A aparut numarul 344 al newsletter-ului editat de MDRAPFE!

Joi, 23 Martie 2017

Vă invităm să citiți ultimul numar al newsletter-ului realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, din care puteți afla informații cu privire la:

• Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA): Ghidul solicitantului nr. IP9/2017 se află în consultare publică până la 31 martie a.c.

• Cea de-a treia ședință comună a guvernelor României și Republicii Moldova

• Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL): au fost depuse peste 8.000 de cereri de finanțare, începe evaluarea documentației depuse

• Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a transmis Autorității de Audit pachetele de desemnare pentru încă trei programe operaționale 2014-2020

• Autoritatea de Management Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) a finalizat etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectelor depuse în cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1 si POCU/20/4/4.2

• Programul Operațional Regional (POR) - Revizuirea Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investiție 2.1.A - Microîntreprinderi

• Proiecte în valoare de 55 de miliarde de lei depuse prin PNDL, etapa a II-a

• POCA - Ghidul solicitantului nr. CP1/2017 (B-IF) pentru regiunea mai dezvoltată (B-IF), în consultare publică până pe 27 martie

• POCA - Ghidul solicitantului nr. CP 1/2017 pentru regiunile mai puțin dezvoltate, în consultare publică până pe 27 martie

• POCA - Ghidul solicitantului nr. IP 10/2017, în consultare publică până pe 27 martie

• Premiul ''Regiunea Antreprenorială Europeană'', acordat, anual, de Comitetul European al Regiunilor (CoR), pentru trei regiuni europene care demonstreaza ca au o politica de strategie antreprenoriala remarcabila si inovativa, indiferent de marimea, bogatia si competentele acestora.

• Evenimentul INFO DAY - INTERREG EUROPE, București, în contextul lansării celui de-al treilea apel de proiecte aferent Programului de Cooperare INTERREG EUROPE

• Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest este partener intr-un nou proiect - NewGenerationSkills - declarat câștigător în cadrul primului apel de proiecte aferent Programul Transnațional DUNĂREA 2014-2020.