A fost modificat Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2

Marti, 25 Iulie 2017

În 25.07.2017, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, ce con┼úine condi┼úii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul priorit─â┼úii de investi┼úii 6.1 – Stimularea mobilit─â╚Ťii regionale prin conectarea nodurilor secundare ╚Öi ter╚Ťiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Astfel, principalele modific─âri prev─âd:

• completarea prevederilor ghidului specific Priorit─â╚Ťii de investi╚Ťii 6.1, cu referiri la posibilitatea încheierii de acorduri de parteneriat de colaborare între solicitan╚Ťii de finan╚Ťare (consilii jude╚Ťene) ╚Öi administra╚Ťii bazinale de ape pentru suprafe╚Ťe aflate în administrarea acestora ╚Öi în proprietatea Statului român, asupra c─ârora se intervine prin proiectul propus spre finan╚Ťare prin POR 2014-2020.

• acordul de parteneriat va putea fi anexat la documenta╚Ťie inclusiv în perioada de verificare a documenta╚Ťiei la Autoritatea de Management pentru POR, cu încadrarea cheltuielilor aferente lucr─ârilor în albiile râurilor în categoria celor eligibile.

• eliminarea obligativit─â╚Ťii depunerii auditului rutier ca anex─â la cererile de finan╚Ťare propuse spre finan╚Ťare prin PI 6.1.

• modificarea procentului prev─âzut de ghidul specific pentru încadrarea proiectelor finan╚Ťabile în limita de 150% pentru PI 6.1.

• actualizarea formei de contract - Clauze generale si clauze specifice POR.

• rectificarea unor erori materiale în cadrul formei orientative de contract de finan╚Ťare. A fost modificat art. 13, alin. (2) din Anexa 1 - Condi╚Ťii generale POR prin specificarea posibilit─â╚Ťii rezilierii contractului de finan╚Ťare în cazul în care lansarea achizi╚Ťiei privind realizarea proiectului tehnic sau a achizi╚Ťiei principale de lucr─âri/ echipamente în cadrul proiectului nu se realizeaz─â în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a contractului de finan╚Ťare, conform solicit─ârii. S-a reformulat Art. 2 (2)- Condi╚Ťii generale ale contractului cu privire la perioada de implementare a contractului. În acest sens, este necesar─â modificarea Anexei 6.1.5 a ghidului specific pentru a fi corelat─â cu Anexa 10.8 din cadrul ghidului general.

• textul ghidului specific a fost modificat prin includerea, la momentul contract─ârii, a formularului nr. 1 - Fi┼č─â de fundamentare. Proiect propus la finan┼úare/ finan┼úat din fonduri europene în conformitate cu HG.93/2016 în vederea ob╚Ťinerii vizei de CFP.

• eliminarea unor documente obligatorii solicitate în cadrul etapei precontractuale, având în vedere principiul contract─ârii la faza de studiu de fezabilitate.

• extinderea termenului din cadrul etapei precontractuale de 30 zile calendaristice în cazul în care este necesar─â actualizarea/ emiterea Hot─ârârilor de Guvern (HG) pentru demonstrarea drepturilor reale aferente propriet─â╚Ťii publice ╚Öi respectiv pentru ob╚Ťinerea autoriza╚Ťiei de construire. Aceste documente pot fi aduse inclusiv în cadrul etapei de contractare, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii notific─ârii privind demararea etapei precontractuale. În acest sens, solicitantul trebuie s─â demonstreze faptul c─â au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/ actualizarea respectivelor hot─ârâri, cel târziu în termenul prev─âzut în cadrul etapei precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitate.

• actualizarea Modelului A –Opisul cererii de finan╚Ťare.

Forma consolidat─â a Ghidului Solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 este publicat─â pe site-ul www.inforegio.ro. Restul condi╚Ťiilor ╚Öi prevederilor din Ghidului Solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 r─âmân neschimbate.