Programul Interreg V-A România–Ungaria anun?? semnarea de c?tre Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice din România, în calitate de Autoritate de Management , a 7 noi contracte de finan?are pentru proiectele selectate în cadrul celui de-al doilea Apel Deschis.

Cele 7 proiecte contractate au o valoare total? de 1.131.827,70 Euro, din care 962.053,54 Euro reprezint? finan?area din Fondul European de Dezvoltare Regional?.

Alocarea fondurilor FEDR este de 646.013,34 Euro pentru beneficiarii români, respectiv 316.040,20 Euro pentru beneficiarii maghiari.

Proiectele contractate vizeaz? promovarea cooper?rii transfrontaliere între institu?ii (Prioritatea de investi?ie 11/b1), respectiv cooperarea între cet??eni (Prioritatea de investi?ie  11/b2).

Le dorim mult succes beneficiarilor în implementarea proiectelor ?i îi asigur?m de întregul sprijin din partea structurilor Programului în realizarea ac?iunilor ?i atingerea obiectivelor stabilite.

Pentru a vizualiza detalii privind cele 7 noi proiecte contractate, click aici.

Publicat Marti, 29 Ianuarie 2019