Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, a lansat procedura de achiziție pentru contractarea serviciilor de evauare pentru activităţi de comunicare implementate în 2015 şi 2016

Pe site-ul https://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Content.aspx?f=PublicHomePage, se regăsește anunțul nr. 172962, publicat în data de 03.02.2017.

Data limită de depunere a ofertelor este 09.03.2017, ora 16:00 (EET). Documentația de atribuire a fost publicată în S.E.A.P.

Obiectul achiziţiei:

Contractarea serviciilor de evauare pentru activităţi de comunicare implementate în 2015 şi 2016:

  • cercetare cantitativă: redactare, transmitere şi procesare chestionare în rândul beneficiarilor direcţi potenţiali
  • cercetare calitativă: redactarea de interviuri cu beneficiarii direcţi ai Programului
  • înfiinţarea focus grupurilor cu participarea Autorităţii de Management / Secretariatului Comun al Programului cu privire la Strategia de Comunicare

Obiectivele cercetărilor cantitative şi calitative:

  • aprecierea gradului de informare cu privire la identitatea Programului Interreg V-A România – Ungaria şi a oportunităţilor de finanţare disponibile prin acest Program
  • aprecierea calităţii documentelor utilizate pentru informarea şi evaluarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor direcţi ai Programului cu privire la activitatea dezvoltată de către autorităţile de management ale Programului şi compararea rezultatelor în cadrul ariei eligibile
  • redactarea unui set de recomandări utile pentru următoarele sesiuni de informare, inclusiv luând în considerare urmtătoarele activităţi pentru perioada de timp rămasă
Publicat Luni, 13 Februarie 2017