ACTIVIT─é╚ÜI DESF─é╚śURATE LA NIVELUL MDRAP PENTRU PRELUAREA ╚śI EXERCITAREA PRESRO2019

 


06 Iunie 2019

Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene: Conferinta si Intalnirea Plenara a Comitetului Permanent pentru Cadastru in UE

Agen╚Ťia Na╚Ťional─â de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â (ANCPI), institu┼úie aflat─â în coordonarea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (MDRAP), organizeaz─â, în calitate de pre╚Öedinte al Comitetului Permanent pentru Cadastru în Uniunea European─â (PCC), în perioada 6-7 iunie 2019, Conferin╚Ťa ╚Öi Întâlnirea Plenar─â a PCC.

Prezent la deschiderea evenimentului, viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvolt─ârii regionale ┼či administra┼úiei publice, a subliniat: ”Dezvoltarea unui sistem na╚Ťional de înregistrare a terenurilor aduce beneficii multiple în primul rând de natur─â economic─â, dar ╚Öi social─â, scopul final fiind cre╚Öterea nivelului de trai al cet─â╚Ťenilor. În ultimii ani, am f─âcut eforturi pentru a accelera realizarea cadastrului general la nivelul întregii ╚Ť─âri, con╚Ötien╚Ťi fiind c─â acest efort contribuie la cre╚Öterea economic─â ╚Öi la prosperitatea comunit─â╚Ťilor locale. Guvernul va sus╚Ťine în continuare acest proces, contribuind, astfel, la priorit─â╚Ťile din Strategia Europa 2020 pentru o cre╚Ötere inteligent─â, durabil─â ╚Öi favorabil─â incluziunii.”

La dezbateri particip─â peste 50 de speciali╚Öti în cadastru din 23 de state ale Uniunii Europene, temele de discu┼úie fiind axate, în principal, pe:

 • impactul economic al cadastrului în societate;
 • cele mai recente realiz─âri în domeniul cadastrului;
 • exemple de bune practici;
 • identificarea unor solu╚Ťii pentru a ob┼úine o mai bun─â coordonare între diferitele sisteme de cadastru europene ┼či utilizatorii acestora.

„În România, influen╚Ťa cadastrului asupra economiei a devenit tot mai vizibil─â începând cu anul 2015, când ANCPI a lansat Programul na╚Ťional de cadastru ╚Öi carte funciar─â 2015 – 2023 (PNCCF). Astfel, realizarea cadastrului general condi╚Ťioneaz─â, practic, cre╚Öterea economic─â. Este un fapt demonstrat în ultimii ani, când num─ârul propriet─â╚Ťilor înregistrate în eviden╚Ťele de cadastru ╚Öi carte funciar─â a crescut considerabil, determinând, totodat─â, crearea unei baze reale de impozitare a imobilelor ╚Öi, implicit, majorarea bugetelor locale, accelerarea pie╚Ťei imobiliare, dezvoltarea infrastructurii de orice fel ╚Öi facilitarea acces─ârii fondurilor europene. Sunt doar câteva dintre beneficiile PNCCF, care arat─â cât se poate de clar care este impactul economic al cadastrului pentru societate”, a punctat Radu – Codru╚Ť ╚śtef─ânescu, pre╚Öedinte – director general al ANCPI ╚Öi pre╚Öedinte al Comitetului Permanent al Cadastrului în Uniunea European─â.

* * *

ANCPI de╚Ťine pre╚Öedin╚Ťia PCC, în contextul în care România exercit─â, în prima jum─âtate a anului 2019, Pre╚Öedin╚Ťia rotativ─â a Consiliului Uniunii Europene.

Potrivit regulamentului PCC, pre╚Öedin╚Ťii Comitetului ac╚Ťioneaz─â în trio-uri, iar ANCPI face parte din trio-ul format din România, Finlanda ╚Öi Croa╚Ťia, în condi┼úiile în care Finlanda va de┼úine Pre╚Öedin╚Ťia Consiliului Uniunii Europene în semestrul al doilea al anului 2019, iar Croa╚Ťia - în primul semestrul al anului 2020.

PCC a fost înfiin┼úat în anul 2002, iar misiunea sa const─â atât în crearea unui spa┼úiu adecvat promov─ârii activit─â┼úilor de cadastru în Uniunea European─â, cât ╚Öi în propunerea unor strategii ┼či ini┼úiative comune, pentru a ob┼úine o mai bun─â coordonare între diferitele sisteme de cadastru europene ┼či utilizatorii acestora.

Membrii Comitetului sunt institu┼úii/agen┼úii din UE, responsabile cu activitatea de cadastru, iar principala func┼úie a PCC este s─â analizeze ┼či s─â promoveze, în cadrul organismelor UE, propuneri pentru rezolvarea diferitelor problematici care afecteaz─â bazele de date cadastrale teritoriale. ANCPI a devenit membr─â a PCC odat─â cu aderarea României la UE, în anul 2007.


04 Iunie 2019

Reuniunea Directorilor Generali din cadrul Re╚Ťelei Europene pentru Administra╚Ťie Public─â - EUPAN

În contextul exercit─ârii de c─âtre România a Pre╚Öedin╚Ťiei Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), prin Direc╚Ťia General─â Administra╚Ťie Public─â, Agen╚Ťia Na╚Ťional─â a Func╚Ťionarilor Publici (ANFP) ╚Öi Institutul Na╚Ťional de Administra╚Ťie (INA), a organizat, în perioada 3-4 iunie 2019, la Palatul Parlamentului din Bucure╚Öti, Reuniunea Directorilor Generali din cadrul Re╚Ťelei Europene pentru Administra╚Ťie Public─â (European Union Public Administration Network - EUPAN).

La reuniune au participat aproximativ 70 de reprezentan╚Ťi la nivel de conducere din administra╚Ťiile publice ale statelor membre ╚Öi din Comisia European─â, observatori, reprezentan╚Ťi ai organizatorilor, dar ╚Öi ai mediului asociativ ╚Öi universitar din România.

Secretarul de stat în MDRAP, Virgil-Alin Chiril─â, în calitate de coordonator al evenimentelor Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene la nivel de minister, a subliniat c─â România sus╚Ťine ferm consolidarea proiectului european pentru a r─âspunde a╚Ötept─ârilor cet─â╚Ťenilor europeni, într-o manier─â coeziv─â, unitar─â ╚Öi echitabil─â: „Pre╚Öedin╚Ťia României la Consiliul Uniunii Europene a pornit de la premisa c─â principiile cele mai importante la care trebuie s─â ne raport─âm în momentul de fa╚Ť─â sunt unitatea ╚Öi coeziunea Uniunii. Unul dintre succesele mandatului nostru, remarcat ╚Öi de partenerii europeni, este reprezentat de consult─ârile ample, organizate pe marginea celor mai importante teme europene, cu to╚Ťi actorii implica┼úi. Avem un ╚Ťel comun ╚Öi doar împreun─â putem reu╚Öi s─â înt─ârim încrederea în valorile fundamentale care ne unesc. Dac─â vrem ca Uniunea s─â mearg─â înainte, atunci trebuie s─â mergem cu to╚Ťii înainte. Nimeni nu poate fi l─âsat în urm─â“.

Formatul întâlnirii a oferit ocazia participan╚Ťilor de a dezbate teme de interes în cadrul unei sesiuni plenare ╚Öi al unor ateliere de lucru interactive.

Sesiunea plenar─â a cuprins prezent─âri legate de:

 • managementul resurselor umane din administra╚Ťia public─â româneasc─â,
 • activitatea Comitetului European de Dialog Social pentru administra╚Ťia public─â central─â (SDC CGA),
 • progresul Suediei în domeniul digitaliz─ârii,
 • priorit─â╚Ťile Pre╚Öedin╚Ťiei Finlandei în cadrul EUPAN, din calitatea ei de viitoare ╚Ťar─â care va prelua Pre╚Öedin╚Ťia rotativ─â a Consiliului Uniunii Europene.

Subiectele atelierelor de lucru s-au concentrat pe:

 • competen╚Ťele necesare pentru e-guvernare,
 • etica privit─â ca parte integrat─â a culturii organiza╚Ťionale,
 • provoc─âri în utilizarea serviciilor electronice în administra╚Ťia public─â,
 • impactul documentelor de planificare strategic─â asupra performan╚Ťei administra╚Ťiei publice centrale.

De altfel, temele au f─âcut ╚Öi obiectul derul─ârii unor cercet─âri la nivel de state membre, ale c─âror rezultate au fost prezentate în cadrul reuniunii. Evenimentul a constituit, de asemenea, o bun─â oportunitate pentru a realiza o retrospectiv─â a tuturor activit─â╚Ťilor derulate în cadrul re╚Ťelei, în timpul mandatului României, participan╚Ťii apreciind în mod deosebit consisten╚Ťa discu╚Ťiilor.

Un moment important l-a constituit adoptarea Strategiei EUPAN pentru perioada 2019 – 2022, document realizat pe durata mandatului Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene.

Evenimentul încheie seria întâlnirilor Re╚Ťelei EUPAN care au avut loc în ╚Ťara noastr─â pe parcursul exercit─ârii Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene. Seria întâlnirilor re╚Ťelei a început în luna martie ╚Öi a cuprins organizarea a 4 evenimente (unul la nivel de directori generali, unul la nivel de exper╚Ťi ╚Öi dou─â la nivel de secretariat).

***

EUPAN este o re┼úea informal─â a practicienilor din administra┼úia public─â din statele membre ale Uniunii Europene, din Comisia European─â ╚Öi din statele cu statut de observator, care are un impact semnificativ asupra initia┼úivelor administra┼úiei publice din fiecare ┼úar─â. Re╚Ťeaua este organizat─â în jurul unor domenii de interes prioritare, precum managementul resurselor umane ╚Öi dezvoltarea organiza╚Ťional─â, inovarea ╚Öi livrarea serviciilor publice, dar este deschis─â ╚Öi altor aspecte specifice administra╚Ťiei publice, cum ar fi implementarea reformei administra╚Ťiei publice, guvernarea deschis─â etc.

Totodat─â, EUPAN este un forum propice schimbului de informa┼úii, de experien┼úe ┼či de bune practici, care permite formarea unei perspective comparate a reformelor ┼či m─âsurilor de modernizare a administra╚Ťiei publice din statele membre, astfel încât acestea s─â poat─â promova strategii ┼či m─âsuri similare, care s─â permit─â o dezvoltare ┼či o evolu┼úie unitar─â ┼či coerent─â pe întreg cuprinsul Europei ca r─âspuns la provoc─ârile comune în domeniu.

Obiectivul principal al EUPAN este acela de a face cooperarea dintre administra╚Ťiile publice europene mai relevant─â, mai concentrat─â ╚Öi de a livra rezultate clare cu scopul de a g─âsi o modalitate eficient─â de selectare a temelor de interes pentru o agend─â comun─â, în conformitate cu priorit─â╚Ťile statelor membre ╚Öi ale Uniunii, luând în considerare actualele evolu╚Ťii ╚Öi teme din agenda public─â.


31 Mai 2019

Cooperare teritoriala europeana: un nou Regulament pentru programele INTERREG

Pe 29 mai 2019, reprezentan┼úii permanen┼úi ai statelor membre ale Uniunii Europene (COREPER) au decis acordarea mandatului de negociere la nivelul Consiliului UE pentru propunerea de Regulament privind dispozi╚Ťii specifice pentru obiectivul de cooperare teritorial─â european─â în perioada 2021-2027 (Regulamentul Interreg).

Astfel, pe durata Pre┼čedin┼úiei României la Consiliul Uniunii Europene, în doar 4 luni de la începerea negocierilor, datorit─â eforturilor sus┼úinute ale echipei de negociere responsabile de dosarul cooperare teritorial─â european─â, s-a înregistrat un progres remarcabil în ceea ce prive┼čte negocierea ┼či adoptarea propunerii legislative.

Regulamentul Interreg cuprinde prevederi aplicabile programelor de cooperare teritorial─â european─â, care au ca scop reducerea disparit─â┼úilor între regiunile Uniunii Europene, prin:

 • dezvoltarea regional─â integrat─â a regiunilor de frontier─â,
 • atingerea unui grad mai ridicat de integrare teritorial─â a teritoriilor transna╚Ťionale,
 • înt─ârirea eficacit─â╚Ťii politicii de coeziune la nivel interregional.

În acest context, Finlanda, ca ┼úar─â care va prelua, dup─â România, Pre╚Öedin╚Ťia Consiliului Uniunii Europene, va putea demara negocierile interinstitu╚Ťionale cu Parlamentul European în vederea adopt─ârii propunerii legislative, f─âr─â întârziere. Acesta este un semnal pozitiv pentru autorit─â╚Ťile de management, în contextul preg─âtirii viitorului exerci╚Ťiu de programare 2021-2027 ╚Öi al negocierilor care vor urma cu Comisia European─â pentru viitoarele programe de cooperare teritorial─â 2021-2027.

În perioada de programare 2014-2020, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice gestioneaz─â, în calitate de Autoritate de Management sau de Autoritate Na╚Ťional─â, 12 programe de cooperare transfrontalier─â, transna╚Ťional─â ╚Öi interregional─â la care particip─â ╚Öi România, programe care se deruleaz─â atât la grani╚Ťele interne, cât ╚Öi la grani╚Ťele externe ale Uniunii Europene. Programele de cooperare teritorial─â european─â impulsioneaz─â cooperarea dincolo de grani╚Ťele na╚Ťionale ╚Öi ofer─â cet─â╚Ťenilor din regiuni ╚Öi ╚Ť─âri diferite un cadru comun pentru a identifica ╚Öi pune în practic─â solu╚Ťii în procesul de solu╚Ťionare a problemelor comune.


23 Mai 2019

Pre╚Öedin╚Ťia României la Consiliul Uniunii Europene: Reuniunea Anual─â a Programelor INTERREG

Direc╚Ťia General─â de Politic─â Regional─â ╚Öi Urban─â din cadrul Comisiei Europene (DG REGIO) ╚Öi Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) au organizat, în perioada 22-23 mai 2019, în contextul exercit─ârii de c─âtre România a Pre╚Öedin╚Ťiei Consiliului Uniunii Europene, Reuniunea Anual─â a Programelor INTERREG, eveniment g─âzduit de Palatul Parlamentului din Bucure╚Öti.

Reuniunea a reprezentat cadrul ideal pentru evaluarea stadiului implement─ârii Programelor INTERREG 2014-2020 ╚Öi pentru discutarea unor aspecte tematice importante legate de viitorul Politicii de Coeziune ╚Öi al cooper─ârii teritoriale post-2020 cu Autorit─â╚Ťile de Management ╚Öi Secretariatele Comune.

Întâlnirea, care a reunit peste 380 de participan┼úi, a debutat cu prezentarea viitorului Politicii de Coeziune ╚Öi a programelor INTERREG de c─âtre reprezentan╚Ťii Comisiei Europene, prima zi continuând cu trei ateliere de lucru pe teme privind cooperarea transfrontalier─â, atât la grani╚Ťele interne ale Uniunii Europene, cât ╚Öi la grani╚Ťele externe, respectiv abordarea teritorial─â în viitoarele programe INTERREG.

Secretarul general adjunct din Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice ┼či coordonatorul programelor cu finan┼úare european─â gestionate de MDRAP, Iuliana-Camelia Coporan, a subliniat c─â dimensiunea teritorial─â a coeziunii reprezint─â un mijloc de a transforma diversitatea într-o valoare care s─â contribuie la dezvoltarea durabil─â a proiectului comunitar: „Stimularea unei convergen╚Ťe sporite la nivelul întregii Uniuni trebuie s─â reprezinte în continuare un obiectiv prioritar, ca baz─â pentru avansarea tuturor politicilor europene, inclusiv în ceea ce prive╚Öte obiectivul de cooperare teritorial─â european─â“.

În ultima parte a reuniunii, reprezentan╚Ťii Comisiei Europene au prezentat stadiul implement─ârii Programelor INTERREG 2014-2020, provoc─ârile din perioada urm─âtoare de programare, precum ╚Öi exemple de bun─â practic─â în domeniul comunic─ârii ╚Öi capitaliz─ârii rezultatelor proiectelor finan╚Ťate din fonduri europene.

Totodat─â, participan╚Ťii la eveniment au vizitat trei proiecte de succes din România, finan╚Ťate din fonduri europene, la Giurgiu ╚Öi Bucure╚Öti (Proiectul „Jerome“ - Programul de Cooperare Transfrontalier─â România-Bulgaria, Proiectul „Danube Stream“ – Programul Transna╚Ťional Dun─ârea, Proiectul „NMP-REG“ – Programul INTERREG Europe).

„Unitatea ╚Öi coeziunea sunt premise esen╚Ťiale în conturarea viitorului Uniunii Europene ╚Öi în consolidarea încrederii cet─â╚Ťenilor în proiectul european. Valoarea coeziunii este subliniat─â de dubla ei calitate, de valoare european─â comun─â ╚Öi expresie a dezvolt─ârii ╚Öi solidarit─â╚Ťii dintre statele membre, regiunile ╚Öi cet─â╚Ťenii s─âi“, a subliniat, la rândul s─âu, secretarul de stat din cadrul MDRAP, Virgil-Alin Chiril─â, în calitate de coordonator al evenimentelor Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene la nivel de minister.


17 Mai 2019

Pre╚Öedin╚Ťia României la Consiliul Uniunii Europene: Întâlnirea Directorilor Institutelor ╚Öi ╚ścolilor de Administra╚Ťie Public─â

În contextul exercit─ârii de c─âtre România a Pre╚Öedin╚Ťiei Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) a organizat, prin intermediul Institutului Na╚Ťional de Administra╚Ťie (INA) ╚Öi în parteneriat cu Prim─âria Municipiului Timi╚Öoara, Consiliul Jude╚Ťean Timi╚Ö ╚Öi Institu╚Ťia Prefectului Jude╚Ťului Timi╚Ö, în perioada 16-17 mai 2019, la Timi╚Öoara, Întâlnirea Directorilor Institutelor ╚Öi ╚ścolilor de Administra╚Ťie Public─â (DISPA).

Tema reuniunii a fost reprezentat─â de dezvoltarea de programe de formare profesional─â bazate pe competen╚Ťe pentru func╚Ťionarii publici, întâlnirea fiind structurat─â în sesiuni plenare ╚Öi ateliere de lucru, în vederea identific─ârii ╚Öi disemin─ârii exemplelor de bune practici.

În deschiderea reuniunii, secretarul de stat din MDRAP, Virgil-Alin Chiril─â, în calitate de coordonator al evenimentelor Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene, la nivel de minister, a eviden╚Ťiat faptul c─â obiectivul ╚Ť─ârii noastre, în contextul exercit─ârii acestui mandat, este acela de a valorifica beneficiile pe care o Uniune European─â puternic─â ┼či coeziv─â le poate aduce fiec─ârui stat membru în parte: „În contextul în care Pre╚Öedin╚Ťia României la Consiliul Uniunii Europene a pus în prim-plan cet─â╚Ťeanul ╚Öi nevoile sale, dezvoltarea ╚Öi implementarea unei administra╚Ťii publice performante ╚Öi eficiente reprezint─â un obiectiv prioritar. În acest proces continuu, domeniul resurselor umane are un rol primordial, iar prin intermediul acestor reuniuni avem ocazia de a ne uni eforturile, punând în valoare tot ceea ce s-a realizat ╚Öi identificând noi solu╚Ťii care s─â contribuie la dezvoltarea proiectului european“.

Evenimentul a reunit 50 de reprezentan╚Ťi ai institutelor ╚Öi ╚Öcolilor de formare de administra╚Ťie public─â din 24 de ╚Ť─âri (România, Fran╚Ťa, Irlanda, Spania, Austria, Italia, Estonia, Slovenia, Malta, Cehia, Grecia, Luxemburg, Cipru, Germania, Belgia, Serbia, Olanda, Italia, Suedia, Bulgaria, Finlanda, Polonia, Estonia, Albania), precum ╚Öi reprezentan╚Ťi ai Comisiei Europene ╚Öi ai Grupului B─âncii Mondiale.


16 Mai 2019

Pre╚Öedin╚Ťia României la Consiliul Uniunii Europene: Conferin╚Ťa „Zilele Particip─ârii Na╚Ťionale în cadrul SUERD“

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) ╚Öi Ministerul Afacerilor Externe, în parteneriat cu Consiliul Jude╚Ťean Tulcea, au organizat, în perioada 15-16 mai 2019, conferin╚Ťa „Zilele Particip─ârii Na╚Ťionale în cadrul SUERD“ („National Participation Day“).

Reuniunea face parte din calendarul evenimentelor organizate în contextul exercit─ârii de c─âtre ╚Ťara noastr─â a Pre╚Öedin╚Ťiei la Consiliul Uniunii Europene, concomitent cu de╚Ťinerea de c─âtre România a Pre╚Öedin╚Ťiei Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dun─ârii.

Evenimentul, primul de acest gen organizat în România, a reunit oficiali din administra╚Ťia public─â central─â ╚Öi local─â, reprezentan╚Ťi ai Ariei Prioritare 10 din statele participante la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dun─ârii, precum ╚Öi exponen╚Ťi ai mediului academic ╚Öi asociativ.

Subsecretarul de stat din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice, Angel Gheorghiu, a deschis lucr─ârile reuniunii, eviden╚Ťiind oportunit─â╚Ťile pentru România în contextul exercit─ârii Pre╚Öedin╚Ťiei Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dun─ârii: „Sub genericul <<Înt─ârim coeziunea pentru o prosperitate comun─â în regiunea Dun─ârii>>, urm─ârim, prin intermediul mandatului Pre╚Öedin╚Ťiei României la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dun─ârii, facilitarea relans─ârii strategiei prin impulsionarea proceselor de cooperare între actorii principali implica╚Ťi în implementarea acesteia. Având în vedere apropierea debutului perioadei de programare 2021 – 2027, ne afl─âm într-un moment oportun pentru dezvoltarea unui mecanism eficient de coordonare a statelor participante pentru transpunerea priorit─â╚Ťilor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dun─ârii în documentele de programare“.

* * *

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dun─ârii (SUERD) este una dintre cele patru strategii macroregionale ale Uniunii Europene, ini╚Ťiat─â ╚Öi promovat─â cu succes de c─âtre România ╚Öi Austria ╚Öi andosat─â de Consiliul European în anul 2011.

La Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dun─ârii particip─â 14 state: nou─â state membre ale Uniunii Europene (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croa╚Ťia, Germania – ca stat federal ╚Öi prin landurile Baden-Württemberg ╚Öi Bavaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria) ╚Öi cinci state ter╚Ťe (Bosnia-Her╚Ťegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova ╚Öi Ucraina).

Strategia are patru mari obiective, respectiv:

 • interconectarea regiunii Dun─ârii,
 • protejarea mediului ambiant în regiunea Dun─ârii,
 • cre╚Öterea prosperit─â╚Ťii în regiunea Dun─ârii,
 • consolidarea regiunii Dun─ârii, fiind structurat─â pe 11 arii prioritare.

MDRAP asigur─â coordonarea, din partea ╚Ť─ârii noastre, a Ariei Prioritare 3 - „Cultur─â, turism ┼či contacte directe între oameni“. România coordoneaz─â aceast─â arie împreun─â cu Bulgaria. De asemenea, MDRAP este punct de contact pentru România pentru


09 Mai 2019

Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene: reuniuni ale directorilor generali responsabili cu coeziunea teritoriala si dezvoltarea urbana

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), în calitate de institu╚Ťie de la nivel central responsabil─â cu coeziunea teritorial─â ╚Öi dezvoltarea urban─â, a organizat, în perioada 7-8 mai 2019, la Biblioteca Na╚Ťional─â a României din Bucure╚Öti, reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Coeziunea Teritorial─â (DGCT), respectiv reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Dezvoltarea Urban─â (DGUM).

Astfel, pe 7 mai, la reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Coeziunea Teritorial─â:

 • au fost aprobate Concluziile Pre╚Öedin╚Ťiei României cu privire la primul bloc tematic al procesului de revizuire a Agendei Teritoriale 2020, respectiv Scopul strategic al Noii Agende Teritoriale 2020;
 • s-au dezb─âtut con╚Ťinutul ╚Öi m─âsurile de implementare ale Noii Agende Teritoriale 2020, precum ┼či conceptul proiectului de revizuire a Agendei Teritoriale 2020 a Uniunii Europene;
 • au avut loc o serie de prezent─âri ╚Öi dezbateri privind zonele func╚Ťionale (tema sus╚Ťinut─â de Pre╚Öedin╚Ťia României la Consiliul UE, în domeniul coeziunii teritoriale).

Pe 8 mai, la reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Dezvoltarea Urban─â, au fost abordate urm─âtoarele subiecte:

 • implementarea Agendei Urbane pentru UE,
 • progresele înregistrate pân─â în prezent în cadrul parteneriatelor Agendei Urbane pentru UE,
 • activit─â╚Ťile urm─âtoare în cadrul Agendei Urbane a UE ╚Öi corelarea acesteia cu procesul de revizuire a Cartei de la Leipzig,
 • cea de-a doua versiune intermediar─â a Declara╚Ťiei de la Bucure╚Öti, document ce va fi aprobat în cadrul Reuniunii Informale a Mini╚Ötrilor Responsabili cu Dezvoltarea Urban─â, care va avea loc la Bucure╚Öti, în perioada 13-14 iunie 2019; documentul urm─âre╚Öte stabilirea unui acord politic pentru ini╚Ťierea activit─â╚Ťilor de dezvoltare a unui cadru strategic pentru Uniunea European─â prin implementarea ╚Öi continuarea Agendei Urbane a UE, corelarea cu procesul de revizuire a Cartei de la Leipzig ╚Öi asigurarea coordon─ârii între diferitele ini╚Ťiative din cadrul Agendei Urbane.

„Am urm─ârit, prin demersurile întreprinse de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice în cadrul Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene, s─â contribuim la eforturile comune de a sprijini ╚Öi promova dimensiunea teritorial─â a politicii de coeziune, în acord cu rolul major pe care îl are pentru eficientizarea politicilor publice ╚Öi pentru îmbun─ât─â╚Ťirea calit─â╚Ťii vie╚Ťii de zi cu zi a cet─â╚Ťenilor europeni. Totodat─â, am depus toate eforturile în vederea implement─ârii ╚Öi continu─ârii Agendei Urbane a Uniunii Europene, contribuind, astfel, la procesul de cooperare informal─â în domeniul dezvolt─ârii urbane”, a declarat coordonatorul evenimentelor Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene la nivelul MDRAP, secretarul de stat Virgil-Alin Chiril─â.

La aceste reuniuni au participat reprezentan╚Ťi ai statelor membre ╚Öi ai unor organiza╚Ťii europene: Comisia European─â, Banca European─â de Investi╚Ťii (European Investment Bank - EIB), Programul ESPON, Consiliul Municipalit─â╚Ťilor ╚Öi Regiunilor Europene (Council of European Municipalities and Regions - CEMR), Comitetul Regiunilor (Committee of the Regions - CoR), Consiliul European al Urbani╚Ötilor (European Council of Spatial Planners - ECTP-CEU), Comisia Economic─â a ONU pentru Europa (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE), UN Habitat, JPI Urban Europe, Eurocities ╚Öi Programul URBACT.

Mai multe informa╚Ťii: https://www.romania2019.eu / Agenda Urban─â a UE / Agenda Teritorial─â 2020+.


08 Mai 2019

Intalnirea de secretariat a Retelei Europene de Administratie Publica (EUPAN 5 Secretariat DG)

Miercuri, 8 mai 2019, a avut loc la sediul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), întâlnirea de lucru a reprezentan╚Ťilor Austriei, Finlandei, Croa╚Ťiei, Comisiei Europene ╚Öi României (EUPAN 5 Secretariat DG), în scopul preg─âtirii viitoarei reuniuni la nivel de directori generali, care se va desf─â╚Öura la Palatul Parlamentului din Bucure╚Öti, în perioada 3-4 iunie 2019.

În contextul de┼úinerii de c─âtre România a Pre┼čedin┼úiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, MDRAP, prin Direc┼úia General─â Administra┼úie Public─â, Agen┼úia Na┼úional─â a Func┼úionarilor Publici (ANFP) ┼či Institutul Na┼úional de Administra┼úie (INA) gestioneaz─â activit─â┼úile Re┼úelei Europene de Administra┼úie Public─â - EUPAN (European Public Administration Network).

În cadrul reuniunii de miercuri au fost prezentate:

 • priorit─â╚Ťile ┼či echipa care coordoneaz─â Pre╚Öedin╚Ťia EUPAN a României;
 • concluziile reuniunii la nivel de exper╚Ťi care a avut loc la Foc╚Öani (în perioada 8-9 aprilie 2019);
 • rezultatele Întâlnirii Coresponden╚Ťilor Na╚Ťionali CAF din data de 6 mai 2019;
 • Strategia EUPAN 2019 - 2022.

„România urm─âre╚Öte ca, prin activitatea pe care o desf─â╚Öoar─â în perioada de┼úinerii Pre┼čedin┼úiei Consiliului Uniunii Europene, s─â pun─â în valoare beneficiile pe care o Uniune puternic─â ┼či coeziv─â le poate aduce fiec─âruia în parte. Sprijinim, a┼čadar, obiectivul principal al Re┼úelei Europene de Administra┼úie Public─â de a face cooperarea dintre administra╚Ťiile publice europene mai relevant─â, cu scopul de a g─âsi o modalitate eficient─â de selectare a temelor de interes pentru o agend─â comun─â, în conformitate cu priorit─â╚Ťile statelor membre ╚Öi ale Uniunii Europene. Sunt convins c─â discu╚Ťiile purtate în cadrul reuniunilor de lucru g─âzduite de ╚Ťara noastr─â vor contribui la avansarea dialogului ╚Öi a schimbului de idei constructive în procesul de conturare a viitorului nostru comun”, a declarat coordonatorul evenimentelor Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene la nivelul MDRAP, secretarul de stat Virgil-Alin Chiril─â.

* * *

EUPAN este o reţea informală a practicienilor din administraţia publică din statele membre ale Uniunii Europene, din Comisia Europeană și din statele cu statut de observator, care are un impact semnificativ asupra iniţiativelor administraţiei publice din fiecare ţară.

Colaborarea cu EUPAN a început în anul 2004, concretizându-se prin participarea exper┼úilor Agen┼úiei Na┼úionale a Func┼úionarilor Publici (ANFP) la câteva grupuri de lucru instituite la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene:

 • Grupul de lucru privind resursele umane în administra┼úia public─â;
 • Subgrupul de dialog social;
 • Grupul de lucru pentru servicii publice inovatoare;
 • Subgrupul de lucru managementul satisfac┼úiei clien┼úilor;
 • Grupul directorilor ┼či al exper┼úilor pentru o mai bun─â reglementare;
 • Grupul directorilor generali responsabili de administra┼úia public─â din statele Uniunii Europene ┼či din cele candidate.

Reuniunile EUPAN 5 au loc în timpul fiec─ârei Pre╚Öedin╚Ťii, atât la nivelul grupurilor de lucru, cât ╚Öi la nivel managerial, pentru a finaliza lucr─ârile preg─âtitoare înainte de reuniunile EUPAN, principala sarcin─â a reprezentan╚Ťilor fiind aceea de a lucra la activit─â╚Ťile planificate în cadrul Planului de ac╚Ťiuni.


06 Mai 2019

Intalnirea Corespondentilor Nationali CAF din cadrul EUPAN

În contextul de┼úinerii de c─âtre România a Pre┼čedin┼úiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) a organizat luni, 6 mai 2019, la Palatul Parlamentului, Întâlnirea Coresponden╚Ťilor Na╚Ťionali CAF din cadrul Re╚Ťelei Europene pentru Administra╚Ťie Public─â (European Public Administration Network - EUPAN).

La eveniment au participant 50 de practicieni din domeniul administra╚Ťiei publice, iar principalele teme de discu╚Ťie au fost reprezentate de evolu╚Ťia ╚Öi progresele implement─ârii CAF în sectorul public ╚Öi de continuarea demersului de îmbun─ât─â╚Ťire a modelului CAF prin elaborarea unei noi versiuni – CAF 2020 - care va p─âstra îns─â toate elementele definitorii care au consacrat actuala variant─â a Ghidului de implementare CAF.

„Definirea liniilor prioritare viitoare ale proiectului comunitar nu poate fi f─âcut─â decât prin implicarea cet─â╚Ťenilor s─âi ╚Öi prin racordarea politicilor publice la a╚Ötept─ârile acestora. Uniunea European─â are nevoie de creativitate, de o perspectiv─â consolidat─â, pentru a dep─â╚Öi provoc─ârile cu care se confrunt─â. De aceea avem în vedere, prin intermediul reuniunilor tematice organizate sub egida Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene, valorificarea eforturilor deja depuse ╚Öi înregistrarea de noi progrese în vederea promov─ârii unei administra╚Ťii publice moderne, capabil─â s─â faciliteze dezvoltarea socio-economic─â, prin intermediul unor servicii publice competitive, investi╚Ťii ╚Öi reglement─âri de calitate“, declar─â coordonatorul evenimentelor Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene la nivelul MDRAP, secretarul de stat Virgil-Alin Chiril─â.

CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de func╚Ťionare a institu╚Ťiilor publice) este un instrument de management al calit─â╚Ťii utilizat în sectorul public din Europa pentru îmbun─ât─â╚Ťirea performan╚Ťelor organiza╚Ťionale ┼či reprezint─â un rezultat important al cooper─ârii în cadrul re╚Ťelei EUPAN.

* * *

EUPAN este o re┼úea informal─â a practicienilor din administra┼úia public─â din statele membre ale Uniunii Europene, din Comisia European─â ╚Öi din statele cu statut de observator, care are un impact semnificativ asupra initia┼úivelor administra┼úiei publice din fiecare ┼úar─â. Re╚Ťeaua este organizat─â în jurul unor domenii de interes prioritare, precum managementul resurselor umane ╚Öi dezvoltarea organiza╚Ťional─â, inovarea ╚Öi livrarea serviciilor publice, dar este deschis─â ╚Öi altor aspecte specifice administra╚Ťiei publice, cum ar fi implementarea reformei administra╚Ťiei publice, guvernarea deschis─â etc.

Totodat─â, EUPAN este un forum propice schimbului de informa┼úii, de experien┼úe ┼či de bune practici, care permite formarea unei perspective comparate a reformelor ┼či m─âsurilor de modernizare a administra╚Ťiei publice din statele membre, astfel încât acestea s─â poat─â promova strategii ┼či m─âsuri similare, care s─â permit─â o dezvoltare ┼či o evolu┼úie unitar─â ┼či coerent─â pe întreg cuprinsul Europei, ca r─âspuns la provoc─ârile comune în domeniu.


10 Aprilie 2019

Agenda Teritoriala 2020 si Agenda Urbana a Uniunii Europene, in atentia expertilor europeni

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) a organizat, în perioada 9-10 aprilie 2019, cea de-a doua reuniune a grupurilor de lucru pentru revizuirea Agendei Teritoriale 2020, respectiv pentru preg─âtirea tehnic─â a Agendei Urbane a Uniunii Europene, din cadrul Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene.

Grupul de lucru pentru revizuirea Agendei Teritoriale 2020 – TFTAEU (Task Force for the renewal of the Territorial Agenda 2020) a fost constituit în 2018 pentru a asigura continuarea activit─â╚Ťilor din cadrul procesului de revizuire a Agendei Teritoriale 2020.

În acord cu priorit─â╚Ťile asumate de c─âtre România, pe durata Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene vor fi preluate ╚Öi dezvoltate rezultatele mandatelor anterioare, în scopul corel─ârii Agendei Teritoriale 2020 cu alte ini╚Ťiative de la nivel european sau interna╚Ťional ╚Öi al atingerii unei perspective comune asupra domeniului strategic, con╚Ťinutului tematic ╚Öi mecanismelor de implementare a acesteia.

În cadrul întâlnirii din 9 aprilie, au fost discutate:

 • rezultatele anchetei de opinie realizate de Pre╚Öedin╚Ťia Român─â a Consiliului UE la nivelul statelor membre ╚Öi al institu╚Ťiilor europene privind Agenda Teritorial─â 2020+
 • concluzii ale proiectului ESPON „European Territorial Reference Framework” (ETRF)
 • documentul privind revizuirea Agendei Teritoriale 2020, pe care Pre╚Öedin╚Ťia României la Consiliul Uniunii Europene îl va înainta spre aprobare directorilor responsabili cu coeziunea teritorial─â, la reuniunea din 7 mai 2019; acesta reprezint─â primul dintre cele 3 blocuri tematice care vor constitui Noua Agend─â Teritorial─â, cuprinzând elemente referitoare la scopul strategic al noului document-cadru de politic─â public─â la nivel european în domeniul coeziunii teritoriale.

Reuniunea Grupului pentru Preg─âtirea Tehnic─â a Agendei Urbane - UATPG (Urban Agenda Technical Preparatory Group) are ca scop sus╚Ťinerea procesului de elaborare ╚Öi implementare a Agendei Urbane pentru Uniunea European─â. Discu╚Ťiile din 10 aprilie au avut în vedere rezultatele chestionarului realizat de Pre╚Öedin╚Ťia României la Consiliul Uniunii Europene pe tema implement─ârii Agendei Urbane a Uniunii Europene ╚Öi a schimb─ârilor mecanismelor de guvernan╚Ť─â pe care aceasta le-a generat la nivelul statelor membre, precum ╚Öi preg─âtirea Reuniunii Informale a Mini╚Ötrilor Responsabili cu Dezvoltarea Urban─â, care va avea loc în perioada 13-14 iunie 2019, la Bucure┼čti.

Totodat─â, una dintre temele reuniunii grupului de lucru a constituit-o dezbaterea proiectului Declara╚Ťiei de la Bucure╚Öti privind continuarea ╚Öi implementarea Agendei Urbane a Uniunii Europene, în vederea stabilirii cadrului strategic de dezvoltare urban─â de la nivel european.

Secretarul de stat în MDRAP Virgil-Alin Chiril─â, în calitate de coordonator al evenimentelor Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene la nivel de minister, consider─â c─â modelul parteneriatului promovat prin Agenda Urban─â a Uniunii Europene reprezint─â o oportunitate pentru consolidarea coeziunii Europei prin promovarea colabor─ârii dintre autorit─â╚Ťi locale, guverne na╚Ťionale ╚Öi institu╚Ťii europene: „Unitatea ╚Öi coeziunea sunt premise esen╚Ťiale în conturarea viitorului Uniunii Europene ╚Öi în consolidarea încrederii cet─â╚Ťenilor în proiectul european. Avem nevoie de conturarea unor strategii coerente pentru to╚Ťi locuitorii Uniunii, iar obiectivul de reducere a decalajelor de dezvoltare între diversele regiuni ┼či state membre trebuie s─â r─âmân─â primordial“.

Din cele dou─â grupuri de lucru fac parte exper╚Ťi din state membre ale Uniunii Europene, precum ╚Öi o serie de institu╚Ťii europene: Comisia European─â, Comitetul Regiunilor, ESPON, Consiliul Municipiilor ╚Öi Regiunilor ╚Öi EUROCITIES.


9 Aprilie 2019

Reuniunea Grupului de Lucru din cadrul Retelei Europene pentru Administratie Publica (EUPAN)

În perioada 8-9 aprilie 2019 s-a desf─â╚Öurat la Foc╚Öani, la sediul Consiliului Jude╚Ťean Vrancea, reuniunea grupului de lucru la nivel de exper╚Ťi din cadrul Re┼úelei Europene pentru Administra┼úie Public─â (European Public Administration Network - EUPAN), organizat─â de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), în colaborare cu Consiliul Jude╚Ťean Vrancea.

În perioada de╚Ťinerii de c─âtre România a Pre┼čedin┼úiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, MDRAP (prin Direc┼úia General─â Administra┼úie Public─â), Agen┼úia Na┼úional─â a Func┼úionarilor Publici (ANFP) ┼či Institutul Na┼úional de Administra┼úie (INA) gestioneaz─â activit─â┼úile EUPAN. În acest context, evenimentul de la Foc╚Öani a reunit aproximativ 60 de practicieni din administra╚Ťia public─â european─â, al─âturi de reprezentan╚Ťi ai organizatorilor.

În cadrul reuniunii, a fost prezentat─â noua Strategie de lucru a EUPAN ╚Öi au fost abordate subiecte de interes, precum:

 • competen╚Ťe necesare pentru e-guvernare
 • etica privit─â ca parte integrant─â a culturii organiza╚Ťionale
 • provoc─âri în utilizarea serviciilor electronice în administra╚Ťia public─â
 • impactul documentelor de planificare strategic─â asupra performan╚Ťei administra╚Ťiei publice centrale.

Reprezentan╚Ťii României au prezentat bune practici în domeniul eticii ╚Öi integrit─â╚Ťii, iar Finlanda a prezentat priorit─â╚Ťile propriei Pre╚Öedin╚Ťii în cadrul EUPAN, aceasta fiind ╚Ťara care va prelua, din iulie 2019, Pre┼čedin┼úia rotativ─â a Consiliului Uniunii Europene.

În calitate de coordonator al evenimentelor Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene la nivel de minister, Virgil-Alin Chiril─â, secretar de stat în MDRAP, a subliniat c─â România sus╚Ťine ferm consolidarea proiectului european pentru a r─âspunde a╚Ötept─ârilor cet─â╚Ťenilor europeni, într-o manier─â coeziv─â, unitar─â ╚Öi echitabil─â.

„România are o Pre┼čedin┼úie de succes la Consiliul Uniunii Europene, fapt dovedit atât de num─ârul foarte mare de dosare închise, cât ╚Öi de aprecierile primite de la oficialii institu╚Ťiilor europene, precum ┼či de la participan╚Ťii - din toate statele membre - la evenimentele organizate în ╚Ťara noastr─â de c─âtre ministerul pe care-l reprezint ┼či celelalte institu┼úii angrenate în acest proiect de anvergur─â. În contextul provoc─ârilor cu care se confrunt─â în prezent Uniunea European─â, Pre╚Öedin╚Ťia României la Consiliul Uniunii Europene urm─âre┼čte în continuare s─â contribuie la asigurarea convergen╚Ťei ╚Öi coeziunii europene, în scopul unei dezvolt─âri durabile ╚Öi echitabile pentru to╚Ťi cet─â╚Ťenii ╚Öi statele membre. România crede în solidaritate ╚Öi într-o Europ─â cu adev─ârat unit─â ┼či puternic─â, iar toate eforturile institu╚Ťionale angrenate în parcursul Pre╚Öedin╚Ťiei Românei la Consiliul Uniunii Europene au fost ╚Öi se men╚Ťin orientate c─âtre acest scop comun“, a declarat secretarul de stat Alin Chiril─â.

Reuniunile EUPAN au loc în timpul fiec─ârei Pre╚Öedin╚Ťii, atât la nivel de exper╚Ťi, cât ╚Öi la nivel managerial, principala misiune/responsabilitate a participan╚Ťilor fiind aceea de a asigura implementarea obiectivelor ╚Öi activit─â╚Ťilor stabilite prin Strategia EUPAN ╚Öi prin Planul de ac╚Ťiuni aferent acesteia. Urm─âtoarea întâlnire a Re╚Ťelei EUPAN va avea loc în perioada 3–4 iunie 2019, la Bucure╚Öti.

Informaţii suplimentare:

EUPAN este o re┼úea informal─â a practicienilor din administra┼úia public─â din statele membre ale Uniunii Europene, din Comisia European─â ╚Öi din statele cu statut de observator, care are un impact semnificativ asupra initia┼úivelor administra┼úiei publice din fiecare ┼úar─â. Re╚Ťeaua este organizat─â în jurul unor domenii de interes prioritare, precum managementul resurselor umane ╚Öi dezvoltarea organiza╚Ťional─â, inovarea ╚Öi livrarea serviciilor publice, dar este deschis─â ╚Öi altor aspecte specifice administra╚Ťiei publice, cum ar fi implementarea reformei administra╚Ťiei publice, guvernarea deschis─â etc.

Totodat─â, EUPAN este un forum propice schimbului de informa┼úii, de experien┼úe ┼či de bune practici, care permite formarea unei perspective comparate a reformelor ┼či m─âsurilor de modernizare a administra╚Ťiei publice din statele membre, astfel încât acestea s─â poat─â promova strategii ┼či m─âsuri similare, care s─â permit─â o dezvoltare ┼či o evolu┼úie unitar─â ┼či coerent─â pe întreg cuprinsul Europei ca r─âspuns la provoc─ârile comune în domeniu.


27 Martie 2019

Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene: A zecea reuniune a Comitetului de Monitorizare INTERREG Europe

În perioada 26 – 27 martie 2019, a avut loc, la Sinaia, cea de-a zecea reuniune a Comitetului de Monitorizare INTERREG Europe, organizat─â de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) ╚Öi Secretariatul Comun al Programul INTERREG Europe, sub egida Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene.

La reuniune au participat exper╚Ťi din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene ╚Öi ╚Ť─ârile partenere cu statut special (Norvegia ╚Öi Elve╚Ťia), precum ┼či reprezentan╚Ťi ai Comisiei Europene, ai Autorit─â╚Ťii de Management, Autorit─â╚Ťii de Certificare ╚Öi ai Secretariatului Comun.

Principalele teme ale agendei au vizat rezultatele celui de-al patrulea apel de proiecte (derulat în perioada 7 mai – 22 iunie 2018): au fost depuse 170 de proiecte, dintre care 60 au fost aprobate în cadrul ╚Öedin╚Ťei de la Sinaia - 24 dintre acestea (în valoare de 3,1 milioane de euro) au beneficiari români. În cadrul primelor trei apeluri (2015, 2016, 2017), au fost aprobate alte 71 de proiecte depuse de beneficiari români, c─ârora li s-au alocat finan╚Ť─âri de 10,19 milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regional─â (FEDR).

În calitate de coordonator al evenimentelor Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene la nivel de minister, Virgil-Alin Chiril─â, secretar de stat în MDRAP, a subliniat importan╚Ťa pe care Guvernul României o acord─â programelor de cooperare teritorial─â european─â, precum ╚Öi faptul c─â, prin rezultatele ob╚Ťinute, Pre╚Öedin╚Ťia României la Consiliul Uniunii Europene urm─âre╚Öte s─â pun─â în valoare beneficiile pe care o Uniune puternic─â ┼či coeziv─â le poate aduce fiec─âruia dintre locuitorii s─âi: „Ne-am asumat ca motto <<Coeziunea, o valoare comun─â european─â>> pentru c─â am vrut s─â transmitem un mesaj ferm privind importan╚Ťa acestui principiu esen╚Ťial pentru dezvoltarea armonioas─â, echilibrat─â ┼či durabil─â a Uniunii Europene, prin reducerea disparit─â┼úilor de dezvoltare între diversele regiuni ┼či crearea de oportunit─â┼úi reale pentru to┼úi cet─â┼úenii s─âi“.

* * *

Programul INTERREG Europe urm─âre╚Öte îmbun─ât─â╚Ťirea punerii în aplicare a politicilor ╚Öi programelor de dezvoltare regional─â, în principal a celor care urm─âresc investi╚Ťiile pentru cre╚Ötere economic─â ╚Öi a locurilor de munc─â ╚Öi, dup─â caz, a celor de cooperare teritorial─â european─â, prin promovarea schimbului de experien╚Ť─â ╚Öi a înv─â╚Ť─ârii de noi politici de c─âtre actorii de interes regional.

Pentru perioada 2014-2020, programul are un buget de 359 de milioane de euro, din care:

 • 322,4 milioane de euro pentru proiecte de cooperare interregional─â implementate de partenerii din Uniunea European─â (partenerii din Norvegia ╚Öi Elve╚Ťia vor fi cofinan╚Ťa╚Ťi din fonduri na╚Ťionale de ╚Ť─ârile respective);
 • 15,3 milioane de euro pentru platforme de înv─â╚Ťare de politici publice;
 • 21,3 milioane de euro pentru asisten╚Ťa tehnic─â a programului (configurare, implementare, monitorizare etc.).

Programul este activ în 30 de ╚Ť─âri: cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, Elve╚Ťia ╚Öi Norvegia. Autoritatea de Management a programului este Fran╚Ťa (prin Regiunea Nord-Pas de Calais), iar Secretariatul Comun are sediul în Lille. Autoritatea Na╚Ťional─â, din partea României, este Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice, prin Direc╚Ťia Programe de Cooperare Teritorial─â European─â.


21 Martie 2019

Presedintia romana a Consiliului UE: reuniunea comuna a Retelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritoriala si a Grupului pentru Dezvoltare Urbana

Pe 20 martie 2019, a avut loc, la Bucure╚Öti, reuniunea comun─â a Re╚Ťelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritorial─â (Network of Territorial Cohesion Contact Points - NTCCP) ╚Öi a Grupului pentru Dezvoltare Urban─â (Urban Development Group - UDG), urmat─â, pe 21 martie, de reuniunea Grupului de dezvoltare urban─â. Ambele evenimente au fost organizate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), în contextul Pre╚Öedin╚Ťiei române a Consiliului Uniunii Europene.

La cele dou─â reuniuni au participat exper╚Ťi din statele membre ╚Öi reprezentan╚Ťi ai institu╚Ťiilor europene relevante pentru domeniul coeziunii teritoriale ╚Öi dezvolt─ârii urbane, dup─â cum urmeaz─â: Asocia╚Ťia Regiunilor Europene de Frontier─â (Association of European Border Regions – AEBR), Conferin╚Ťa Regiunilor Maritime Periferice (Conference of Peripheral Maritime Regions – CPMR), Consiliul Municipalit─â╚Ťilor ╚Öi Regiunilor Europene (Council of European Municipalities and Regions - CEMR), Ecorys, Consiliul European al Urbani╚Ötilor (ECTP-CEU), Gruparea European─â de Cooperare Teritorial─â a Programului ESPON - EGTC ESPON, Comisia European─â – Direc╚Ťia General─â pentru Politic─â Regional─â ╚Öi Urban─â – DG REGIO, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Joint Research Center - JRC), Gruparea European─â de Cooperare Teritorial─â a Re╚Ťelei EUKN (EGTC EUKN), Asocia╚Ťia Ora╚Öelor Europene EUROCITIES, Comitetul European al Regiunilor (COR), Banca European─â de Investi╚Ťii (EIB), Programul URBACT.

Reuniunea comun─â a Re╚Ťelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritorial─â ╚Öi a Grupului pentru dezvoltare urban─â din 20 martie s-a concentrat pe:

 • Programul Trio-ului de Pre╚Öedin╚Ťii ale Consiliului UE: România - Finlanda - Croa╚Ťia (sem. I, 2019 – sem. I, 2020) în domeniile coeziunii teritoriale ╚Öi dezvolt─ârii urbane, elaborat pe baza activit─â╚Ťilor ╚Öi rezultatelor pre╚Öedin╚Ťiilor anterioare (Estonia - Bulgaria – Austria). În urma concluziilor ╚Öi recomand─ârilor exper╚Ťilor, tematicile Pre╚Öedin╚Ťiei trio-ului România - Finlanda – Croa╚Ťia reprezint─â continuarea procesului de revizuire a Agendei Teritoriale a UE ╚Öi sprijin─â implementarea ╚Öi continuarea Agendei Urbane a UE. Trio-ul va depune eforturi pentru a asigura o leg─âtur─â mai strâns─â între procesul de reînnoire a Agendei Teritoriale a UE ╚Öi Agenda Urban─â a UE ╚Öi va oferi direc╚Ťii pentru integrarea în continuare a dimensiunilor teritoriale ╚Öi urbane în politica de coeziune ╚Öi în alte politici ale UE (Agenda ONU 2030, politici sectoriale).
 • conexiunile dintre Agenda Urban─â a UE ╚Öi Agenda Teritorial─â 2020+ - zonele urbane func╚Ťionale ╚Öi rolul acestora pentru coeziunea teritorial─â. Au fost prezentate primele rezultate ob╚Ťinute de parteneriatele realizate în cadrul Agendei Urbane a UE: Locuri de munc─â ╚Öi competen╚Ťe în economia local─â, Adaptarea la schimb─ârile climatice, Tranzi╚Ťia digital─â, S─âr─âcia urban─â. Conform prevederilor Pactului de la Amsterdam, activit─â╚Ťile acestor parteneriate sunt monitorizate de Grupul pentru Dezvoltare Urban─â (Urban Development Group - UDG) care func╚Ťioneaz─â atât ca organism consultativ, cât ╚Öi de monitorizare.
 • dimensiunea teritorial─â ╚Öi urban─â în Pachetul de coeziune dup─â 2020 - regulamentul propus de Comisia European─â pentru politica de coeziune din urm─âtoarea perioad─â de programare, 2021-2027, din perspectiva Agendei Urbane a UE, ╚Öi oportunit─â╚Ťile de consolidare a dimensiunii teritoriale ╚Öi urbane în faza de programare. Viitoarea politic─â de coeziune va pune un accent sporit pe rolul ora╚Öelor ╚Öi dezvoltarea urban─â durabil─â: 6% din resursele Fondului European de Dezvoltare Regional─â (FEDER) ar putea fi alocate acestui domeniu, prin intermediul instrumentelor teritoriale, iar strategiile integrate de dezvoltare teritorial─â ╚Öi local─â ar asigura coeren╚Ťa interven╚Ťiilor. Propunerea de regulament include, de asemenea, crearea unei Ini╚Ťiative Urbane Europene (European Urban Initiative - EUI), care va sprijini consolidarea capacit─â╚Ťii actorilor, ac╚Ťiuni inovatoare, difuzarea cuno╚Ötin╚Ťelor, elaborarea politicilor ╚Öi comunicarea în domeniul dezvolt─ârii urbane durabile, reunind toate instrumentele de sprijin al dezvolt─ârii urbane într-un singur program.
 • Cadrul European de Referin╚Ť─â pentru Ora╚Öe Durabile ╚Öi contribu╚Ťia Re╚Ťelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritorial─â la identificarea unor solu╚Ťii inovatoare pentru obstacolele transfrontaliere.

Participan╚Ťii la Reuniunea Grupului pentru Dezvoltare Urban─â, care a avut loc pe 21 martie, au dezb─âtut proiectul viitoarei Declara╚Ťii de la Bucure╚Öti, ce va fi asumat─â în cadrul reuniunii informale a mini╚Ötrilor responsabili cu dezvoltarea urban─â, care va avea loc în perioada 13-14 iunie 2019. Documentul urm─âre╚Öte stabilirea unui acord politic pentru implementarea ╚Öi continuarea Agendei Urbane a UE, corelarea cu procesul de revizuire a Cartei de la Leipzig ╚Öi asigurarea coordon─ârii între diferitele ini╚Ťiative din cadrul Agendei Urbane.

Au fost discutate, de asemenea, implementarea ╚Öi primele rezultate ale ac╚Ťiunilor Agendei Urbane a UE, impactul acesteia asupra politicilor na╚Ťionale ╚Öi principalele realiz─âri ╚Öi beneficii dup─â 3 ani de implementare. Au fost prezentate bune practici ╚Öi rezultate dezvoltate sau ob╚Ťinute cu sprijinul Agendei Urbane, au fost identificate obstacole ╚Öi dificult─â╚Ťi ap─ârute ╚Öi s-au f─âcut propuneri de recomand─âri ╚Öi direc╚Ťii de ac╚Ťiune pentru ca Agenda Urban─â a UE s─â aib─â impact asupra politicilor Uniunii Europene ╚Öi s─â fie integrat─â în politicile urbane din statele membre.

Ultima parte a reuniunii a fost dedicat─â prezent─ârii noilor parteneriate: Cultur─â ╚Öi patrimoniu cultural ╚Öi Siguran╚Ť─â în spa╚Ťiul public, care vor fi demarate în timpul Pre╚Öedin╚Ťiei Române a Consiliului UE, ╚Öi dezbaterii evolu╚Ťiei parteneriatelor aflate în faza de implementare - Amsterdam, Bratislava ╚Öi Malta. În opinia exper╚Ťilor, procesul de coordonare ╚Öi corelare a parteneriatelor cu activit─â╚Ťile de dezvoltare urban─â ar trebui s─â evolueze de la o metod─â experimental─â de guvernan╚Ť─â pe mai multe niveluri spre un cadru opera╚Ťional de implementare a prevederilor Cartei de la Leipzig.

* * *

Agenda Urban─â a UE a fost lansat─â în mai 2016, prin Pactul de la Amsterdam (în timpul Pre╚Öedin╚Ťiei Olandei la Consiliul Uniunii Europene), ╚Öi constituie o metod─â de lucru pe mai multe niveluri pentru promovarea cooper─ârii între statele membre, ora╚Öe, Comisia European─â ╚Öi al╚Ťi parteneri, pentru a stimula dezvoltarea, cre╚Öterea calit─â╚Ťii vie╚Ťii ╚Öi inovarea în ora╚Öele Europei, ╚Öi pentru a identifica ╚Öi aborda problemele sociale. Agenda Urban─â sus╚Ťine contribu╚Ťia zonelor urbane la atingerea obiectivelor UE ╚Öi a celor na╚Ťionale, cu respectarea subsidiarit─â╚Ťii ╚Öi propor╚Ťionalit─â╚Ťii, ╚Öi contribuie la cre╚Öterea leg─âturilor dintre nivelul european ╚Öi cel local, prin implicarea masiv─â a ora╚Öelor europene în 12 parteneriate tematice. În cadrul acestor parteneriate, Comisia European─â ╚Öi statele membre colaboreaz─â pentru a asigura integrarea dimensiunii urbane în politicile UE, un acces mai bun al ora╚Öelor la fondurile europene, îmbun─ât─â╚Ťirea cuno╚Ötin╚Ťelor în domeniul dezvolt─ârii urbane ╚Öi schimbul de bune practici ╚Öi cooperarea între ora╚Öe.

MDRAP coordoneaz─â parteneriatul pentru Locuri de munc─â ╚Öi aptitudini în economia local─â ╚Öi particip─â la alte dou─â parteneriate: Mobilitate urban─â ╚Öi Tranzi╚Ťia digital─â. În perioada Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene, vor fi lansate ┼či parteneriatele Cultur─â ╚Öi patrimoniu cultural ╚Öi Securitate în spa╚Ťiul public. Obiectivele Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul UE în domeniul dezvolt─ârii urbane sunt: sus╚Ťinerea implement─ârii ac╚Ťiunilor stabilite în Agenda Urban─â a UE (109 de ac╚Ťiuni), stabilirea activit─â╚Ťilor urm─âtoare ╚Öi corelarea cu procesul de modificare a Cartei de la Leipzig ╚Öi cu cel de revizuire a Agendei Teritoriale. Aceste elemente sunt propuse pentru a fi incluse în Declara╚Ťia de la Bucure╚Öti.


21 Martie 2019

Presedintia romana a Consiliului UE: reuniunea Retelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritoriala

În perioada 19-20 martie 2019, a avut loc, la Bucure╚Öti, reuniunea Re╚Ťelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritorial─â (National Territorial Cohesion Contact Points - NTCCP), organizat─â de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), în contextul Pre╚Öedin╚Ťiei române a Consiliului Uniunii Europene.

La reuniune au participat exper╚Ťi din statele membre ╚Öi reprezentan╚Ťi ai institu╚Ťiilor europene relevante pentru domeniul coeziunii teritoriale (Association of European Border Regions - AEBR, Conference of Peripheral Maritime Regions - CPMR, Council of European Municipalities and Regions - CEMR, ECORYS, ECTP-CEU, ESPON EGTC European Commission – Directorate General for Regional and Urban Policy, EUKN EGTC, EUROCITIES, European Committee of the Regions - COR, European Investment Bank - EIB, URBACT).

Principalele teme ale reuniunii au vizat:

 • Strategia de Dezvoltare Teritorial─â a României (SDTR) - documentul-cadru pe termen lung care reune╚Öte principalele linii directoare pentru dezvoltarea teritorial─â a României, la diferite niveluri teritoriale, pornind de la un concept strategic, precum ╚Öi direc╚Ťiile de implementare având ca orizont de timp anul 2035. ­
 • proiectul Cadrului European Teritorial de Referin╚Ť─â(European Territorial Reference Framework - ETRF), elaborat în cadrul Programului ESPON 2020, care analizeaz─â provoc─ârile cheie identificate pentru Europa ╚Öi mega-tendin╚Ťele care ar putea influen╚Ťa viitorul Europei, precum ╚Öi posibilele scenarii ╚Öi evolu╚Ťii, în baza c─ârora vor fi propuse recomand─âri privind procesul de elaborare a politicilor de dezvoltare teritorial─â la nivel european.
 • domeniul de aplicare, con╚Ťinutul ╚Öi implementarea Agendei Teritoriale 2020+ care a cunoscut o dezvoltare sub Pre╚Öedin╚Ťia român─â a Consiliului UE, fiind elaborate mai multe propuneri privind procesul de reînnoire a acesteia, dup─â cum urmeaz─â:
  • ob╚Ťinerea unei concluzii cu privire la domeniul de aplicare strategic ╚Öi integrarea politic─â a Agendei Teritoriale 2020+,
  • stabilirea unor acorduri preliminare pentru sincronizarea con╚Ťinutului tematic al Agendei Teritoriale 2020+ cu evolu╚Ťiile recente ╚Öi tendin╚Ťele emergente,
  • adoptarea unor m─âsuri pentru o Agend─â Teritorial─â 2020+ orientat─â spre ac╚Ťiune, care s─â ╚Ťin─â seama de principiul subsidiarit─â╚Ťii.
    

Participan╚Ťii la dezbateri au apreciat propunerea României de a promova conceptul de „zon─â urban─â func╚Ťional─â”, relevant în contextul noii Politici de Coeziune (2021-2027). Una dintre nout─â╚Ťile prezentate de c─âtre reprezentan╚Ťii Comisiei Europene a fost documentul explicativ privind Ini╚Ťiativa Urban─â European─â (lansat pe 18 martie 2019), prin care se prezint─â modul în care va func╚Ťiona acest nou instrument ╚Öi cum va fi sus╚Ťinut─â continuarea activit─â╚Ťilor din cadrul Agendei Urbane a Uniunii Europene.

* * *

Reuniunile Re╚Ťelei Punctelor de Contact privind Coeziunea Teritorial─â au loc de dou─â ori pe an ╚Öi sunt organizate de statul care de╚Ťine pre╚Öedin╚Ťia rotativ─â la Consiliului UE, la nivel de exper╚Ťi, de directori generali ╚Öi de mini╚Ötri, pentru a asigura o abordare coerent─â ╚Öi coordonarea la nivel european. Începând cu 1 ianuarie 2019, odat─â cu debutul mandatului României la Pre╚Öedin╚Ťia Consiliului UE, MDRAP coordoneaz─â activitatea Grupului de lucru informal privind coeziunea teritorial─â ╚Öi a Grupului de lucru privind Dezvoltarea Urban─â.

Pe 30 ╚Öi 31 ianuarie 2019, MDRAP a organizat primele reuniuni ale grupurilor de lucru pentru revizuirea Agendei Teritoriale 2020 ╚Öi preg─âtirea tehnic─â a Agendei Urbane a Uniunii Europene, din cadrul Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul UE.

Mai multe informa╚Ťii: https://www.romania2019.eu/.


20 Martie 2019

Rolul politicilor regionale, pe agenda celei de-a patra reuniuni a ministrilor responsabili cu dezvoltarea regionala

Virgil-Alin Chiril─â, secretar de stat în Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), a participat, în perioada 19 – 20 martie 2019, la cea de-a patra reuniune a mini╚Ötrilor responsabili cu dezvoltarea regional─â, organizat─â, la Atena (Grecia), de Comitetul pentru Politici de Dezvoltare Regional─â al Organiza╚Ťiei pentru Cooperare ╚Öi Dezvoltare Economic─â.

Agenda reuniunii a inclus, printre altele, discu┼úii privind rolul politicilor regionale într-o economie digital─â ╚Öi global─â, privind solu╚Ťii pentru schimb─ârile demografice ╚Öi provoc─ârile sociale, respectiv reconsiderarea politicilor pentru dezvoltare durabil─â printr-o abordare participativ─â.

Participarea la reuniune a constituit un bun prilej pentru secretarul de stat Virgil-Alin Chiril─â de a sublinia eforturile Guvernului României în promovarea dimensiunii teritoriale a coeziunii, pe lâng─â coeziunea economic─â ╚Öi social─â, men╚Ťionând în context inclusiv c─â Pre╚Öedin╚Ťia României la Consiliul Uniunii Europene, mandat pe care ╚Ťara noastr─â îl exercit─â în primul semestru al anului 2019, se desf─â╚Öoar─â sub sloganul „Coeziunea, o valoare comun─â european─â“.

„Politicile ╚Öi strategiile de dezvoltare regional─â asumate de Guvernul României pun accent pe coeziunea teritorial─â, recunoscând astfel diversitatea teritorial─â ╚Öi oportunitatea valorific─ârii poten╚Ťialului de dezvoltare social─â ╚Öi economic─â bazat pe aceast─â diversitate. În prezent, MDRAP continu─â organizarea, în cadrul Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene, a activit─â╚Ťilor privind revizuirea Agendei Teritoriale 2020 a Uniunii Europene. Din aceast─â perspectiv─â, este important s─â ne unim eforturile în g─âsirea de solu╚Ťii viabile pentru a ajuta regiunile r─âmase în urm─â s─â recupereze decalajele de dezvoltare, utilizând într-un mod eficient diversitatea teritorial─â ╚Öi evitând fragmentarea“, a declarat secretarul de stat Virgil-Alin Chiril─â.


15 Martie 2019

Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu: Agenda de lucru a Romaniei in exercitarea mandatului sau la Presedintia Consiliul Uniunii Europene a adus in prim-plan cetateanul si nevoile sale

Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvolt─ârii regionale ┼či administra┼úiei publice, a deschis, în calitate de coorganizator, lucr─ârile celei de-a doua zile a Summit-ului European al Regiunilor ╚Öi Ora╚Öelor, g─âzduit, în perioada 14-15 martie 2019, de Palatul Parlamentului din Bucure╚Öti, sub egida Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene. Evenimentul, organizat în parteneriat de c─âtre Comitetul European al Regiunilor, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice, Ministerul Afacerilor Externe ╚Öi Asocia╚Ťia Municipiilor din România, reune╚Öte lideri na╚Ťionali, locali ╚Öi regionali din întreaga Europ─â, pentru a discuta despre viitorul Uniunii Europene ╚Öi modalit─â╚Ťile de a implica în mod cât mai eficient cet─â╚Ťenii în proiectul european prin intermediul autorit─â╚Ťilor locale ╚Öi regionale.

În alocu╚Ťiunea sa, viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu a reiterat necesitatea dezvolt─ârii canalelor de participare democratic─â prin cre╚Öterea gradului de implicare a cet─â╚Ťenilor în procesul de luare a deciziilor. „În centrul construc╚Ťiei europene se afl─â cei 500 de milioane de locuitori din statele membre, iar agenda de lucru a României în exercitarea mandatului s─âu la Pre╚Öedin╚Ťia Consiliul Uniunii Europene a adus în prim-plan cet─â╚Ťeanul ╚Öi nevoile sale. În vederea consolid─ârii proiectului european este important s─â ne întoarcem la conceptele fundamentale, pentru c─â ne-am asumat, responsabil ╚Öi con╚Ötient, o construc╚Ťie care se bazeaz─â pe coeziunea între statele membre, între regiuni ╚Öi între cet─â╚Ťeni“, a declarat Vasile-Daniel Suciu.

De asemenea, viceprim-ministrul a subliniat c─â problemele ╚Öi nevoile administra╚Ťiei publice locale reprezint─â un reper esen╚Ťial în stabilirea priorit─â╚Ťilor Guvernului României: „Prin toate m─âsurile ╚Öi politicile publice ini╚Ťiate ╚Öi promovate, Guvernul României recunoa╚Öte importan╚Ťa ╚Öi rolul palierului local, ca motor al dezvolt─ârii atât la nivel na╚Ťional, cât ╚Öi la nivelul Uniunii Europene, o Uniune care s─â plaseze coeziunea, cooperarea ╚Öi cre╚Öterea economic─â în centrul valorilor sale, într-un parteneriat permanent cu ora╚Öele, regiunile, comunele ╚Öi satele noastre.“


13 Martie 2019

Al 8-lea Summit European al Regiunilor si Oraselor

Cea de-a 8-a edi┼úie a Summit-ului European al Regiunilor ┼či Ora┼čelor se va desf─â┼čura, în perioada 14-15 martie 2019, la Palatul Parlamentului din Bucure┼čti.

Evenimentul este organizat în contextul exercit─ârii de c─âtre România a Pre┼čedin┼úiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, în parteneriat deComitetul European al Regiunilor, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice ┼či Ministerul Afacerilor Externe.

Summit-ul va reuni lideri na╚Ťionali, locali ╚Öi regionali din întreaga Europ─â, care vor discuta despre viitorul Uniunii Europene ╚Öi modalit─â╚Ťile de implicare mai eficient─â a cet─â╚Ťenilor în proiectul european prin intermediul autorit─â╚Ťilor locale ╚Öi regionale.

În cadrul evenimentului, se va adopta o declara╚Ťie a liderilor locali ╚Öi regionali pe tema viitorului Europei, care, astfel, doresc s─â-╚Öi fac─â auzit─â vocea înainte de alegerile europene ╚Öi de urm─âtorul mandat al institu╚Ťiilor UE.


12 Martie 2019

PRES RO: ANFP a organizat reuniunea grupului de experti din cadrul EPSO

În contextul exercit─ârii Pre┼čedin┼úiei Consiliului UE de c─âtre România, Agen┼úia Na┼úional─â a Func┼úionarilor Publici (ANFP), institu┼úie aflat─â în subordinea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (MDRAP), a organizat, în perioada 11-12 martie 2019, Reuniunea grupului de exper┼úi din cadrul Oficiului European pentru Selec┼úia Personalului – EPSO. La eveniment au participat aproximativ 60 de persoane - reprezentan╚Ťi ai statelor membre, ai Comisiei Europene ╚Öi ai EPSO, al─âturi de reprezentan╚Ťi ai ANFP ╚Öi MDRAP.

Tematicile abordate în cadrul întâlnirii au vizat situa╚Ťia procedurilor de selec╚Ťie a personalului la nivelul EPSO, oportunit─â╚Ťile de angajare ╚Öi experien╚Ťa de munc─â în cadrul Comisiei Europene, inteligen┼úa artificial─â – o perspectiv─â european─â. Totodat─â, au fost prezentate procedurile de recrutare dezvoltate de diferite organiza┼úii de la nivelul UE.

Cu aceast─â ocazie, un reprezentant din cadrul ANFP a prezentat procedura de selec╚Ťie ╚Öi recrutare în func╚Ťia public─â în România, iar unul dintre studen╚Ťii români care au participat la campania Ambasadorii Carierei în Institu╚Ťiile Europene, derulat─â de EPSO, a prezentat experien╚Ťa acumulat─â în acest context.

Prezent la eveniment, Virgil Alin Chiril─â, secretar de stat în cadrul MDRAP, a mul╚Ťumit tuturor pentru participare ┼či ┼či-a exprimat întregul sprijin, în calitatea sa de coordonator al evenimentelor PRES RO, la nivel de minister.

Pre╚Öedintele ANFP, Vasile Felix Cozma, a mul╚Ťumit, de asemenea, participan╚Ťilor pentru interesul acordat întâlnirii de la Bucure┼čti, exprimându-╚Öi bucuria de a fi gazda evenimentului.

„Ne bucur─âm c─â am putut facilita organizarea reuniunii EPSO, cu atât mai mult cu cât ANFP a reprezentat România în cadrul re╚Ťelei, înc─â din 2013. A╚Ö dori s─â v─â mul╚Ťumesc pentru excelenta colaborare de pân─â acum ╚Öi s─â v─â asigur de încrederea într-o bun─â continuare a activit─â╚Ťilor pe durata Pre╚Öedin╚Ťiei României”, a fost mesajul transmis de pre╚Öedintele ANFP.

Evenimentul EPSO este cel de-al doilea eveniment, derulat în contextul PRES RO, în care este implicat─â ANFP, în calitate de organizator.

***

Oficiul European pentru Selec╚Ťia Personalului (EPSO) este organismul responsabil cu selectarea personalului care ar putea lucra pentru institu╚Ťiile ╚Öi agen╚Ťiile Uniunii Europene, inclusiv Parlamentul European, Consiliul European, Comisia European─â, Curtea European─â de Justi╚Ťie, Curtea de Conturi, Serviciul de Ac╚Ťiune Extern─â, Comitetul Economic ╚Öi Social, Comitetul Regiunilor ╚Öi Ombudsmanul European. Fiecare institu╚Ťie este apoi în m─âsur─â s─â recruteze personal din rândul grupurilor de candida╚Ťi selecta╚Ťi de EPSO. În medie, EPSO prime╚Öte aproximativ 60.000-70.000 de aplica╚Ťii pe an ╚Öi aproximativ 1.500-2.000 de candida╚Ťi sunt recruta╚Ťi de institu╚Ťiile Uniunii Europene.

Rolul EPSO este de a servi institu╚Ťiile UE prin furnizarea unor proceduri de selec╚Ťie de înalt─â calitate, eficiente, care s─â le permit─â s─â recruteze persoana potrivit─â, pentru locul de munc─â potrivit, la momentul potrivit. De la intrarea în func╚Ťiune în ianuarie 2003, EPSO s-a transformat într-un centru de selec╚Ťie de excelen╚Ť─â, care evolueaz─â în permanen╚Ť─â pentru institu╚Ťiile UE.

Re╚Ťeaua grupului de exper╚Ťi din cadrul EPSO este organizat─â în jurul principalelor sale domenii de interes, printre care se num─âr─â managementul resurselor umane ╚Öi dezvoltarea organiza╚Ťional─â, inovarea ╚Öi livrarea serviciilor.

România particip─â, prin Agen┼úia Na┼úional─â a Func┼úionarilor Publici (ANFP), în cadrul re╚Ťelei EPSO înc─â din 2013.6 Martie 2019

Reuniunea de lucru la nivel de experti a Secretariatului Retelei Europene de Administratie Publica (EUPAN)

Ast─âzi, 6 martie 2019, a avut loc la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), Reuniunea EUPAN 5 Secretariat WL.

În contextul de┼úinerii de c─âtre România a Pre┼čedin┼úiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, MDRAP, prin Direc┼úia General─â Administra┼úie Public─â, Agen┼úia Na┼úional─â a Func┼úionarilor Publici (ANFP) ┼či Institutul Na┼úional de Administra┼úie (INA) gestioneaz─â activit─â┼úile Re┼úelei Europene de Administra┼úie Public─â - EUPAN (European Public Administration Network).

EUPAN este o reţea informală a practicienilor din administraţia publică din statele membre ale Uniunii Europene, din Comisia Europeană și din statele cu statut de observator, care are un impact semnificativ asupra initiaţivelor administraţiei publice din fiecare ţară.

Pe ordinea de zi a reuniunii de ast─âzi s-au aflat, printre altele: prezentarea priorit─â╚Ťilor ┼či a echipei ce coordoneaz─â Pre╚Öedin╚Ťia EUPAN a României, preg─âtirea viitoarei reuniuni la nivel de lucru din 8-9 aprilie 2019, prezentarea general─â a întâlnirii anterioare ╚Öi viitoare a CAF, precum ┼či discu╚Ťii privind Strategia EUPAN.

În perioada urm─âtoare vor mai fi organizate 3 întâlniri, dou─â tot la nivel de exper┼úi (pe 8–9 aprilie ┼či pe 8 mai), ┼či una, la nivel de decizie, în perioada 3–4 iunie 2019.

ANFP coordoneaz─â grupul de lucru Re┼úeaua exper┼úilor în domeniul selec┼úiei de personal, gestionat de c─âtre Oficiul European pentru Selec┼úia Personalului (EPSO). De asemenea, pentru unul dintre atelierele de lucru din cadrul celor dou─â întâlniri, INA a demarat realizarea unui studiu european despre impactul documentelor strategice asupra performan┼úei administra┼úiei publice centrale. Chestionarul care va sta la baza studiului a fost transmis membrilor EUPAN, fiind realizat de c─âtre un grup de lucru din cadrul INA, cu sprijinul exper╚Ťilor ╚ścolii Na╚Ťionale de Administra╚Ťie (ENA) Fran╚Ťa, în cadrul proiectului Asigurarea de asisten╚Ť─â tehnic─â pentru Institutul Na╚Ťional de Administra╚Ťie.

Colaborarea cu EUPAN a început în anul 2004, concretizându-se prin participarea exper┼úilor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP) la câteva grupuri de lucru instituite la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene: Grupul de lucru privind resursele umane în administra┼úia public─â, Subgrupul de dialog social, Grupul de lucru pentru servicii publice inovatoare, Subgrupul de lucru managementul satisfac┼úiei clien┼úilor, Grupul directorilor ┼či al exper┼úilor pentru o mai bun─â reglementare, Grupul directorilor generali responsabili de administra┼úia public─â din statele Uniunii Europene ┼či din cele candidate.

***

EUPAN este un forum dedicat schimbului de informa┼úii, de experien┼úe ┼či bune practici, care permite o perspectiv─â comparat─â asupra reformelor ┼či m─âsurilor de modernizare ale statelor membre, astfel încât acestea s─â poat─â promova strategii ┼či m─âsuri similare, pentru o dezvoltare ┼či o evolu┼úie unitar─â, coerent─â pe întreg cuprinsul Europei, ca r─âspuns la provoc─ârile comune.

Reuniunile EUPAN 5 au loc în timpul fiec─ârei Pre╚Öedin╚Ťii, atât la nivelul grupurilor de lucru, cât ╚Öi la nivel managerial, pentru a finaliza lucr─ârile preg─âtitoare înainte de reuniunile EUPAN, principala sarcin─â a reprezentan╚Ťilor fiind aceea de a lucra la activit─â╚Ťile planificate în cadrul Planului de ac╚Ťiuni.

Re╚Ťeaua este organizat─â în jurul unor domenii de interes prioritare, precum managementul resurselor umane ╚Öi dezvoltarea organiza╚Ťional─â, inovarea ╚Öi livrarea serviciilor, dar este deschis─â ╚Öi altor aspecte specifice administra╚Ťiei publice, cum ar fi implementarea reformei administra╚Ťiei publice, guvernarea deschis─â etc.

Obiectivul principal al EUPAN este acela de a face cooperarea dintre administra╚Ťiile publice europene mai relevant─â, mai concentrat─â ┼či de a livra rezultate clare cu scopul de a g─âsi o modalitate eficient─â de selectare a temelor de interes pentru o agend─â comun─â, în conformitate cu priorit─â╚Ťile statelor membre ╚Öi ale UE, luând în considerare actualele evolu╚Ťii ╚Öi teme din agenda public─â.


31 Ianuarie 2019

Agenda Teritoriala 2020 si Agenda Urbana a Uniunii Europene in atentia MDRAP in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul UE

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) a organizat pe 30 ╚Öi 31 ianuarie 2019, primele reuniuni ale grupurilor de lucru pentru revizuirea Agendei Teritoriale 2020 ╚Öi preg─âtirea tehnic─â a Agendei Urbane a Uniunii Europene/ EU Urban Agenda, din cadrul Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene.

Grupul de lucru pentru revizuirea Agendei Teritoriale 2020 (“Task Force for the Renewal of the Territorial Agenda 2020” - TFTAEU) a fost constituit în cadrul Pre╚Öedin╚Ťiei Bulgare la Consiliul UE, cu scopul de a asigura continuarea activit─â╚Ťilor de revizuire a Agendei Teritoriale 2020, începute în anul 2018. În acord cu priorit─â╚Ťile asumate de România, pe durata PRESRO 2019 vor fi preluate ╚Öi dezvoltate rezultatele pre╚Öedin╚Ťiilor anterioare, pentru corelarea Agendei Teritoriale 2020 cu alte ini╚Ťiative europene sau interna╚Ťionale ╚Öi atingerea unor perspective comune.

Reuniunea Grupului pentru Preg─âtirea Tehnic─â a Agendei Urbane (“Urban Agenda Technical Preparatory Group” - UATPG) a urm─ârit sus╚Ťinerea procesului de elaborare ╚Öi implementare a Agendei Urbane a Uniunii Europene. Discu╚Ťiile din cadrul întâlnirii au avut în vedere identificarea propunerilor de îmbun─ât─â╚Ťire a procesului de implementare a Agendei Urbane, de continuare a acesteia ╚Öi de sus╚Ťinere a activit─â╚Ťilor parteneriatelor.

Faptul c─â UATPG a avut loc dup─â întâlnirea privind procesul de revizuire a Agendei Teritoriale trebuie privit în perspectiva necesit─â╚Ťii ca regiunile ╚Öi ora╚Öele s─â î╚Öi dezvolte capacitatea de a colabora în domeniile de politic─â legate de viitorul cet─â╚Ťenilor europeni. În acela╚Öi timp, modelul parteneriatului promovat prin Agenda Urban─â a Uniunii Europene reprezint─â o oportunitate pentru consolidarea coeziunii Europei prin promovarea colabor─ârii dintre autorit─â╚Ťi locale, guverne na╚Ťionale ╚Öi institu╚Ťii europene.

Au fost dezb─âtute obiectivele ╚Öi temele Declara╚Ťiei de la Bucure╚Öti, document care va fi adoptat în cadrul Reuniunii Ministeriale a Mini╚Ötrilor Responsabili cu Dezvoltarea Urban─â, ce va avea loc la Bucure╚Öti, în luna iunie a acestui an.

La cele dou─â reuniuni au participat exper╚Ťi din state membre UE, din Comisia European─â, Comitetul Regiunilor, ESPON, Consiliul European al Municipalit─â╚Ťilor ╚Öi Regiunilor ╚Öi EUROCITIES.


11 Ianuarie 2019

Agenda Urban─â a Uniunii Europene, dezbatut─â în cadrul reuniunii „Convergen╚Ť─â economic─â ╚Öi social─â, coeziune ╚Öi incluziune”

Vineri, 11 ianuarie, în cadrul reuniunii „Convergen╚Ť─â economic─â ╚Öi social─â, coeziune ╚Öi incluziune”, desf─â┼čurat─â la Palatul Victoria, au fost prezentate priorit─â╚Ťile Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (MDRAP) în domeniul coeziunii ╚Öi cooper─ârii teritoriale. În acest context, MDRAP contribuie la eforturile depuse în ultima perioad─â de a sprijini ╚Öi promova dimensiunea teritorial─â a politicii de coeziune, în acord cu rolul major pe care îl are pentru eficientizarea politicilor publice ╚Öi pentru îmbun─ât─â╚Ťirea calit─â╚Ťii vie╚Ťii cet─â╚Ťenilor europeni.

Pentru coeziunea teritorial─â, eforturile se vor concentra pe procesul de revizuire a Agendei Teritoriale, în conformitate cu calendarul stabilit în cadrul Pre╚Öedin╚Ťiei bulgare din primul semestru al anului trecut, respectiv pe stabilirea scopului strategic al Agendei Teritoriale 2020+, continuarea dezbaterilor privind con╚Ťinutul acesteia ╚Öi identificarea mecanismelor de implementare. De asemenea, MDRAP vrea s─â sprijine implementarea conceptului de zone urbane func╚Ťionale la nivelul UE, în acord cu relevan╚Ťa pe care o de╚Ťine pentru asigurarea coeziunii teritoriale.

În domeniul dezvolt─ârii urbane, toate eforturile vor fi depuse pentru implementarea ╚Öi continuarea Agendei Urbane a Uniunii Europene. Lansarea acestei platforme a reprezentat trecerea cooper─ârii informale din domeniu la un alt nivel, pe lâng─â structurile europene ╚Öi statele membre participând acum ╚Öi ora╚Öele europene. Astfel, se poate asigura participarea tuturor actorilor relevan╚Ťi în procesul de îmbun─ât─â╚Ťire a cadrului de reglementare, de finan╚Ťare ╚Öi de cuno╚Ötin╚Ťe de la nivel european.

La sfâr╚Öitul întâlnirii, viceprim-ministrul Eugen Teodorovici, ministrul finan╚Ťelor publice ╚Öi ministru interimar al dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra╚Ťiei publice, a prezentat concluziile discu╚Ťiilor reuniunii ”Convergen╚Ť─â economic─â ╚Öi social─â, coeziune ╚Öi incluziune” în fa╚Ťa membrilor Guvernului României ╚Öi a Colegiului Comisarilor Europeni.

Comisarii europeni au felicitat responsabilii ┼či exper┼úii care gestioneaz─â dosarul „Agenda Urban─â a Uniunii Europene” pentru eforturile depuse, pentru contribu╚Ťia adus─â ┼či pentru obiectivele pe care ┼či-au propus s─â le ating─â în timpul de╚Ťinerii Pre╚Öedin╚Ťiei Consiliului Uniunii Europene.


10 ianuarie 2019

România marcheaz─â ast─âzi, 10 ianuarie, preluarea oficial─â a Pre┼čedin┼úiei Consiliului Uniunii Europene (PRESRO2019), printr-o ceremonie organizat─â la Ateneul Român, la care vor fi prezen┼úi pre┼čedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pre┼čedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, pre┼čedintele Consiliului European, Donald Tusk, premierul Viorica D─âncil─â, membrii Guvernului României ┼či membrii Colegiului Comisarilor. 

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (MDRAP) va fi reprezentat la aceast─â ceremonie de domnul Eugen Teodorovici, viceprim-ministru, ministrul dezvolt─ârii regionale ┼či administra┼úiei publice, interimar, înso┼úit de secretarii de stat Sirma Caraman, Adrian Ionu┼ú Gâdea ┼či Virgil-Alin Chiril─â, precum ┼či de înal┼úi func┼úionari publici din minister.

Pe perioada PRESRO2019, MDRAP va coordona 12 dosare din 5 grupuri de lucru (m─âsuri structurale; strategii macroregionale; UH Habitat; regiuni ultraperiferice; statutul func╚Ťionarilor) ╚Öi va organiza 25 de reuniuni (7 pe plan local, 17 în Bucure╚Öti ╚Öi un eveniment la Bruxelles – cu sprijinul Reprezentan╚Ťei Permanente a României pe lâng─â Uniunea European─â - RPROUE).


20 decembrie 2018

Domnul Virgil-Alin Chiril─â, secretar de stat în Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (MDRAP), a avut ast─âzi, 20 decembrie 2018, o serie de întrevederi cu exper┼úii din minister ┼či din institu┼úiile subordonate, responsabili de organizarea evenimentelor pe care MDRAP le va desf─â┼čura în perioada de┼úinerii, de c─âtre România, în primul semestru al anului 2019, a Pre┼čedin┼úiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. Domnul Virgil-Alin Chiril─â a precizat c─â MDRAP nu înregistreaz─â restan┼úe în preg─âtirile pentru aceste evenimente ╚Öi le-a mul╚Ťumit tuturor pentru buna colaborare pân─â în prezent. Întrevederi similare vor avea loc ┼či în cursul zilei de vineri, 21 decembrie.


05 decembrie 2018

În cadrul vizitei de lucru pe care prim-ministrul Viorica D─âncil─â ┼či reprezentan╚Ťii Guvernului României o efectueaz─â la Bruxelles, s-a discutat despre stadiul preg─âtirilor prelu─ârii Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene (PRES RO), precum ┼či despre programul ┼či priorit─â╚Ťile noastre, în contextul în care agenda de lucru a Pre╚Öedin╚Ťiei României va fi structurat─â pe patru piloni principali: asigurarea convergen╚Ťei ╚Öi coeziunii economice, sociale ╚Öi teritoriale; promovarea unei Europe mai sigure; consolidarea rolului global al Uniunii Europene; promovarea valorilor comune europene.

În timpul Pre╚Öedin╚Ťiei la Consiliul UE, România va de╚Ťine ╚Öi Pre╚Öedin╚Ťia rotativ─â a Strategiei UE pentru Regiunea Dun─ârii (octombrie 2018 - octombrie 2019) ┼či, din aceast─â dubl─â postur─â, va continua s─â promoveze activ valoarea ad─âugat─â a cooper─ârii regionale ╚Öi a dezvolt─ârii coeziunii teritoriale, economice ╚Öi sociale prin intermediul strategiilor macro-regionale, cu accent pe Strategia UE pentru Regiunea Dun─ârii (SUERD).

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice a fost reprezentat în aceast─â vizit─â de lucru de domnul Virgil-Alin Chiril─â, secretar de stat în MDRAP, care a men┼úionat c─â, în acest moment, MDRAP se afl─â în etapa de definitivare a preg─âtirilor pe fond ╚Öi logistice pentru exercitarea acestui mandat cu profesionalism ╚Öi eficien╚Ť─â.
Reuniunea comun─â de la Bruxelles contribuie la consolidarea contactelor cu reprezentan╚Ťii Comisiei Europene la cel mai înalt nivel. O nou─â reuniune comun─â de coordonare va avea loc la Bucure╚Öti, în perioada 10-11 ianuarie 2019.

Pre╚Öedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a apreciat interven╚Ťiile mini╚Ötrilor români ca fiind foarte consistente ╚Öi a conchis c─â România este pe deplin preg─âtit─â s─â asigure Pre╚Öedin╚Ťia rotativ─â a Consiliului Uniunii Europene.


04 decembrie 2018

Domnul Virgil-Alin Chiril─â, secretar de stat în MDRAP, particip─â în perioada 4-5 decembrie a.c., la vizita oficial─â pe care prim-ministrul României, Viorica D─âncil─â, împreun─â cu reprezentan╚Ťii Guvernului României, o efectueaz─â la Bruxelles, pentru preg─âtirea prelu─ârii de c─âtre România a Pre╚Öedin╚Ťiei Consiliului Uniunii Europene (primul semestru al anului 2019).


06 noiembrie 2018

Ast─âzi, 6 noiembrie, domnul Virgil-Alin Chiril─â, secretar de stat în MDRAP, a prezidat întrunirea membrilor Comitetului Intern ╚Öi a coordonatorilor de dosare în domeniile de competen╚Ť─â ale ministerului, în contextul prelu─ârii, în primul semestru din 2019, a Pre┼čedin┼úiei rotative la Consiliul Uniunii Europene. La reuniune a fost prezent ╚Öi domnul Alin St─ânescu, membru al sec╚Ťiei de Politic─â de Coeziune din cadrul Reprezentan╚Ťei Permanente a României pe lâng─â Uniunea European─â. Cu aceast─â ocazie, s-a discutat despre stadiul de preg─âtire a dosarelor ╚Öi al organiz─ârii evenimentelor. S-a f─âcut o recomandare expres─â privind necesitatea particip─ârii la toate cursurile de preg─âtire a exper╚Ťilor organizate de MAE. De asemenea, dl. Alin Chiril─â a precizat c─â MDRAP este în grafic cu preg─âtirile pentru preluarea Pre╚Öedin╚Ťiei, f─âr─â a înregistra restan╚Ťe ╚Öi le-a mul╚Ťumit tuturor pentru buna colaborare pân─â în prezent.


01 noiembrie 2018

Ast─âzi, 1 noiembrie, domnul Virgil-Alin Chiril─â, secretar de stat în MDRAP, a prezidat întrunirea coordonatorilor de dosare în domeniile de competen╚Ť─â ale MDRAP, în contextul prelu─ârii, în primul semestru din 2019, a Pre┼čedin┼úiei rotative la Consiliul Uniunii Europene.

Cu aceast─â ocazie, domnul Chiril─â a prezentat stadiul organiz─ârii evenimentelor PRESRO 2019, atât pe plan local, cât ╚Öi în Bucure╚Öti. Le-a mul╚Ťumit tuturor pentru buna colaborare de pân─â în prezent ┼či a subliniat necesitatea organiz─ârii de întâlniri s─âpt─âmânale sau ori de câte ori este nevoie între coordonatorii de dosare ╚Öi exper╚Ťi, atât în vederea cunoa╚Öterii echipei, cât ╚Öi pentru armonizarea punctelor de vedere în ceea ce prive╚Öte evolu╚Ťia dosarelor respective.


29 octombrie 2018

Ast─âzi, 29 octombrie a.c., a avut loc sub coordonarea domnului Virgil–Alin CHIRIL─é, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), o nou─â întrunire s─âpt─âmânal─â a membrilor Comitetului Intern al MDRAP care gestioneaz─â procesul de preg─âtire a PRESRO 2019.

In cadrul reuniunii s-au prezentat elemente de follow-up privind întâlnirea anterioar─â, stadiul încheierii protocoalelor de colaborare între MDRAP ╚Öi consiliile jude╚Ťene, s-a realizat actualizarea s─âpt─âmânal─â a fi╚Öelor de dosar pentru care MDRAP este minister de linie responsabil/ co-responsabil, s-a stabilit calendarul întâlnirilor domnului Virgil–Alin CHIRIL─é cu coordonatorii de dosare ╚Öi al celor între coordonatorii de dosare ╚Öi exper╚Ťii aferen╚Ťi.


29 octombrie 2018

Victor Negrescu: „Coeziunea este un element central al agendei Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene“

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat luni, 29 octombrie 2018, la conferin╚Ťa „EuroIMPACT – Informarea ╚Öi îmbun─ât─â╚Ťirea comunic─ârii privind politica de coeziune a Uniunii Europene în România“.
În interven┼úia sa, ministrul delegat a subliniat, în perspectiva noii arhitecturi bugetare a Uniunii Europene, importan╚Ťa con╚Ötientiz─ârii la nivelul tuturor statelor membre a beneficiilor pe care coeziunea, ca principal instrument de la nivelul Uniunii Europene, le genereaz─â pentru cet─â╚Ťeni, fie c─â vorbim de educa╚Ťie, de infrastructur─â sau investi╚Ťii de integrare social─â.

Ministrul delegat a ar─âtat totodat─â c─â mandatul Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 se va desf─â┼čura sub motto-ul „Coeziunea, o valoare comun─â european─â“.

„Promovarea coeziunii ╚Öi a beneficiilor pe care aceast─â politic─â le aduce în via╚Ťa de zi cu zi a cet─â╚Ťenilor a reprezentat una dintre preocup─ârile noastre constante, iar propunerile legislative privind viitoarea politic─â de coeziune reprezint─â unul dintre cele mai importante dosare pe care România le va gestiona în perioada exercit─ârii Pre╚Öedin╚Ťiei Consiliului Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2019. Esen╚Ťa viitorului buget multianual va fi concentrat─â pe ideea de valoare ad─âugat─â ╚Öi suntem preg─âti╚Ťi s─â depunem toate eforturile, pe durata mandatului Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene, astfel încât s─â putem pune în eviden╚Ť─â impactul pozitiv pe care viitoarea politic─â de coeziune o poate avea în avansarea proiectului european. Fiecare euro investit în perioada 2007-2013 din pachetul politicii de coeziune a generat 2,74 de euro, care s-au tradus în plan european printr-un milion de noi locuri de munc─â create, 400.000 de noi companii sau 33.500 de kilometri de drum construi╚Ťi sau reabilita╚Ťi. În linie cu responsabilitatea pe care o vom exercita, ne propunem s─â fim activi înc─â din prima zi de mandat, astfel încât s─â fie asigurate premisele pentru avansarea negocierilor privind viitorul buget european“, a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.


24 octombrie 2018

Victor Negrescu: „Exercitarea Pre╚Öedin╚Ťiei Consiliului Uniunii Europene va reprezenta o modalitate suplimentar─â de cooperare pentru România ╚Öi Statele Unite ale Americii“

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut miercuri, 24 octombrie 2018, o întrevedere cu reprezentan╚Ťi ai Camerei de Comer┼ú Americane pe lâng─â Uniunea European─â (AmCham EU), afla╚Ťi în vizit─â de lucru la Bucure╚Öti.

Reuniunea a avut loc în contextul preg─âtirilor pentru preluarea de c─âtre România a Pre╚Öedin╚Ťiei Consiliului Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2019. Ministrul delegat a realizat o scurt─â trecere în revist─â a eforturilor consistente ale Guvernului României în procesul de preg─âtire a acestui mandat, respectiv a oportunit─â╚Ťilor ╚Öi provoc─ârilor generate de acest proiect de interes major pentru ╚Ťara noastr─â.

De asemenea, oficialul român a prezentat ╚Öi cei patru piloni tematici care vor sta la baza agendei de lucru a Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene, care vizeaz─â „Europa convergen╚Ťei: cre╚Ötere, coeziune, competitivitate, conectivitate“, „Europa siguran╚Ťei“, „Europa, actor global“ ╚Öi „Europa valorilor comune“.

Reprezentan┼úii AmCham au apreciat ocazia de a discuta cu ministrul român pe aceste teme, ar─âtându-se interesa┼úi, în special, de consolidarea dialogului ┼či a cooper─ârii pe durata exercit─ârii de c─âtre România a Pre╚Öedin╚Ťiei Consiliului Uniunii Europene. În context, oficialul român i-a asigurat pe partenerii americani c─â România r─âmâne un promotor ferm al rela╚Ťiei transatlantice la nivel european.

„Suntem dedica╚Ťi atât proiectului european, cât ╚Öi Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii. O rela╚Ťie transatlantic─â solid─â este indispensabil─â pentru securitatea ╚Öi prosperitatea ambelor p─âr╚Ťi ale Atlanticului, iar Pre╚Öedin╚Ťia României la Consiliul Uniunii Europene din primul semestru al anului viitor va reprezenta o modalitate suplimentar─â pentru România ╚Öi Statele Unite ale Americii de a coopera strâns în vederea dezvolt─ârii ╚Öi extinderii parteneriatului transatlantic“, a subliniat Victor Negrescu.


22 octombrie 2018

Ast─âzi, 22 octombrie 2018, domnul Virgil-Alin Chiril─â, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), a condus întrunirea s─âpt─âmânal─â a membrilor Comitetului Intern al MDRAP, care coordoneaz─â procesul de preg─âtire a prelu─ârii, de c─âtre România, în primul semestru al anului 2019, a Pre┼čedin┼úiei Consiliului Uniunii Europene (PRESRO 2019).

„Pân─â în prezent, la nivelul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice ╚Öi al institu╚Ťiilor subordonate, suntem în grafic cu toate preg─âtirile pentru PRESRO 2019”, a declarat domnul Virgil-Alin Chiril─â.

Principalele tematici propuse de MDRAP sau care au fost identificate ca fiind în sarcina MDRAP sunt:

 • Coeziune ╚Öi dezvoltare teritorial─â;
 • Dezvoltare urban─â;
 • Reducerea decalajelor de dezvoltare între regiunile UE;
 • Contracararea declinului demografic;
 • Digitalizarea transporturilor/ Sistemele inteligente de transport (ITS);
 • Cooperarea teritorial─â european─â:
 • Înt─ârirea cooper─ârii teritoriale la grani╚Ťele interne ╚Öi externe ale UE, promovând o abordare simplificat─â.

11 septembrie 2018

Victor Negrescu: „Am intrat în linie dreapt─â cu preg─âtirea elementelor de comunicare public─â ┼či a aspectelor bugetare pentru Pre╚Öedin╚Ťia României la Consiliul Uniunii Europene“

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezidat luni, 10 septembrie 2018, reuniunea re╚Ťelei comunicatorilor din cadrul ministerelor ╚Öi institu╚Ťiilor publice cu responsabilit─â╚Ťi în exercitarea viitoarei Pre╚Öedin╚Ťii a Consiliului Uniunii Europene, ╚Öi ╚Öedin╚Ťa grupului de lucru pentru problematica bugetar─â dedicat─â mandatului pe care ╚Ťara noastr─â îl va exercita în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019.

„De╚Ťinerea Pre╚Öedin╚Ťiei Consiliului Uniunii Europene presupune un efort colectiv, în care sunt implicate toate ministerele, precum ╚Öi alte institu╚Ťii publice, este o obliga╚Ťie ce decurge din calitatea sa de stat membru ╚Öi va reprezenta o etap─â important─â pentru România în consolidarea profilului s─âu european. Suntem con╚Ötien╚Ťi c─â succesul unei pre╚Öedin╚Ťii depinde, în mare m─âsur─â, de calitatea speciali╚Ötilor care sunt implica╚Ťi, iar crearea re╚Ťelelor de exper╚Ťi dedicate activit─â╚Ťilor de comunicare ╚Öi buget, a c─âror activitate s-a intensificat în ultimele luni, ne permite s─â eficientiz─âm eforturile institu┼úionale întreprinse de sistemul public pentru îndeplinirea cu succes a acestui mandat“, a declarat Victor Negrescu.

Oficialul a men╚Ťionat c─â, beneficiind de sprijinul re╚Ťelei comunicatorilor din cadrul ministerelor ╚Öi institu╚Ťiilor publice cu responsabilit─â╚Ťi în exercitarea viitoarei Pre╚Öedin╚Ťii a Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Afacerilor Externe organizeaz─â briefinguri de pres─â, cu o frecven╚Ť─â lunar─â, care au ca tem─â atât preg─âtirea ╚Öi exercitarea mandatului, cât ╚Öi afacerile europene în general.

„Pre╚Öedin╚Ťia României la Consiliul Uniunii Europene î┼či propune s─â dea dovad─â de viziune ╚Öi de spirit de inovare, r─âmânând în acela╚Öi timp în limitele tradi╚Ťiei mandatelor anterioare. Vom depune toate eforturile ┼či energia pentru închiderea în cele mai bune condi╚Ťii a cât mai multe dosare, urm─ârind în egal─â m─âsur─â, calitatea formulelor de compromis ┼či ob╚Ťinerea unui acord în timp util. De aceea, este necesar ca publicul românesc s─â con╚Ötientizeze valoarea acestui moment istoric ╚Öi s─â fie la curent cu responsabilit─â╚Ťile care îi revin României în aceast─â calitate“, a subliniat Victor Negrescu.

Informa╚Ťii suplimentare:

România va asuma, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, Pre╚Öedin╚Ťia Consiliului Uniunii Europene. Acest mandat se asigur─â prin rota╚Ťie între statele membre ale Uniunii Europene la fiecare ╚Öase luni. În timpul exercit─ârii Pre╚Öedin╚Ťiei, România va reprezenta Consiliul Uniunii Europene în dialogul cu celelalte institu╚Ťii europene, în special Comisia European─â ╚Öi Parlamentul European, lucrând de asemenea în strâns─â coordonare cu Pre╚Öedintele Consiliului European în cadrul procesului decizional.

Pre╚Öedin╚Ťia rotativ─â asigur─â gestionarea curent─â a agendei europene ╚Öi prezidarea forma╚Ťiunilor sectoriale ale Consiliului la toate nivelurile (ministerial, ambasadorial ╚Öi tehnic), cu excep╚Ťia Consiliului Afaceri Externe. Pre╚Öedin╚Ťia trebuie s─â ac╚Ťioneze ca un mediator impar╚Ťial, concentrându-se în principal pe prezentarea de propuneri de compromis, capabile s─â conduc─â la adoptarea de pozi┼úii comune ale statelor membre.


10 septembrie 2018

Pe perioada de╚Ťinerii, de c─âtre România, în primul semestru al anului 2019, a Pre╚Öedin╚Ťiei Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) are programate 24 de evenimente care se vor desf─â┼čura în 9 jude┼úe ale ┼ú─ârii (Alba, Buz─âu, Bac─âu, Cara╚Ö-Severin, Ia╚Öi, Mehedin╚Ťi, Maramure╚Ö, Timi╚Ö, Vrancea).

În acest sens, domnul Virgil-Alin Chiril─â, secretar de stat în MDRAP, a finalizat, la sfâr┼čitul lunii august, vizitele de lucru în toate cele nou─â jude╚Ťe, unde a avut discu┼úii cu autorit─â┼úile publice locale, care ┼či-au manifestat interesul ┼či disponibilitatea în vederea organiz─ârii în cele mai bune condi┼úii a acestor evenimente.

Tot în primul semestru al anului viitor, MDRAP va organiza ┼či un eveniment la Bruxelles – Reuniunea RPRO de sprijin acordat programelor de cooperare teritorial─â european─â INTERREG EUROPE ╚Öi URBACT.


06 septembrie 2018

Domnul Virgil-Alin Chiril─â, secretar de stat în Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, a participat ast─âzi, 6 septembrie, la reuniunea Comitetului de Coordonare a Sistemului Na╚Ťional de Gestionare a Afacerilor Europene. În cadrul acesteia, s-au continuat discu┼úiile referitoare la stadiul preg─âtirilor în vederea prelu─ârii, de c─âtre România, în primul semestru din anul 2019, a Pre╚Öedin╚Ťiei Consiliului Uniunii Europene.

În deschiderea reuniunii, domnul Victor Negrescu, ministru delegat pentru afaceri europene, a trecut în revist─â principalele aspecte discutate în Consiliul Interministerial pentru Preg─âtirea ╚Öi Exercitarea Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene, desf─â┼čurat mar┼úi, 4 septembrie a.c., la Palatul Victoria, în cadrul c─âruia a fost aprobat Calendarul actualizat al reuniunilor care vor fi organizate în România în cele ╚Öase luni de mandat.

* * *

Comitetul de coordonare a Sistemului Na┼úional de Gestionare a Afacerilor Europene (CCAE) se întrune┼čte s─âpt─âmânal, este organizat astfel încât s─â fie asigurat─â reprezentarea institu┼úiilor din aparatul central la nivel de secretar de stat ┼či de director general sau director ┼či are ca scop principal consolidarea profilului României în cadrul UE.


04 septembrie 2018

Consiliul Interministerial pentru Preg─âtirea ╚Öi Exercitarea Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene a aprobat Calendarul actualizat al reuniunilor organizate în România în cele ╚Öase luni de mandat

Consiliul Interministerial pentru Preg─âtirea ╚Öi Exercitarea Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene a avut ast─âzi, la Palatul Victoria, o nou─â întâlnire de lucru, prezidat─â de prim-ministrul Viorica D─âncil─â.

Cu acest prilej, a fost aprobat Calendarul actualizat al reuniunilor ce vor fi organizate în România în cele ╚Öase luni de mandat la pre╚Öedin╚Ťia Consiliului UE, care cuprinde 239 de evenimente la Bucure╚Öti ╚Öi în teritoriu, acoperind toate jude╚Ťele.
România intr─â, astfel, în etapa final─â a p─âr╚Ťii organizatorice din cadrul procesului de preg─âtire a mandatului.

”Este un pas foarte important. To╚Ťi ne dorim o pre╚Öedin╚Ťie de succes la Consiliul Uniunii Europene, pe care trebuie s─â o preg─âtim foarte bine, astfel încât din momentul prelu─ârii, lucrurile s─â mearg─â foarte bine, a╚Öa cum ne-am propus”, a declarat premierul Viorica D─âncil─â.

La întâlnirea de lucru de ast─âzi, de la Palatul Victoria, au fost prezentate progresele înregistrate în ultimele luni, atât în ceea ce prive╚Öte abordarea tematicilor europene, cât ╚Öi pe palierul organizatoric, pentru preg─âtirea acestui moment important pentru ╚Ťara noastr─â.

În egal─â m─âsur─â, a fost eviden╚Ťiat faptul c─â, în acest moment, ╚Ťara noastr─â are deja calitatea de „viitoare pre╚Öedin╚Ťie” în raport cu interlocutorii de la Bruxelles ╚Öi totodat─â de „pre╚Öedin╚Ťie din umbr─â” în raport cu partenerii austrieci, ceea ce presupune obliga╚Ťii ╚Öi responsabilit─â╚Ťi suplimentare pentru România, atât la nivel politic, cât ╚Öi la nivel tehnic.

Exercitarea acestor atribu╚Ťii reprezint─â dovada angajamentului României cu privire la asigurarea continuit─â╚Ťii agendei europene, prin preg─âtirea din timp a tranzi╚Ťiei negocierilor înspre echipa Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul UE.

Discu╚Ťiile din cadrul reuniunii s-au concentrat pe fondul dosarelor pe care România le va gestiona pe durata mandatului, dar au atins ╚Öi alte subiecte de interes precum Planul de promovare turistic─â al Ministerului Turismului pentru Preg─âtirea ╚Öi Exercitarea Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene. Au fost realizate inform─âri de etap─â, inclusiv cu privire la aspecte de comunicare public─â, necesare pentru o în╚Ťelegere comun─â ╚Öi o ac╚Ťiune concertat─â a tuturor ministerelor, atât în dialogul ╚Öi coordonarea pe plan intern, cât ╚Öi în dialogul cu partenerii europeni.

***

Informa╚Ťii suplimentare:

Consiliul Interministerial pentru Preg─âtirea ╚Öi Exercitarea Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene reprezint─â formatul de lucru compus din reprezentan╚Ťii Guvernului României, ai Parlamentului ╚Öi ai Administra╚Ťiei Preziden╚Ťiale, constituit cu scopul de a asigura coordonarea tehnic─â ╚Öi politic─â pentru momentul în care ╚Ťara noastr─â va de╚Ťine Pre╚Öedin╚Ťia Consiliului UE.

România va exercita, pentru ╚Öase luni, începând cu 1 ianuarie 2019, Pre╚Öedin╚Ťia Consiliului Uniunii Europene – una dintre cele ╚Öapte institu╚Ťii ale Uniunii. Pre╚Öedin╚Ťia rotativ─â prezideaz─â la Bruxelles reuniunile Consiliului Uniunii Europene (cu excep╚Ťia Consiliului Afaceri Externe), reuniunile COREPER (întâlnirile reprezentan╚Ťilor permanen╚Ťi ai ╚Ť─ârilor membre la Bruxelles) ╚Öi reuniunile a aproximativ 200 de grupuri de lucru. Pre╚Öedin╚Ťia României la Consiliul UE se va derula într-un context european ╚Öi interna╚Ťional complex, mandatul acesteia urmând a ╚Ťine cont de procese de anvergur─â care vor modela Uniunea European─â, precum reflec╚Ťia asupra viitorului Uniunii Europene, procesul de ie╚Öire a Marii Britanii din Uniunea European─â, tranzi╚Ťia spre un nou ciclu legislativ ca urmare a alegerilor europene ╚Öi, implicit, a finalului de mandat al Comisiei Europene ╚Öi al Parlamentului European, respectiv negocierile privind documente strategice de referin╚Ť─â ale Uniunii, precum noul cadru strategic de ac╚Ťiune post-2019 ╚Öi viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM).

Sursa: Guvernul României

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice a fost reprezentat de secretarul de stat Alin-Virgil Chiril─â.


04 septembrie 2018

Lansarea celei de-a doua etape a programului „Voluntari ai Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene“

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a lansat mar╚Ťi, 4 septembrie 2018, partea a doua a programului „Voluntari ai Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene“.

Ac╚Ťiunea se va desf─â╚Öura în perioada 16 septembrie 2018 - 31 decembrie 2018 ╚Öi vizeaz─â implicarea a 40 de voluntari. Cet─â╚Ťenii interesa╚Ťi s─â desf─â╚Öoare un stagiu de voluntariat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în contextul preg─âtirii ╚Öi exercit─ârii Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene, î╚Öi pot depune dosarul de înscriere prin intermediul aplica╚Ťiei online de pe site-ul de prezentare a preg─âtirilor pentru preluarea mandatului, www.romania2019.eu.

„Ne dorim ca proiectul Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene s─â aib─â impact la nivelul întregii societ─â╚Ťi, astfel încât fiecare român s─â simt─â c─â acest proiect îi apar╚Ťine. Programul de voluntariat le permite celor selecta╚Ťi s─â contribuie cu ideile ╚Öi proiectele lor la îndeplinirea cu succes a acestui moment important pentru România“, a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.

În perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2018 s-a desf─â╚Öurat, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, programul-pilot „Voluntari ai Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene“,  în cadrul c─âruia au participat 38 de voluntari, ale╚Öi din peste 200 de aplican╚Ťi, cu vârste cuprinse între 18 ╚Öi 40 de ani.

În afara activit─â╚Ťilor curente din cadrul institu╚Ťiei, ace╚Ötia s-au implicat activ în organizarea ╚Öi desf─â╚Öurarea evenimentelor din cadrul ciclului de „Consult─âri cet─â╚Ťene╚Öti privind viitorul Uniunii Europene“, precum ╚Öi în alte ac╚Ťiuni de informare dedicate Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene, organizate sub egida campaniei „Dialoguri Europene“.

Sursa: www.mae.ro


25 iulie 2018

Astazi, 25 iulie 2018, la sediul MDRAP, domnul secretar de stat Virgil-Alin Chirila a condus sedinta de lucru privind dosarele pe care le coordoneaza MDRAP, pentru pregatirea mandatului Romaniei la Presedintia Consiliului UE.


03 iulie 2018

Exper╚Ťii Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) au participat, în perioada 2-3 iulie, la Viena (Austria), la reuniunile grupurilor de lucru pentru revizuirea Agendei Teritoriale 2020 (Task Force for the renewal of the Territorial Agenda 2020 - TFTAEU) ╚Öi a Agendei Urbane (Urban Agenda Technical Preparatory Group - UATPG), organizate în contextul Pre╚Öedin╚Ťiei Austriece a Consiliului Uniunii Europene.

Grupul de lucru privind coeziunea teritorial─â - TFTAEU a fost constituit în cadrul Pre╚Öedin╚Ťiei bulgare ╚Öi func╚Ťioneaz─â în cadrul Re╚Ťelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritorial─â, pentru a asigura coordonarea între statele care asigur─â Pre╚Öedin╚Ťia Consiliului UE în procesul de revizuire a Agendei Teritoriale 2020.

În mod similar, Grupul de lucru pentru Agenda urban─â-UATPG a fost constituit în cadrul Grupului pentru Dezvoltare Urban─â, pentru a sus╚Ťine procesul de elaborare ╚Öi implementare a Agendei Urbane a UE.

Grupurile de lucru sunt constituite la nivel de exper╚Ťi din statele membre care au de╚Ťinut/de╚Ťin/vor de╚Ťine Pre╚Öedin╚Ťia Consiliului UE (dou─â Pre╚Öedin╚Ťii anterioare, Pre╚Öedin╚Ťia în curs, trei Pre╚Öedin╚Ťii viitoare), la care se adaug─â actorii interesa╚Ťi – Comisia European─â, Comitetul Regiunilor, EUROCITIES ╚Öi Consiliul European al Municipalit─â╚Ťilor ╚Öi Regiunilor.

În cadrul reuniunii Grupului de lucru privind Coeziunea teritorial─â - TFTAEU a fost rediscutat mandatul grupului de lucru ╚Öi s-au trecut în revist─â activit─â╚Ťile necesare revizuirii Agendei Teritoriale: concluziile pre╚Öedin╚Ťiilor anterioare ╚Öi ale reuniunilor directorilor generali ╚Öi stabilirea direc╚Ťiilor de cooperare cu ESPON. A doua parte a evenimentului a fost dedicat─â dezbaterilor legate de revizuirea Agendei Teritoriale: posibile func╚Ťii ale reînnoirii Agendei, viziunea, interesele strategice ale actorilor interesa╚Ťi, sinergii cu alte proiecte politice (Agenda Urban─â, Politica de Coeziune etc.), pa╚Öii de urmat ╚Öi calendarul procesului de actualizare a Agendei Teritoriale. Un punct important l-a reprezentat ╚Öi prezentarea inten╚Ťiilor ╚Öi a priorit─â╚Ťilor statelor care vor de╚Ťine Pre╚Öedin╚Ťia la Consiliul UE.

La reuniunea Grupului de lucru pentru Agenda urban─â - UATPG au fost dezb─âtute tematica noilor parteneriate (resurse, activit─â╚Ťi preg─âtitoare), reperele pentru Reuniunea informal─â a mini╚Ötrilor responsabili cu dezvoltarea urban─â (pe care o va organiza România în anul 2019), monitorizarea ╚Öi transparentizarea procesului de implementare a Agendei Urbane a UE ╚Öi organizarea urm─âtoarelor reuniuni ale grupului de lucru.

România va de╚Ťine Pre╚Öedin╚Ťia Consiliului UE începând cu 1 ianuarie 2019, iar în aceast─â calitate va coordona activit─â╚Ťile grupurilor de lucru privind Agenda teritorial─â ╚Öi Agenda urban─â, având un rol important ╚Öi în procesul de revizuire a Agendei Teritoriale 2020 ╚Öi în implementarea ╚Öi continuarea Agendei Urbane a UE.

Totodat─â, în perioada Pre╚Öedin╚Ťiei, România, prin intermediul MDRAP, va organiza la Consiliul UE reuniunile acestor grupuri de lucru ╚Öi reuniunile specifice cooper─ârii informale în domeniile coeziune teritorial─â ╚Öi dezvoltare urban─â, la nivel de exper╚Ťi ╚Öi directori generali, precum ╚Öi reuniunea mini╚Ötrilor responsabili cu dezvoltarea urban─â.


28 iunie 2018

La sediul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (MDRAP), secretarul de stat în MDRAP Virgil-Alin Chiril─â s-a întâlnit cu o delega┼úie a Comisiei Europene, pentru a discuta o serie de aspecte de interes subsumate demersurilor ini╚Ťiate la nivelul MDRAP în perspectiva preg─âtirii prelu─ârii de c─âtre România a Pre╚Öedin╚Ťiei Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2019.

Cu aceast─â ocazie, secretarul de stat a transmis salutul cordial al viceprim-ministrului Paul St─ânescu, ministrul dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra┼úiei publice, care î┼či exprim─â întreaga apreciere pentru nivelul foarte bun al colabor─ârii dintre MDRAP ╚Öi direc┼úiile ╚Öi serviciile Comisiei Europene, reiterând dorin┼úa de a se conlucra în acela┼či spirit cu reprezentan┼úii Comisiei, pentru a identifica ┼či a pune în practic─â noi proiecte de interes care s─â constituie o punte de leg─âtur─â între Europa Central─â ┼či Uniunea European─â.

Totodat─â, au fost trecute în revist─â atât priorit─â┼úile în domeniul dezvolt─ârii regionale ┼či în cel al administra┼úiei publice, cât ┼či principalele obiective în domeniul fondurilor europene.

„Pentru România, exercitarea Pre┼čedin┼úiei Consiliului UE pentru prima dat─â va reprezenta o oportunitate de a-┼či reafirma angajamentul european ┼či de a contribui în mod direct la evolu╚Ťia spa╚Ťiului comunitar. Pân─â în prezent, la nivelul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice ╚Öi al institu╚Ťiilor subordonate (respectiv Agen╚Ťia Na╚Ťional─â a Func╚Ťionarilor Publici, Agen╚Ťia Na╚Ťional─â de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â ╚Öi Institutul Na╚Ťional de Administra╚Ťie), au fost identificate tematicile de interes care vor fi promovate pe perioada PRESRO 2019, au fost stabilite grupurile de lucru ╚Öi dosarele tematice, calendarul de evenimente ╚Öi, nu în ultimul rând, a fost nominalizat personalul cu atribu╚Ťii specifice”, a precizat secretarul de stat Virgil-Alin Chiril─â. Principalele tematici propuse de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice sau care au fost identificate ca fiind în sarcina MDRAP sunt: Coeziune ╚Öi dezvoltare teritorial─â; Dezvoltare urban─â; Reducerea decalajelor de dezvoltare între regiunile UE; Contracararea declinului demografic; Digitalizarea transporturilor/ Sistemele inteligente de transport (ITS); Cooperarea teritorial─â european─â: Înt─ârirea cooper─ârii teritoriale la grani╚Ťele interne ╚Öi externe ale UE, promovând o abordare simplificat─â.


26 martie 2018

Luni, 26 martie 2018, la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), a avut loc intalnirea de lucru intre presedintii si vicepresedintii grupurilor de lucru (detasati ai MDRAP in cadrul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana) si personalul din cadrul MDRAP nominalizat pe functii de coordonator dosar/expert, precum si persoanele desemnate pe functiile cu atributii in domeniile IT, protocol si comunicare.

Reuniunea a fost condusa de catre domnul Virgil–Alin Chirila, secretar de stat in MDRAP, care a prezentat rezultatele inregistrate pana in prezent de minister in procesul de pregatire a mandatului Romaniei pentru preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene (PRES RO), subliniind ca exercitarea acesteia constituie un proiect de tara care trebuie tratat cu foarte multa seriozitate.

Evenimentul este primul din seria unor viitoare intalniri ale grupurilor de lucru sectoriale care vor fi constituite pentru pregatirea mandatului Romaniei in vederea preluarii Presedintiei Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019.


23 martie 2018

Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, s-a intalnit vineri, 23 martie, la sediul MDRAP, cu membri ai Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana, care vor detine functiile de presedinti si vicepresedinti ai grupurilor de lucru ce vor fi active in pregatirea pentru detinerea mandatului Romaniei de Presedinte al Consiliului Uniunii Europene (PRES RO 2019).

in cadrul intalnirii, au fost discutate atat probleme organizatorice privind desfasurarea evenimentelor si stabilirea modului de colaborare, cat si prioritatile Presedintiei Romaniei in domeniile de competenta ale ministerului.
La intrevedere au mai participat Virgil-Alin Chirila, secretar de stat in MDRAP, precum si Camelia Coporan, secretar general adjunct.

Actualizat Vineri, 17 Mai 2019