• HG Nr 15 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
 • HOTĂRÂRE Nr. 1 din 4 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 • HOTĂRÂRE Nr. 908 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale
 • HOTĂRÂRE Nr. 100 din 28 februarie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi la activitatea de cadastru şi publicitate imobiliară
 • HOTĂRÂRE nr. 583 din 8 iunie 2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
 • HOTĂRÂRE nr. 249 din 17 martie 2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
 • HOTĂRÂRE nr. 75 din 26 ianuarie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
 • HOTĂRÂRE nr. 904 din 25 august 2010 privind restructurarea si reorganizarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
 • HOTĂRÂRE nr. 808 din 4 august 2010 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi a Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • ORDONANŢĂ nr. 16 din 21 iulie 2010 privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie
 • HOTĂRÂRE nr. 434 din 28 aprilie 2010 privind restructurarea si reorganizarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
 • HOTĂRÂRE nr. 1631 din 29 decembrie 2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
Actualizat Joi, 9 Februarie 2017