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.