800.000 de imobile, inregistrate, pana in prezent, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2020

Marti, 19 Iunie 2018

Agen╚Ťia Na╚Ťional─â de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â (ANCPI), institu┼úie aflat─â în coordonarea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, a înregistrat, prin Programul na╚Ťional de cadastru ╚Öi carte funciar─â (PNCCF) 2015-2023, aproximativ 800.000 de imobile. Dintre acestea, aproape 140.000 au fost înregistrate de la începutul acestui an, alte 386.298, în anul 2017, 192.606, în anul 2016, iar între anii 2005-2015, au fost înregistrate 78.272 de imobile. Programul na╚Ťional se deruleaz─â în toate jude╚Ťele ╚Ť─ârii, c─âr╚Ťile funciare fiind eliberate gratuit pentru cet─â╚Ťeni.

Programul na╚Ťional de cadastru ╚Öi carte funciar─â, gestionat de ANCPI, are ca scop înregistrarea gratuit─â a tuturor propriet─â╚Ťilor imobiliare din România într-un registru unic, ╚Öi se deruleaz─â la nivelul întregii localit─â┼úi sau la nivel de sector cadastral, prin lucr─âri contractate de c─âtre ANCPI/prim─ârii.

În acest an, pentru implementarea Programului na╚Ťional, ANCPI, prin oficiile teritoriale, a transmis prim─âriilor posibilitatea de a încheia contracte de finan╚Ťare a lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â, suma alocat─â fiind majorat─â la 155.000 lei, comparativ cu 150.000 de lei, în 2017 ╚Öi 135.000 de lei, în 2016.

Ca urmare a acestui demers, în anul 2018, 2.273 de prim─ârii din cele 2.747 de unit─â┼úi administrativ-teritoriale (UAT-uri) eligibile au solicitat finan╚Ťarea, iar pân─â în prezent, 754 dintre acestea au încheiat contracte de prest─âri servicii cu persoane juridice sau fizice autorizate s─â execute lucr─âri de înregistrare sistematic─â. În ceea ce prive╚Öte stadiul implement─ârii PNCCF, în prezent, din cele 3.181 de UAT- uri din România, 46 de comune din 18 jude╚Ťe sunt cadastrate în propor╚Ťie de sut─â la sut─â, precum ╚Öi 2.187 de sectoare cadastrale, din peste 695 de comune.

La aceast─â dat─â, sunt în derulare lucr─âri de înregistrare sistematic─â în peste 2.500 de unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale (UAT), care dep─â╚Öesc 4,5 milioane de imobile, echivalentul a aproximativ 3,5 milioane de ha, în 182 dintre acestea lucr─ârile desf─â╚Öurându-se la nivelul întregului UAT.

Totodat─â, sunt în desf─â╚Öurare lucr─âri la nivelul întregii localit─â╚Ťi, în 182 de UAT-uri, precum ╚Öi în peste 17.800 de sectoare cadastrale, contractate de prim─ârii, pentru înregistrarea sistematic─â a terenurilor agricole, precum ╚Öi a celor care fac obiectul proiectelor de infrastructur─â de interes na╚Ťional.

Obiectivul Programului na╚Ťional de cadastru ╚Öi carte funciar─â este înregistrarea gratuit─â a tuturor imobilelor (terenuri, cl─âdiri ╚Öi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru ╚Öi carte funciar─â, gestionat de ANCPI. Programul na╚Ťional este finan╚Ťat din veniturile proprii ale ANCPI (peste patru miliarde de lei), dar ╚Öi din fonduri externe nerambursabile, ob╚Ťinute prin Programul Opera╚Ťional Regional (în cuantum de peste 300 de milioane de euro). De asemenea, în cadrul acestui proiect, o alt─â surs─â de finan╚Ťare poate fi bugetul local al prim─âriilor.

Mai multe informa╚Ťii referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agen╚Ťiei Na╚Ťionale de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â.