4,1 milioane de euro pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale in orase

Vineri, 7 Aprilie 2017

Bucure╚Öti, 7 aprilie 2017 — Autoritatea de Management pentru Programul Opera┼úional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra┼úiei Publice ┼či Fondurilor Europene, redeschide ast─âzi dou─â apeluri de proiecte corespunz─âtoare ghidurilor de finan┼úare „Sprijin preg─âtitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Local─â (SDL) — ora╚Öe/municipii cu popula╚Ťie de peste 20.000 locuitori”, unul pentru regiunile mai pu╚Ťin dezvoltate ┼či cel─âlalt pentru regiunea Bucure┼čti-Ilfov. Proiectele vor viza elaborararea Strategiilor de Dezvoltare Local─â, ca prim─â etap─â a mecanismului de dezvoltare local─â plasat─â sub responsabilitatea comunit─â╚Ťii (DLRC) pentru zone urbane marginalizate.

Beneficiarii din cadrul apelurilor de proiecte pot fi autorit─â╚Ťile publice locale în parteneriat cu actori sociali relevan╚Ťi sau Grupurile de Ac╚Ťiune Local─â (GAL) existente la momentul lans─ârii apelului.

Alocarea financiar─â total─â este de 100.000 euro pentru proiectele referitoare la Regiunea Bucure┼čti-Ilfov ┼či 4.000.000 euro pentru proiectele din regiunile mai pu╚Ťin dezvoltate. Valoarea maxim─â eligibil─â a unui proiect este de 50.000 euro.

Proiectele de sprijin preg─âtitor vor avea ca rezultat Strategia de dezvoltare local─â (SDL) elaborat─â ca urmare a sprijinului primit, prin finan╚Ťarea urm─âtoarelor activit─â╚Ťi:

I. Înfiin╚Ťarea noului GAL/ adaptarea GAL deja înfiin╚Ťat conform cerin╚Ťelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020;

II. Delimitarea comunit─â╚Ťii marginalizate ╚Öi a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate;

III. Animarea partenerilor locali ╚Öi mobilizarea comunit─â╚Ťii marginalizate vizate de SDL;

IV. Elaborarea SDL ╚Öi a listei indicative de interven╚Ťii prin care GAL consider─â c─â vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare local─â.

Depunerea proiectelor, prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014, se poate face începând cu 7 aprilie 2017, ora 17:00 ╚Öi se încheie în data de 15 mai 2017, ora 16:00.

***

„Sprijin preg─âtitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Local─â — ora╚Öe/ municipii cu popula╚Ťie de peste 20.000 locuitori” sunt apeluri de proiecte în cadrul Axei prioritare 5: Dezvoltare local─â plasat─â sub responsabilitatea comunit─â╚Ťii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea s─âr─âciei ╚Öi a oric─ârei discrimin─âri, Prioritatea de investi╚Ťii 9.vi: Strategii de dezvoltare local─â elaborate la nivelul comunit─â╚Ťii Obiectiv specific 5.1.: Reducerea num─ârului de persoane aflate în risc de s─âr─âcie ╚Öi excluziune social─â din comunit─â╚Ťile marginalizate (roma ╚Öi non-roma) din ora╚Öe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu popula╚Ťie apar╚Ťinând minorit─â╚Ťii roma, prin implementarea de m─âsuri/ opera╚Ťiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Dezvoltarea Local─â plasat─â sub Responsabilitatea Comunit─â╚Ťii (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritorial─â propus de Comisia European─â pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii s─âr─âciei ╚Öi a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implic─ârii comunit─â╚Ťilor în dezvoltarea local─â, prin formarea unui parteneriat local ╚Öi implementarea unor Strategii de Dezvoltare Local─â (SDL).

POCU 2014-2020 are o alocare total─â de 4,326 miliarde euro. Programul stabile╚Öte priorit─â╚Ťile de investi╚Ťii, obiectivele specifice ╚Öi ac╚Ťiunile asumate de c─âtre România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparit─â┼úilor de dezvoltare economic─â ┼či social─â dintre România ┼či Statele Membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Ini╚Ťiativa locuri de munc─â pentru tineri (1); Îmbun─ât─â╚Ťirea situa╚Ťiei tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de munc─â pentru to╚Ťi (3); Incluziunea social─â ╚Öi combaterea s─âr─âciei (4); Dezvoltare local─â plasat─â sub responsabilitatea comunit─â╚Ťii (DLRC - 5); Educa╚Ťie ╚Öi competen╚Ťe (6); Asisten┼ú─â Tehnic─â (7).